Animalsk gødning
Retur til oversigt jog08  

Værdifuldt affald

Når der gødes tilføres næring til jorden. De fleste animalske affaldsprodukter indeholder mange mineraler og egner sig derfor glimrende til gødning.

Brugen af dyregødning er lige så gammel som selve havekunsten. Allerede i fortiden anvendtes menneske og dyre fækalier, blod og fiskeaffald som gødningsmiddel - lang tid før man kendte til, hvordan disse stoffer fungerede. Effekten blev oftest forklaret på mystisk vis.

Af alle animalske gødninger har staldgødningen en suveræn førerposition. Ingen anden gødning har så gunstig en virkning på jordens husholdning med næringsstoffer og vand, på strukturen, gennemluftningen og det biologiske liv.

 

vÆrd at vide

Tag ikke fejl af ægte guano og fiske- eller biscayaguano. Sidstnævnte er lavet af usælgelige fisk eller fiskeaffald, der gennemgår en affedtnings- og fermenteringsproces.

 

jog082

I grøntsagshaven anvendes aldrig frisk staldgødning, men kun omsat gødning.

Flydende staldgødning

Efter at flydende gødning blev indført i jordbruget, ser man i dag næsten aldrig fast staldgødning. I dag består gødningen for størstedelens vedkommende af urin og ekskrementer og kun en meget lille del halm. Flydende gødning er rig på kvælstof og kalium, men den lille andel af organisk materiale gør den knapt så egnet som gødningsmiddel.

Selv i gæret form er flydende staldgødning alt for stærk og mangler den almindelige gødningsregulerende effekt på jorden. Flydende gødning bør derfor lægges på kompostbunken, hvor den blandes med halm eller løv og hvor den kan blive til et værdifuldt og humusrigt produkt.

 

Organisk gødning forhøjer jordens indhold af humus og dermed også:

  • Indholdet af næringstoffer og vitaminer
  • Jordens struktur
  • Vandhusholdningen
  • Evnen til at holde på varmen
  • Frugtbarhed

 

Guano

En anden type af dyregødning er Peru-guano. Det var forskeren, opdagelsesrejsende Alexander von Humboldt, der i forbindelse med en rejse til Sydamerika opdagede guanoens anvendelse som gødningsmiddel. Med guano menes aflagrede, formuldede fugleekskrementer, der igennem årtusinder er blevet afsat på Peru's kyster i helt op til 60 m tykke lag. Hvordan kan det så være, at guanoen findes netop her? Forklaringen ligger i den kølige Humboldt strøm. Den løber langs med Sydamerikas kystlinie og fører vældige mængder af fisk med sig. Dette er føde for millioner af fugle. Strømmen påvirker også klimaet, der er ekstremt nedbørsfattigt og varmt. I denne glødende hede "bages" fuglenes ekskrementer til et værdifuldt gødningsmiddel i koncentreret form, et enestående og uforligneligt naturprodukt.

Organisk gødningsmiddel

I år 1840 kom den første skibsladning guano til Europa. Den blev så populær, at man snart udrustede hele skibsflåder til at fragte denne gødning hjem til Europa. I dag er disse årtusinde gamle lag guano næsten opbrugt. Ægte guano fra Peru er blevet et dyrt og sjældent gødningsmiddel.

tips

I en kompost kan der lægges meget af det, der ellers skulle i affaldssækken. Alt det, der kan betegnessom haveaffald, og alt det, der stammer fra planteriget kan i princippet lægges på komposte. Selv animalske rester kan komposteres, bare komposteringen foregår i et lukket system, der er godkendt af myndighederne.

Solsikker vokser hurtigt og kraftigt i en velgødet jord.

Organisk fosfatgødning

Blod, ben og horn indeholder værdifulde næringsstoffer. Den største produktionskilde er slagterierne. Ben er blevet forarbejdet til gødning i industriel skala igennem 200 år. Benene knuses, affedtes og renses.

Knust ben er en værdifuld NP-gødning, der indeholder fosfat og kalk i form af calciumstoffer. Hvis man fjerner æggehvidestofferne får man benmel, en højtskattet animalsk fosfatgødning.

jog083

Så smuk og rigtblomstrende bliver en Dahlia-beplantning, der er gødet med guano.

Animalsk kvælstofgødning

Hornspåner af dyrenes hove, klove og horn indeholder adskillige æggehvidestoffer. I store kværne males de til flis eller mel og anvendes derefter, som langtidsvirkende kvælstofgødning. Hornspåner nedbrydes meget langsomt og anvendes mest til at forbedre komposten. Hornspåner blandet med benmel resulterer i en NP-gødning, der nedbrydes jævnt og langsomt.

Dette er et ideelt gødningsmiddel til langsomtvoksende, sarte træer og buske. Blodmel hører også til blandt de animalske gødninger. Det indeholder op til 14% kvælstof, men har en noget hurtigere virkning end hornspåner. Under forarbejdningen fordamper blodets vandindhold og de værdifulde næringsstoffer er tilbage. Blodmel kan både anvendes i forekommende tilstand og til fremstilling af ajle.

Når man anvender animalsk gødning gælder reglen: for meget er ikke godt. Anvend disse naturprodukter med varsomhed og omtanke, læs brugsanvisningen på emballagen.

Animalsk gødning - oversigt
Type
Organiske stoffer
Kvælstof
(N)
Fosfor
(P)
Kalium
(K)
Staldgødning
20-25
0,5
0,1
0,5
Tørret hønsegødning
30-70
3-7
1-2
1-3
Peru-guano
50
6
12
2
Benflis
-
4-5
20
-
Benmel
-
-
30
-
Hornspåner, hornmel
60-80
10-14
-
-
Horn- og benmel
50
6-7
6-12
-
blodmel
85-95
10-14
-
-
Værdierne er angivet i procent.

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004