Velkommen til Index-siden om Jord og gødning

Nu er alle de planlagte sider lagt ind. Her skulle så være den mest nødvendige viden om emnet.

Hvis man bruger de råd, der er beskrevet på siderne skulle det være muligt at få en god og veldrevet have.

Skriv til mig hvis der er emner du mangler, så vil jeg forsøge at finde de nødvendige oplysninger om emnet og evt. tilføje det til afsnittet.

Mail fra Havetips - Jord og gødning tilbage til hovedsiden

Alfabetisk oversigtA D E F G H I J K L M N O S T


A

Afdækning af jorden
Et beskyttende lag med næring
At afdække jorden med plantemateriale er den mest naturlige måde at beskytte den mod udtørring, ukrudt og erosion. Samtidig slipper man for hakke- og lugearbejde og jorden får næring.

Afdækning af jorden
God hjælp i køkkenhaven
Et dæklag over jorden i køkkenhaven beskytter de sarte planter mod vejrforandringer, forbedrer jordens næringsindhold og sørger for, at man kan holde jordbær og andre frugter rene indtil de skal høstes.

Animalsk gødning
Værdifuldt affald
Når der gødes tilføres næring til jorden. De fleste animalske affaldsprodukter indeholder mange mineraler og egner sig derfor glimrende til gødning.
Top

D

Den rigtige gødning
Vigtigt at vide om gødning
Hvorfor overhovedet gøde, hvornår skal hvilke former for gødning anvendes, og hvordan gøder man rigtigt ? På denne side findes svar på mange spørgsmål om gødning.
Dræning
Modvirk stående vand
I tunge eller fortættede jorde samles der efter langvarig regn et overskud af vand. Dette stående vand er skadeligt for de fleste planter. Derfor er det nødvendigt at dræne bløde jorde.
Top

E

Efterårsarbejdet
Efterårsarbejde i haven
Når efteråret kommer og det meste af havens bær, frugt og grøntsager er høstet er det tid at gå igang med efterårsarbejdet, at forberede jorden så den også næste år kan give en god høst.
Enkeltnæringsstoffer
Mangel på næringsstoffer
Enkeltnæringsstofferne er helt uundværlige, når det drejer sig om særlige behov. Afhængig af indholdet inddeler man de enkelte næringselementer i kvælstof, fosfat, kali- og magnesium-gødning.
Erosion
En naturlig, men farlig foreteelse
Jordbundserosion er en naturlig og langsom proces, hvor jordoverfladen bliver formet og nedbrudt. Erosion som følge af menneskelige indgreb i naturens husholdning sker derimod noget hurtigere.
Top

F

Flydende gødning
En organisk næringsstof-indsprøjtning
Hvis en plante er i en tilstand, hvor den kræver hurtig gødningstilførsel, duer granuleret gødning ikke. Her skal der bruges flydende gødning. Det laves af staldgødning i både fast og flydende form.
Forårsbehandling
Begynd haveåret rigtigt
Planternes vækst er betinget af jordbunden. Start derfor allerede om foråret med at gøre noget for at forbedre og pleje dette livsgrundlag for planterne.
Top

G

Grøngødning
En urgammel form for gødning
Allerede 500 år før Kristus vidste man at visse planter gjorde jorden bedre. Denne gamle viden er nu igen aktuel og opfattes som en moderne jordforbedringsmetode.

Top

H

Humusdannelse
Mørk og fuld af liv
Humusstoffer er uundværlige for jorden. De er en forudsætning for alle jordens smådyr og mikroorganismer, de oplagrer vand og næring til planterne og skaber gunstige forhold for rødderne.
Top

I

Indikatorplanter
Planterne viser, hvad jorden indeholder
Det upopulære ukrudt eller lad os hellere kalde det vildplanter, giver haveejeren en del besvær, men de gør ham også en tjeneste. De viser nemlig, hvad jorden indeholder.
Top

J

Jordanalyse
Jordanalyse og pH-værdi
For at kunne udvikles optimalt, kræver hver enkelt plante en bestemt type jord. Kender man jordens sammensætning og surhedsreaktion, har man også de bedste forudsætninger for at få succes med dyrkningen.
Jorden løsnes
Den frugtbare jord
Grønne græsplæner, stort udbytte fra buske og frugttræer, smukke blomstrende bede - alt dette afhænger af hvordan jordens beskaffenhed er i vore haver.
Top

K

Kompost
Kompost giver evig fornyelse
En kompostbunke eller en kompostbeholder bør findes i enhver have. Den kompost man selv fremstiller er helt gratis. Den er frembragt af alt haveaffaldet, og intet går til spilde.

Korttidsgødning
Næringsstoffer der hurtigt optages
Ved manglende næringsstoffer begynder planterne at vise mangel-symptomer. Den rigtige gødning hjælper, og afværger truende større farer.
Top

L

Langtidsvirkende gødning
Vigtigt med den rette slags gødning
Enhver haveejers stolthed er en velplejet have med sunde planter.
En meget vigtig forudsætning er, at man vælger den rette gødning til de respektive planter.

Lette jorde
Let at arbejde med let jord
Forskellen mellem en tung og en let jord mærkes tydeligt, når man arbejder med dem. Tunge jorde kræver meget kraft, mens arbejdet går hurtigere på lette jorde.

Livet i jorden
Et tyndt lag rummer livets motor
Hvis et træ vælter, ser man tydeligt, hvor tyndt et humuslag det har stået i. Men når man betragter den oprevne jord nærmere, ser man, at det ikke er nogen livløs masse, men en hel verden for sig.
Top

M

Mikronæringsstoffer
Vigtige for tilvækst og udvikling
Planterne behøver kun små mængder mikronæringsstoffer. Men hvis de ikke er tilstede kan tilvæksten blive forstyrret ligesom ved mangel på nogle af de vigtigste næringsstoffer.
Top

N

Næringsbehov
Planter kræver næring
I naturens kredsløb går intet til spilde. Sådan er det ikke i haven, hvor man høster og derved tager næring fra jorden sammen med de høstede frugter eller plantedele. Næringstabet afhænger af plantearten.
Næringsstoffer
De uundværlige næringsstoffer
Planterne behøver næringsstoffer lige så meget som vand, kuldioxid og sollys. Uden disse faktorer ville både de smukke blomster og de velsmagende frugter udeblive.
Top

O

Organisk gødning
Gødning fra naturen og haven
Hvis planterne ikke trives skyldes det ofte, at planterne savner næring. Man behøver nødvendigvis ikke at bruge kunstgødning. I stedet for kan man anvende sin kompost eller andet organisk materiale.
Overgødning
Mindre virker ofte bedre
Anvendelse af mineralgødning efter princippet "mere giver større effekt" fører ofte til at haven overgødes. Den gode hensigt får den modsatte virkning og frugtbarheden bliver mindre.
Top

S

Sammensatte gødninger
Korrekt næring til hver enkelt plante
Gødning med mere end to eller tre hovednæringsstoffer kaldes for sammensat gødning eller flerkomponentgødning. Da alle planter har særlige behov bør gødningen vælges med omhu.

Sommer- og jordbundspleje
Hjælp til jorden
Selv den bedste havejord bliver ikke ved med at være frugtbar, hvis den ikke passes. Når jorden er blevet udpint, træt og hård, kan den ikke mere give godt udbytte.
Specialgødning
Giv hver plante hvad den har behov for
Alle havens planter skal have næring, det er grundlaget for deres liv. Men ikke alle arter har brug for den samme gødning. Specialgødning hjælper med til at opfylde de forskellige planters behov.

Specialkompost
Kompost af særlige bestanddele
Ved siden af den almindelige kompost, der laves af mange slags haveaffald, kan man også lave specialkompost til særlige formål i haven.
Sporstoffer/mikronæring
Sporstoffer - vitaminer til planterne
Ved siden af hovednæringsstofferne er der sporstofferne, dvs. mikronæringsstofferne, planterne kun har brug for i små mængder. Men uden dem er intet liv muligt.

Stenmel
Knuste sten
Jord består almindeligvis af ca. 50% forvitret sten. Det er ikke altid sammensætningen er den bedste. Under visse forhold kan det være bedst at tilsætte finmalet stenmel.
Surhedsgrad/pH-værdi
En indviklet historie
Begynder man at studere jordens kemi, bliver det hurtigt klart for en, hvorfor pH-værdi og kalk, surt og basisk er så vigtige begreber. Jo bedre man kender sammenhængene, desto lettere er det at passe haven.
Top

T

Tung jord
Kan gøres god med hårdt arbejde
Tung lerjord gør havearbejdet meget besværligt og kun få planter trives rigtigt tilfredsstillende i den tunge, hårde jord. Svær jord skal derfor forbedres og gøres løsere og lettere.

Tørv og tørveerstatning
Brug tørv med omtanke
Mange steder i Europa er tørv (spagnum) en mangelvare, fordi den kommer fra de sidste rester af den oprindelige natur, højmoserne. Man kan bidrage til højmosernes redning ved at anvende tørveerstatning.
Top

kildemateriale Blomstrende FritidLast updated 14.11.2016

Microsoft Internet Explorer

Kommentarer?