Afdækning af jorden
Retur til oversigt jog14  

God hjælp i køkkenhaven

Når der gødes tilføres næring til jorden. De fleste animalske affaldsprodukter indeholder mange mineraler og egner sig derfor glimrende til gødning.

Lige med undtagelse af ørken og bjerge er den naturlige jord normalt dækket af et plantelag. Når dette lag af en eller anden grund fjernes, spreder der sig i løbet af ganske kort tid urter, for at lukke det bare sted. Visne plantedele og løv, der falder af træerne om efteråret dækker jorden og giver den værdifulde næringsstoffer tilbage. Denne afdækning af levende og døde planter beskytter samtidig jorden mod udtørring, for meget væde og erosion.

Til jordafdækning i nyttehaven egner sig, ud over specielle folier, alle ikke-træagtige plantedele, som løv, strå, blade og blomster fra sunde stauder og andet grønt. Også affald fra grøntsagshøsten kan anvendes. Kålblade og salatblade, rabarberblade, gulerøddernes grønne top og radiseblade kan straks lægges ned mellem de nye kulturer. Større blade skal findeles, fordi de ellers dækker jorden totalt og forhindre væde i at løbe ned, og jorden i at ånde i det område de dækker.

 

vÆrd at vide

Man skal ikke lægge for tykke lag af afdækningsmateriale under og ind til planten. En lille fri ring omkring plantens stængel holder evt. infektioner borte.

 

Jordafdækning med folie

Jordafdækning med folie har næsten den samme virkning som afdækning med plantemateriale, blot afgiver folien ikke langsomt næringsstoffer til jorden. Der skal altså gødes mere. Sort afdækningsfolie sælges normalt i en bredde på en meter med eller uden perforeringer. Uperforeret folie sælges ofte under betegnelsen "anti-ukrudts-folie". Den perforerede folies fordel består i, at man kan vande og gøde gennem den. Hel folie skal løftes op.

Sundt mikroklima

Under afdækningen har jorden en mere jævn og højere temperatur end den bare jord. Den holder sig også fugtig længere. Selv hård sol kan ikke udtørre afdækket jord. Let jord, der er ubeskyttet, tørrer særlig nemt ud, afdækket jord kan heller ikke føres bort af vinden og holder derfor bedre på sin muld. Afdækningen beskytter både mod erosion, vind og regn.

Grøntsager og frugt trives bedre

Under dæklaget er jordaktiviteten høj. Via den konstante forrådnelse af dækmaterialet frigives der løbende kuldioxid. Det stiger op til overfladen og optages begærligt af bladene på frugt- og grøntsagsplanterne. Kuldioxid er, ved siden af vand, den vigtigste næring for planterne. Der dannes sukker af den inde i planternes celler, og denne sukker er plantens næring.

jog143

Finfordelt barkflis.

Dæklag til ungplanter

Især mellem grøntsagssmåplanter er der megen bar jord. Først når planterne vokser til, dækker de jorden. Et dæklag af fint organisk materiale styrker væksten, man behøver ikke vande så meget, sparer gødning og holder ukrudt væk.

tips

Jorden bliver varmere

Varmeelskende grøntsager som frilandstomater, peber, agurker og zucchini trives bedre når deres jord er "indpakket" i et dæklag. I stedet for plantemateriale kan man anvende sort dækfolie.

 

jog142

Et dæklag af grov barkflis holder i flere år før det langsomt forrådner.

Afdækning under frugttræer

Også æbler, pærer og andre frugttræer har stor fordel af afdækket jord. Men pas på i månederne april og maj. Da skal afdækningsmaterialet fjernes! Pludselig optrædende senfrost truer nemlig blomstringen og dermed den senere høst, og afdækningslaget forhindrer at jordens varmeudstråling kan beskytte blomsterne.

jog144

Unge porrer og andre grøntsagsplanter vokser særlig godt og beskyttet i bede med et organisk dæklag.

Et dæklag holder jordbærrene rene

Jordbærrene er truet af skimmel, snegle og andre skadedyr. Et dæklag, f.eks. af afklippet plænegræs eller findelt strå, forhindrer disse angreb i betydelig grad. Jordbærrene ligger ikke på jorden, tørrer hurtigere efter en regnbyge, og snegle kan ikke lide at glide hen over det ru dæklag. Resultatet er flere perfekte bær.

Hindbær og andre bærbuske

Under hindbærrene har jordafdækningen den særlige fordel at den forebygger den frygtede stængelsyge (Didynella applanata). Især er afklippet plænegræs godt. Afdækning af jorden er gavnlig under alle bærbuske, fordi deres rødder vokser meget øverligt. Solbær og stikkelsbær beskyttes derved mod udtørring og ukrudt der konkurrerer med buskene om jordens næring. Desuden skal man aldrig hakke under disse buske, fordi man derved kommer til at beskadige for mange rødder.

TRIN FOR TRIN
 

Rigtig jordafdækning i urtehaven
Jorden mellem alle unge grøntsagskulturer skal absolut dækkes. Så kan de nye rødder udvikle sig uforstyrret, fordi det ikke er nødvendigt at hakke eller kultivere. Den ensartede jordfugtighed under dæklaget bevirker også at grøntsagerne bliver særlig fine og velsmagende. Når grøntsagerne er høstet, er det en god ide at så grøngødning. Grøngødningen kan rives op, når man igen har brug for bedet og de, overjordiske dele kan hakkes og anvendes til jordafdækning af den nye kultur. Man får på den måde et perfekt kredsløb, der sparer kostbar mineralgødning. Derved er der heller ikke stor chance for at overgøde kulturerne.

 

jog145

1
Først hakkes eller kultiveres jorden let. Over den fint krummede jord fordeles nu et ca. 10 cm tykt dæklag af findelt organisk materiale.

 

jog146

2
Når der skal plantes småplanter laver man blot et hul til rødderne, den øvrige jord forbliver dækket. Efter plantningen jævnes dæklaget igen.

 

jog147

3
Når der skal sås, fritlægges sårillen ved at trække dæklaget til siden med en rive. Dæklaget skal blive liggende mellem sårillerne for at beskytte jorden.

 

jog148

4
Læg ofte nyt plantemateriale mellem de opvoksende planter indtil deres eget løv kan dække jorden med et sundt og levende lag blade.

 

5
Om efteråret dækkes alle frie bede med et lag organisk materiale. Det er også velegnet at så grøngødning, der senere kan anvendes som afdækningslag.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004