Mikronæringsstoffer
Retur til oversigt jog32
Klorose, et almindeligt symptom på mangel af mikronæringsstoffer.

 

Vigtige for tilvækst og udvikling

Planterne behøver kun små mængder mikronæringsstoffer. Men hvis de ikke er tilstede kan tilvæksten blive forstyrret ligesom ved mangel på nogle af de vigtigste næringsstoffer.

Mens planterne benytter sig af de vigtigste næringsstoffer til at opbygge rødder, stængler, blade, blomster og frugter, så har mikronæringsstofferne en betydelig mere sofistikeret funktion. De er nødvendige for visse fornyelsesprocesser, uden hvilke vi hverken ville få at se tilvækst eller udvikling.

 

vÆrd at vide

En tidligere ofte brugt metode til at tilføre mikronæringsstoffer på bestod i at slå jern- eller zinksøm ind i træstammerne. Sømmene opløstes efterhånden af plantesafterne, så metalionerne blev frigjort. Denne primitive form for gødningsmetode bør ikke anvendes, da træet ofte selv bliver forgiftet.

 

Naturlig bestanddel af jorden

Almindeligvis indeholder jorden en tilstrækkelig stor mængde mikronæringsstoffer. De er bundet til ler- eller humuspartikler, frigøres af planterøddernes afsondringer og optages af planterne.

Ved intensiv dyrkning, ensidig gødning og utilstrækkelig vandtilførsel kan der opstå mangel på mikronæringsstoffer. Dette viser sig ved gule blade, hæmmet vækst samt udeblivelse af blomster- og frugtdannelse.

I de fleste tilfælde er den egentlige årsag ikke, at disse næringsstoffer mangler i jorden, men det, at de er bundet til jordpartikterne. Bindingen er så stærk at rødderne ikke længere kan drage nytte af dem. En sådan mangel på næringsstoffer ses almindeligvis i intensivt dyrkede haver med let, sandet og skiftende tør jord, der måske desuden kalkes for meget og overgødes med fosfatgødning.

Vigtigt at forebygge

Nogle vigtige forudsætninger for, at mangel på mikronæringsstoffer ikke skal opstå er jævn tilførsel af vand, organisk gødning og komposthumus. Det er også vigtigt, at man benytter sur kvælstofgødning (ammoniumgødning).

Selv i mineralgødninger forekommer der mikronæringsstoffer i små mængder, så jorden får sin beskårne andel ved samvittigsfuld gødning. Flere specialgødninger til havebrug er tilsat mikronæringsstoffer, hvilket giver jorden en langtidsvirkende frugtbarhed.

Hurtigt- eller langtidsvirkende

Efter man har fået svar på, hvilke næringsstoffer der mangler, rettes manglen op med særlige mikronæringsstofgødninger. Der er flere at vælge imellem. Stort set skelner man mellem vandopløselige og ikke-vandopløselige mikronæringsstofgødninger. De førstnævnte anvendes på jord og blade, der hurtigt skal beriges med næringsstoffer, de sidstnævnte virker på længere sigt.

 

jog232

Sund jord indeholder en tilstrækkelig stor mængde mikronæringsstoffer.

Jord- og bladprøver

Hvis udbyttet ikke bliver som man havde ønsket sig, til trods for at man har gjort sit yderste mht. pasning og jordbearbejdning, og hvis der yderligere optræder typiske symptomer på mangelsygdomme, er det på høje tid at få foretaget en jordanalyse.

En jordanalyse giver svar på, hvilke og hvor mange næringsstoffer, der findes i jorden. Derimod giver jordanalysen ikke et entydigt svar på, hvor stærkt bundne mikronæringsstofferne er, dvs. om de forekommer i en form så planterne kan få gavn af dem. Hos ikke bærende frugttræer er det i dette tilfælde bedst at få foretaget en bladanalyse. Med denne metode er det lettere at fastslå eventuelle mangelsituationer.
Bladanalyser er dyre, og i modsætning til jordanalyser, overstiger de oftest værdien af udbyttet, hvis det drejer sig om et enkelt træ. Med enkle forebyggende foranstaltninger kan man forhindre at sådanne situationer overhovedet opstår.

tips
Aldrig slamgødning

For anvendelse af slamgødning taler ikke mindst det høje indhold af mikronæringsstoffer. Men udover de for planterne så betydningsfulde stoffer indeholder slamgødning også store mængder giftige tungmetaller, som krom, kviksølv og Cadmium. Derfor må man aldrig gøde med slamgødning i haven, og slet ikke i køkkenhaven.

jog324

På lette, fosforholdige jorde i frugthaven opstår oftest næringsmangel.

Chelat-gødning

Blandt de vandopløselige gødninger skal særligt nævnes såkaldte chelatgødninger. I disse findes organiske komplekser, hvori forskellige metalioner et bundet. Metalionerne er således beskyttet og efterlades ikke i jorden. Planternes rødder kan nemt optage og transportere metalchelaterne videre op til bladene. Til forskel fra gødningssalte er risikoen for blad- og svidningsskader betydeligt mindre med chelatgødning.

Næsten alle mikronæringsstoffer er tungmetaller, der selv i små mængder er giftige for planter, dyr og mennesker. Derfor er det meget vigtigt, at samtlige gødninger håndteres med forsigtighed. Overgødning giver oftest en direkte modsat effekt. Et overskud af mikronæringsstoffer skader jordens biologiske balance og haveplanternes tilvækst. Desuden kan planterne oplagre tungmetaller indtil de til sidst indeholder så høje koncentrationer, at de direkte er skadelige for mennesker.

jog322

Gule blade med brune pletter tyder på manganmangel

En oversigt over mikronæringsstoffer
Stof
Gødning
Indhold
Jern (Fe)
Vandopløseligt
jernsulfat
20% Fe
 
jernchelat
5-9% Fe
Ikke vandopløseligt
jernoxalat
22% Fe
 
jernoxid
 
Mangan (Mn)
Vandopløseligt
mangansulfat
24-32% Mn
Ikke vandopløseligt
manganoxid
48% Mn
Bor (B)
Vandopløseligt
borax
11-22% B
Zink (Zn)
Vandopløseligt
zinksulfat
23-36% Zn
 
basisk zinksulfat
55% Zn
 
zinkchelat
 
Ikke vandopløseligt
zinkoxid
70% Zn
Kobber (Cu)
Vandopløseligt
kobbersulfat
25-36% Cu
 
kobberkalk
48% Cu
Ikke vandopløseligt
kobberoxid
5-70% Cu
 
kobber
 
 
kobbersilikat
 
Molybden (Mo)
Vandopløseligt
natriummolybar
40% Mo
 
ammoniummolybat
54% Mo

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004