Afdækning af jorden
Retur til oversigt jog13  

Et beskyttende lag med næring

At afdække jorden med plantemateriale er den mest naturlige måde at beskytte den mod udtørring, ukrudt og erosion. Samtidig slipper man for hakke- og lugearbejde og jorden får næring.

Når man afdækker jorden med organisk materiale sørger man ikke blot for den ideelle jordbundspleje, men det koster sjældent noget og man sparer meget havearbejde. Til afdækning af jorden kan man bruge afklippet plænegræs, findelt hækmateriale, blade og kompost - i det hele taget ting, som man henter ganske gratis andre steder i haven. Man kan naturligvis også købe jorddækningsmateriale , og det er sjældent særlig dyrt.

Bar jord er helt ubeskyttet mod vind og væde. Solen udtørrer den, regnen vasker næringsstofferne ud og forhindrer iltning af jorden. Og vinden blæser den tørre muld bort.

vigtigt

Lad det organiske materiale tørre et par dage før det anvendes til jordafdækning. Ellers er der fare for at det synker for meget sammen og forhindrer jorden i at ånde. Det kan skade planterne.

 

jog132

I stedet for at kultivere

Et organisk dæklag over jorden virker nemlig som beskyttelse mod den direkte indvirkning af vind og vejr, og jorden kan bedre holde på fugtigheden. Dens fine struktur bliver bibeholdt og det er ikke nødvendigt at hakke og kultiverer i sæsonen, for dæklaget sørger for at ukrudtet ikke får mange chancer.

God gødning

Med dæklaget forbedres jordens frugtbarhed også markant. Først og fremmest forrådner det organiske materiale langsomt og afgiver dermed sin næring til jorden. For det andet befordrer det organiske dække livet i jorden. Regnorme, insekter, mikroorganismer, svampe og bakterier kan være aktive helt op i de øverste lag, hvor de ikke ville være i ubeskyttet jord. Derfor får planterødderne i den dækkede jord bestandigt nye næringskilder. Desuden bliver jorden ikke så varm om sommeren og den er også beskyttet mod kulden i den kolde del af havesæson. Et organisk dæklag giver de bedste betingelser for sund og naturlig vækst.

Egnede materialer

Al sundt haveaffald egner sig til jordafdækning. Afklippet plænegræs kan anvendes straks, men det skal helst ikke være længere end 10-15 cm. Så lader det sig let fordele jævnt og kan bredes luftigt ud. Afklippet plænegræs er som regel mere nyttigt til jordafdækning end i kompostbunken. Der sammentrykkes det så hårdt, at det rådner i stedet for at forrådne.

jog133

Græsafklip er vældig godt til afdækning rundt om træer, men pas på markmus.

Ikke for kompakt

Jordafdækningen skal aldrig være for tykt og kompakt. Luft og vand skal uhindret kunne trænge ned til jorden. Andet velegnet materiale er også hækafklip og grøntsags- og blomsteraffald, hvis det er sundt.

Plantedele, der er angrebet af skadedyr eller sygdomme må derimod aldrig anvendes til jordafdækning, for så angribes sunde planter. Hvis haven ikke selv giver tilstrækkeligt med afdækningsmateriale kan man altid købe nogle baller halm hos en landmand.

 

tips

Beskyt rødderne

Jordafdækning er nyttig for alle planter med øverligt liggende rødder, der, breder sig lige under overfladen. De er netop truet af udvaskning og udtørring af jorden. Tomater, agurker, selleri og peber, samt de fleste frugttræer har godt af jordafdækning. Som beskyttelse mod ukrudt, er det også nyttigt med et dæklag ved hække og nyplantede træer og buske.

 

Større materiale skal findeles

Strå, store plantedele, som grenaffald o.lign. skal under alle omstændigheder hakkes og findeles, før det kan anvendes som jordafdækningsmateriale. Ellers danner det ikke den rette beskyttelse over jorden. Man kan også anvende kompost, selv uomsat kompost som jorddække, og spagnum ligeså. Begge materialer må aldrig tørre helt ud, fordi de derefter ikke kan optage vandet ordentligt. Et tyndt beskyttelseslag af afklippet plænegræs øverst forhindrer dette.

 

jog139

Strå under jordbærrene er den ideelle jordafdækning.

 

Omsat materiale

Staldgødning skal kun anvendes som jorddækningsmateriale hvis det er ordentlig omsat. Ellers er det for stærkt og skader planterne mere end det beskytter og ernærer. Også dæklag af barkflis skal man anvende med forsigtighed, for planter, der er sarte overfor syrestoffer, tåler det ikke alt for godt. Men ellers er barkflis et glimrende dækmateriale, fordi dets harpiks og øvrige indholdsstoffer forhindrer ukrudtet i at spire frem. Desuden forrådner det meget langsomt og holder under normale omstændigheder mindst tre år.

 

Jorddække

I slutningen af havesæsonen skal jordens dæklag i de enkelte bede forstærkes og gøres tykkere, for ikke at omsættes i vinterens løb. Derved beskyttes planterne - stauder, buske og træer - mod alt for stærk frost. Hen mod foråret skal laget fjernes igen, så solen lettere kan opvarme jorden. Når væksten igen begynder, kan man forny laget.

TRIN FOR TRIN
 

Sådan dækker man jorden rigtigt

 

jog134

1
Fjern først alle træspirer, da de muligvis kan vokse videre gennem afdækningslaget.

 

jog135
2
Også flerårigt ukrudt med kraftige rødder, kvikgræs, brændenælder og skvalderkål skal fjernes omhyggeligt, ellers vil det alligevel skyde frem.

 

jog136
3
Egnet materiale er den længevarende barkflis (billedet), afklippet plænegræs og andre organiske materialer som haven selv leverer.

 

jog137
4
Dæklaget skal ikke være tykkere end at luften stadig kan trænge igennem det. Barkflis kan strøs ud i et tykkere lag end plænegræs, der hurtigt synker sammen.

 

jog138
5
Rigtigt fordelt beskytter dæklaget jorden mod ukrudt og udtørring.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004