Specialkompost
Retur til oversigt jog02  

Kompost af særlige bestanddele

Ved siden af den almindelige kompost, der laves af mange slags haveaffald, kan man også lave specialkompost til særlige formål i haven.

Gartnerens sparebøsse, kalder man komposten. For af affald bliver der uden særligt besvær værdifuld humus via de naturlige forrådnelsesprocesser. Planterester, græsafklip og mange andre grundsubstanser forvandler sig til duftende, finkrummet humus.

 

jog022

Bunke med særlige pompostmaterialer.

Særlige kompostmaterialer

Ofte bruger gartneren humusjord af en særlig kvalitet med bestemte egenskaber. For nogle kulturer er en kompost med kun en eller få bestanddele det bedste, for den opfylder vækstbetingelserne optimalt. Stiklingejord, altankasseblanding og mosejord kan man selv fremstille ret nemt.

Løvkompost

Hvert efterår må man som haveejer stille sig selv spørgsmålet: hvor skal jeg gøre af alt det visne løv? Man kan naturligvis bruge det som jorddække under træer og buske, lægge det ud over grøntsagsbedet, eller anvende det til opbygning af et højbed. Den der har særlig meget løv fra forskellige løvtræer i haven, kan kompostere det og fremstille den fineste pottejord og stiklingejord. Løvet lægges i en kompostbunke der er ca. 2 m bred og 3-4 m lang, samt 1-1,5 m høj. Til sådan en bunke er der brug for 5-6 m³ løv. Løvet indeholder kun meget lidt kvælstof, som mikroorganismerne bruger til omsætningen. Derfor må man tilsætte kvælstof. For hvert lag løv (ca. 5 cm) kommer man et kvælstofholdigt lag af f. eks. afklippet plænegræs, hornmel eller kalkkvælstof. Det er nok med nogle få håndfulde af disse tilsætningsstoffer. Løvet skal ikke være helt dækket, kun sløret af et tyndt lag. Husk også at hvert lag skal være godt gennemfugtet. Kompostbunkens sider skal beskyttes mod vind og vejr af et lag jord eller perforeret sort folie. Der udvikles hurtigt varme og forrådnelsen begynder. Løvmassen skrumper med tiden sammen og efter nogle uger kan man lægge den ene ende af komposten op over den anden. Det sparer plads og beskytter samtidig bunken mod at fryse om vinteren.

Hurtig tørvekompost

Til moseplanter har man brug for sur, vandsugende jord. Sådan jord får man af egeløv, hvis der tilsættes noget tørv og havejord. Tidligere var den slags kompostering meget benyttet, fordi der meget hurtigt blev dannet humusgødning. Nu er vi forvænt med at kunne bruge tørvemuld (spagnum), der hentes i vore moser, men det er udmærket at spare på spagnummen af hensyn til naturens ressourcer, ved at bruge løvkompost. En tilsvarende fin kompostkvalitet kan man få ved at kompostere staldgødning med halm og strøelse i.

jog024

Næringskrævende planter som dahlier er hlade for den gode kompost.

Staldgødningskompost

Staldgødning fra kvæg, heste og fjerkræ bliver til pragtfuld gødning, når den komposteres. De agressive bestanddele i den friske gødning forvandler sig til milde plantenæringsstoffer når den komposteres. Man stakker staldgødningen på et halvskygget, vindbeskyttet sted og dækker bunken med jord. I løbet af et år er indholdet forrådnet og kan anvendes. Man anvender staldgødningen til næringskrævende planter. Når den blandes med halvt havejord kan den også anvendes til stiklinger. Man kan få det til at gå noget hurtigere hvis man strør stakken af staldgødning med kalkkvælstof og kali, eller hornmel og havejord, og dækker med sort folie eller jord. Efter fire til seks uger stikker man bunken op og stakker den igen. Efter endnu en gang omstikning efter fire til seks uger, skal komposten ligge i tre til fire måneder. Nu kan den anvendes som langsomt virkende gødning alle ønskede steder i haven. Staldkompost er ikke mere særlig anvendt i private parcelhushaver, hvor det kan være besværligt at få fat på staldgødning. I stedet kan man have stor glæde af organisk gødning, der er tørret og granuleret staldgødning. Den organiske gødning er nem og renlig at håndtere, og lugter kun under det første regnvejr efter udstrøningen. Den kan også bruges til at forbedre kompost med, og den virker tørrende på for våd kompost fordi den suger megen væde.

tips
Fugtighed

For at komposten kan opnå den optimale forrådnelse, skal den altid være fugtig, Man kan afprøve fugtindholdet, hvis man tager en håndfuld kompost og trykker den fast sammen i hånden. Den er tilpas fugtig, hvis der trænger nogle vanddråber ud mellem fingrene. Hvis vandet ligefrem løber af komposten, er den for våd og skal blandes op med tørre materialer. Kommer der ingen vanddråber, og føles prøven tør skal kompostbunken fugtes.

 

jog023

Ormekompost giver særlig frugtbar jord til grøntsager

 

Ormekompost
Regnorme af en bestemt art, kaldet kompostorm, forvandler på kort tid alt haveaffald til værdifuld humus. Man kan bestille ormene i kasser i havecentre og planteskoler. Ormene tilsættes normalt kompostbunken og finder selv de lag, hvor temperaturen passer. Man kan lave en regnormekasse, hvor ormene kan formere sig og lave fin humus til potteplanterne. Det er en simpel trækiste med flere afløbshuller i bunden. Nederst kommes et fingertykt lag havejord, som giver tilstrækkeligt med mikroorganismer til forrådnelsesprocessen. Derefter fyldes kassen op med kugler af sammenkrøllet, fugtigt avispapir. Derimellem kommer man det daglige køkken- og haveaffald. Kompostormene spiser hver dag omkring det halve af deres egen vægt. Hvert år formerer en orm sig og bliver til 200 efterkommere. Regelmæssig fodring med affald sørger for at ormene bliver på stedet og formerer sig. Efter et stykke tid har ormene formeret sig så meget, at man har rigeligt til den store kompostbunke, og senere kan man sætte nogle af dem ud i havens bede, hvor de vil sørge for at jorden bliver fin og porøs. Havens regnorme lader sig i øvrigt lokke til kompostbunken, hvis man tilsætter kaffegrums. Det er en ren lækkerbidsken for disse små havehjælpere. Kaffefiltret kan uden besvær komposteres med. Et andet lokkemiddel er sukkervand og baldrianblomstersaft.

VÆRD AT VIDE
 

1 Når komposten er fortør

Årsagen er normalt at kompostbunken ligger på et solrigt eller forblæst sted, at komposten ikke er fugtet, eller at dæklaget ikke er tilstrækkeligt. Uden fugt kan komposten ikke forrådne. Man kan skygge for komposten, fugte den - evt. i sidste instans flytte den. Hvis man i stedet for vand fugter bunken med brændenældevand (fyld nælder i en spand og hæld vand over. Lad blandingen stå nogle dage) kommer der hurtigere gang i forrådnelsen.

 

2 Når komposten er for våd

Hvis man lægger for meget grønt materiale, som plæneafklip, løv og bladaffald for tæt ovenpå hinanden, sker der ingen gennemluftning. Komposten begynder at forsumpe, hvilket mærkes på en ubehagelig lugt. For at undgå denne forkerte form for forrådnelse, skal man allerede når bunken anlægges, tænke på, at der skal lag af luftigt materiale mellem de grønne lag. F. eks. finsnittede grene og kraftige grøntsags- og staudestængler. Ved at tilsætte halm, strå, træspåner og staldgødning (evt. nogle håndfulde organisk gødning mellem lagene) kan fugtindholdet senere sænkes. Afdækning med strå eller løv forhindrer at bunken bliver for våd.

 

3 Når komposten ikke forrådner

Årsagen skyldes normalt for lidt kvælstof, altså æggehvideholdigt materiale i bunken. Men også for meget eller for lidt fugt kan forhindre forrådnelsen. Afprøv kompostens fugtighed (se under TIPS) og tilpas den. Tilsæt kvælstofholdigt materiale, f. eks. kulsukker eller brændenældeblade der har tørret en dag, hornmel eller staldgødning (hvis dette er umuligt, så anvend organisk gødning lavet af husdyraffald).

 

4 Når komposten er for varm

Et overskud af kvælstof, fordi der er for stor bladmasse og for tæt lagring, uden grovere bestanddele mellem lagene, kan føre til at komposten overophedes og derefter forsumper. Omstik i dette tilfælde komposten og læg en god bund af strå og grene der også kommes mellem lagene i bunken.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004