Planterne viser, hvad jorden indeholder

Det upopulære ukrudt eller lad os hellere kalde det vildplanter, giver haveejeren en del besvær, men de gør ham også en tjeneste. De viser nemlig, hvad jorden indeholder.

Indikatorplanter
Retur til oversigt
jog24a
Engsalvie.
jog24b
Håret kortstråle.
jog24c
Ægte kamille.
jog24d
Fuglegræs.
 

Bestemte planter siger noget om jordens indholdsstoffer og beskaffenhed. Efter årelange undersøgelser har videnskaben slået fast, at visse plantearter trives kun på bestemte former for jordbund.

Man kan kalde dem indikatorplanter, for de indikerer bestemte forhold i jorden. De fortæller f. eks. om jorden er sur eller alkalisk og giver oplysninger om vandforhold og jordbundsstruktur. Nogle planter vokser kun på løs og luftig sandjord, andre i humusrig, velomsat jord, andre overvejende i fortykket jord eller stenede områder.

Selv kvælstofindholdet kan afsløres. På kvælstoffattig jord vokser der helt andre planter end på jord med megen kvælstof.

 

jog242

Kulsukker fortæller om fugtighed, ler og kalk.

Et levende havelaboratorium

Indikatorplanter slår kun rod i jord der passer dem. Enkelte vildplanter afslører derfor bestemte næringsstoffer og strukturer. Hele bestanden af vildplanter giver et helt konkret billede af jordens beskaffenhed. Her bliver det helt tydeligt, hvor vigtigt det er at dyrke jorden i pagt med naturen. I stedet for blot at rive planterne op og smide dem på kompostbunken, skal man betragte dem som naturens levende laboratorium.

 

jog243

Brændenælde fortæller om kvælstof i jorden.

 

jog246

Her er den lerelskende følfod (Tussilago farfara)

Iagttag naturen

Først efter analysen og efter den følgende jordbundsforbedring skal brændenælde, melder og kvik vige for rodfrugter, kartofler og bønner.

Naturligvis kan det ikke helt undgås at jordens "gaver" til stadighed dukker op i mindre mængder, som om de ville vise, hvordan jorden har det, og hvad gartneren gør forkert.

Man skal dog kun en enkelt gang opgrave en ager-svinemælk (Sonchus arvensis), for at vide, at den med sikkerhed vokser på lerjord. Måske står den lerelskende følfod (Tussilago farfara) ved siden af for at bekræfte dette udsagn og yderligere fortælle om kalk i jorden.

På den anden side kan man glæde sig over finkrummet husmusjord, hvis området er dækket af håret kortstråle (Galinsoga parviflora) og fuglegræs (Stellaria media).

tips
Overskrift

Indikatarplanter genspejler ikke blot jordens beskaffenhed, de forbedrer også jorden. planter med et dybt rodnet gør sammenklemt og fortykket jord mere porøs. Via forskellige udsondringer, ved at samle kvælstof og andre næringsstoffer, og ved at dække jordoverfladen, regenererer de jorden. De virker som grøngødningsplanter. Det var denne viden der i gamle dage fik bønderne til at lade deres jord ligge brak et år mellem hver dyrkningsperiode.

jog244

Kornvalmue vokser på næringsrig lerjord.

De rigtige planter på det rigtige sted

Naturligvis kan et havestykke rumme forskellige områders præg og forskellige jordarter. Ved en skrænt er der måske kalk lige under jorden under plantedækket, ved huset er der f. eks. påfyldt muldjord, og nedenunder ligger et mægtigt lerlag. Også her viser indikatorplantene, hvad jorden virkelig indeholder, og gør detlettere at anvende jorden bedst muligt. På lerjord kan man så dyrke velegnede prydplanter. Grøntsagerne skal derimod være, hvor der findes humusrig muldjord.

jog245

Almindelig røllike tyder på lerjord.

hvad betyder og viser planterne
Plante
Sur
Kalk
Ler
Sand
Humus
Tørke
Fugt
Næring
Acillea millefolium
Almindelig røllike
 
 
X
 
 
 
 
 
Viola tricolor
Stedmoderblomst
X
 
 
X
 
 
 
 
Salvia pratensis
Engsalvie
 
X
 
 
X
X
 
 
Cichorium intybus
Cikorie
 
 
X
 
 
X
 
X
Sonchus arvensis
Ager-svinemælk
 
 
X
 
 
 
 
X
Tussilago farfara
Følfod
 
X
X
 
 
 
X
 
Symphytum officinale
Kulsukker
 
X
X
 
 
X
 
X
Stellaria media
Fuglegræs
 
 
 
 
X
 
 
X
Galinsoga parviflora
Håret kortstråle
 
 
 
 
X
 
 
X
Matricharia chamomilla
Ægte kamille
 
 
X
 
 
 
 
X
Urtica dioica
Brændenælde
 
 
 
 
X
 
 
X
Agropyron repens
Almindelig kvik
 
 
 
 
 
 
 
X
Papaver rhoeas
Kornvalmue
 
 
X
 
 
 
 
X
Senecio vulgaris
Almindelig Brandbæger
 
 
X
 
 
 
 
X
Rorippa sylvestris
Vild karse
X
 
 
 
 
 
X
X
Sinapis arvensis
Agersennep
 
X
X
 
X
 
 
X
Cirsium arvense
Agertidsel
 
 
X
 
 
 
 
X
Taraxacum officinale
Almindelig mælkebøtte
 
 
X
 
 
 
 
X

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004