Flydende gødning
Retur til oversigt jog09  

En organisk næringsstof-indsprøjtning

Planternes vækst er betinget af jordbunden. Start derfor allerede om foråret med at gøre noget for at forbedre og pleje dette livsgrundlag for planterne.

Enhver idrætsudøver kender fænomenet: når kræfterne er ved at slippe op under træningen, skal musklerne have tilført ny energi. En god bøf vil bare belaste kroppen yderligere, og der vil gå lang tid, før kroppen kan gøre brug af denne bøf. Her bruger idrætsudøveren et hurtigtvirkende middel, en flydende opløsning af druesukker og næringssalte.

vÆrd at vide

Skal man være helt nøjagtig, så bliver den flydende gødning ikke til ved gæring, men gennem en oxidativ forrådnelsesproces. De skadelige stoffer forbrændes ved oxidation af luftens ilt. Gæringsprocessen, som når man laver vin, forløber uden luftens medvirken.

Hvis man ikke kan få fat i gyllen, kan man opløse blåsten i vand og anvende opløsningen på samme måde. Til 10 liter vand tages 20-30 gram blåsten.

 

Hurtigt næringstilskud

Selv blandt havens planter kræves der toppræstationer. Frugttræer, der har stor blomstring om foråret, bærer mere frugt. Grønsager må vokse hurtigt for at blive lækre, og af og til vil man se smukke planter, der blomstrer endnu engang om efteråret. I disse tilfælde tilfører man næringsstoffer der, ligesom hos idrætsudøveren før, virker hurtigst i flydende form.

Gødningens virkning

Årsagen til de flydende gødningsmidlers hurtige virkning er, at de er tilpasset planternes levevis. En almindelig organisk gødning, hvor man anvender staldgødning, kompost eller noget andet, forekommer næringen kun i bunden form.

Først ved hjælp af smådyr og mikroorganismer omdannes næringen, så planten kan optage den. Det tager således lang tid, før den type gødning virker, men på den anden side virker den i lang tid.

I den flydende gødning er alle næringsstofferne i plantetilgængelig form, dvs. at stofferne kan optages direkte af planternes rødder. De er så godt som uundværlige og hurtigtvirkende som næringstilskud om sommeren.

Flydende gødning

Den letteste måde at lave flydende gødning på er, at få fat i urin fra nogle husdyr. Ved siden af staldgødningen er dette det mest værdifulde organiske gødningsmiddel.

Gyllen er rig på kvælstofforbindelser, og det er dem, der giver den usædvanlige gode virkning. Men det er ikke tilrådeligt kun at anvende gylle, da planterne kan tage skade. Jorden bliver overgødet, og planterne løber bare i vejret uden, at de bliver kraftige og udvikles ordentligt. De bliver lette ofre for sygdomme og udtørring. En sådan gødning kan have samme effekt på planter, som ild har på en høstak.

Som en næringsstofindsprøjtning for at afhjælpe en akut situation er gyllen dog ideel. Som et tilskud under planternes vækst findes der ikke noget bedre.

jog092

Flere af vore æblesorter bærer mange frugter det ene år og få frugter det næste. I et "stort" år kan man om sommeren gøde med flydende gødning.

Fremstil det korrekt

For at gyllen kan blive et virksomt middel, skal den fremstilles korrekt. Hvis den er frisk og ufortyndet, forårsager den svidningsskader på planterne. Først efter en tids gæring er den anvendelig til brug i haven. Under denne proces forsvinder også den ubehagelige lugt. Derefter blandes gyllen - i en tønde - med en lige så stor del vand. Man kan også tilsætte staldgødning eller andre faste organiske gødningsmidler. Det blandes godt sammen og skal stå i 3-4 uger. Jo mere man rører i blandingen, desto mere ilt tilføres, og man får et meget virksomt middel.

Inden vores flydende gødning kan anvendes kræves endnu en ting. Blandingen skal fortyndes, og fortyndingsgraden afhænger af flere faktorer. Hver jord og plante har deres forskellige behov.

Selv vejret spiller en rolle. Som tommelfingerregel gælder, at opløsningen skal være meget grumset og have en smudsigbrun farve. Både for nybegynderen og for planternes skyld er det bedst at bruge en opløsning, der er meget fortyndet, den gives så noget oftere.

Når man får lidt mere erfaring, kan man sagtens arbejde med en stærkere opløsning. Her vil risikoen for at få skader på planter og rødder være større. Efter at man har brugt den gødning, der var i beholderen, fyldes den op med vand. Det gentages, til gødningsmaterialet ikke afgiver flere næringsstoffer. Om efteråret lægges resterne af materialet på kompostbunken, hvor det får lov til at formulde helt. Kredsløbet er fuldendt.

tips

Gylle anvendes ikke kun som gødnings-iddel men også som tilsætningsstof til kompost. Ved komposteringen nedbrydes de skadelige stoffer, og de enkette næringsstoffer binder sig til humuspartiklerne. Så har man en særdeles næringsrig kompostjord.

 

jog093

Selv tomater bliver frodige, hvis de får flydende gødning om sommeren.

Advarsel mod overgødning

Selvom flydende gødning er meget værdifuldt for planterne, skal den kun gives, når planterne har et akut behov. Gødningens iøjenfaldende virkning kan let betyde, at man anvender det for tit. Planterne får det ikke godt af for meget gødning, og de har ingen fordel af det overhovedet. Planterne overgødes, og bladene gulner. Rødderne, hvis tilvækst og forgrening under jorden hænger sammen med evnen til at lede efter næring, mister en del af deres vigtigste funktioner, bliver syge og dør.

jog094

Et pragtfuldt bed med bl.a. Canna, kan ve hjælp af flydende gødning blomstre til helt hen i efteråret.

IDÉRUDE
 

Sådan laves flydende gødning

 

A. Flydende gødning til sommerbrug
  1. I en beholder blandes gyllen med vand. Man kan tilsætte staldgødning
  2. De næste 3-4 uger rører man regelmæssigt i beholderen.
  3. Før anvendelse fortyndes væsken. Det færdige gødningsmiddel skal være grumset og brunligt.

 

B. Direkte gødning om efteråret

Sent på efteråret kan den flydende gødning anvendes ufortyndet på jorden. Næste år er gødningen omdannet til næring i jorden. Vær forsigtig med den type gødning. Der er risiko for at kvælstofferne udvaskes af regnvandet.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004