Tung jord
Retur til oversigt jog21  

Kan gøres god med hårdt arbejde

Tung lerjord gør havearbejdet meget besværligt og kun få planter trives rigtigt tilfredsstillende i den tunge, hårde jord. Svær jord skal derfor forbedres og gøres løsere og lettere.

Svær lerjord er i modsætning til den lette sandjord rigere på sporelementer og næringsstoffer. Den kan også rumme meget vand. Men jorden afgiver ikke let sine næringsstoffer til planterne. Man siger derfor at tung jord er "karrig".

Allerede ved det første jordarbejde, når man planerer eller graver ud til planter, giver den tunge jord besvær. Spaden er svær at stikke i jorden, de tunge jordknolde skal med stort besvær knuses, så jorden kan blive finkrummet, men ofte klæber klumperne sammen. Det skyldes, at jordens bestanddele er lagret meget tæt til hinanden og forbundet af leren.

Under ugunstige betingelser mærker man ikke blot disse ting, når jorden skal bearbejdes, de påvirker også plantevæksten negativt. For tung jord bliver til mudder i regnvejr og får en hård skorpe i tørke. Den er desuden kold og rummer normalt ikke den luft, der er nødvendig for at planterne rigtig kan trives.

vÆrd at vide

Tung jord bliver fedtet når det regner - og i tørke er den stenhård. Derfor bearbejder man den lettest, når jorden er tørret efter en gang regnvejr, og endnu ikke er blevet hård.

 

jog213

Ved at grave jordstykket om efteråret, kan frosten knuse de store jordknolde.

Forsigtig ved fortykkelser

Tung jord skal bearbejdes i tørt vejr. Husk det, allerede når haven anlægges og husk det også, når huset skal bygges. Tunge byggemaskiner skal under ingen omstændigheder brede sig over et større område end nødvendigt. De vil blot sammentrykke den tunge jord endnu mere, så det bliver næsten umuligt at løsne og forbedre jorden bagefter. Hvis maskinkørsel på jorden ikke er til at undgå, skal jorden bagefter dybdekultiveres og løsnes.

 

jog214

Svær lerjord ser "Sprækket" ud.

Jordforbedringsmidler

Hvis jorden i haven er meget tung og svær, kan det anbefales at bearbejde den med forskellige hjælpemidler for at få en finere struktur og lettere jord at arbejde med.

 

Anvend ingen spagnum

Mange gange anbefales det at bruge spagnum. Det kan være godt i mange tilfælde, men ikke til den tungeste jord. Dette fiberrige materiale bliver stærkt sammentrykket ved gravningen med tung jord og vil ligge virkningsløst i faste plader i årevis.

jog215

Hvis jorden er meget tung, skal plantehullet løsnes grundigt i dybden.

Sand

Derimod er sand et fortræffeligt forbedringsmiddel. Det giver en løsere og lettere struktur til den tunge lerjord og bevirker en bedre udluftning. Ved at tilføre rigelige mængder sand, lader den tunge jord sig langt lettere bearbejde, fordi den lettere danner den eftertragtede krummestruktur. Det kommer også planterne til gode, for en mere krummet jord varmes hurtige op og rødderne kan lettere opsøge næringsstoffer og vand.

tips

Træer til tung jord

Nogle træer kan man plante uden at forbedre den tunge jord. Bøg, ask, hestekastanje, forsythia, liguster, thuja, lærk, pil og blågran vil befinde sig godt i den tunge lerjord.

jog212

Spaden trænger kun med besvær ned i den fortykkede jordoverflade. en kraftig greb er at foretrække til gravningen.

Kalk

Kalk kan også bidrage til en forbedret krummestruktur. Men før man kalker jorden, er en jordbundsundersøgelse nødvendig. Tung lerjord har normalt en høj pH-værdi og dermed også et højt kalkindhold.

jog216

Ved at bearbejde den tunge jord med sand og humus kan den forbedres, og med tiden give et rigt udbytte.

Hæv humusindholdet

Den ideale havejord er leret sandjord eller sandet lerjord. Jo større sandindholdet er, jo løsere og lettere er jorden. Omvendt gælder det, at jo større lerindholdet er, jo tungere og mere klæbende er dens beskaffenhed.

Men det er ikke bare jordens mineraler, der er vigtige, de organiske bestanddele, altså humusindholdet, spiller en overordentlig stor rolle. Planterne kan nemlig optage mange næringsstoffer, der findes i jorden ved hjælp af de levende organismer, der også findes i jorden. Jordbundsorganismerne omsætter plantedele for at leve. Humus består fortrinsvis af disse dele og skal derfor helst være ved hånden i rigelige mængder.

Et vigtigt middel til at forbedre den tunge jord er derfor kompost. Ved regelmæssigt at blande jorden med kompost, kan humusindholdet med tiden hæves. Vellagret, moden kompost, der er en særlig levende humusform, hjælper i høj grad med til at forbedre jordstrukturen.

Grøngødning

Hvis et område med tung jord ikke skal bruges med det samme, er det tilrådeligt at så dybtrodede grøngødningsplanter. De dækker jorden, beskytter den mod opslæmning og udtørring, og løsner den i dybden.

Før jorden skal anvendes fældes planterne, men lad dem blive liggende som et dæklag oven på jorden eller arbejd dem let ned i jorden.

Derved bliver jorden tilført organisk materiale, der til sidst bliver til værdifuld humus. Særlig velegnede grøngødningsplanter er f. eks. lupiner.

Gør jorden løs

Benyt kuldens kræfter til at forbedre den tunge jord. Med den metode bliver et havestykke, der skal anvendes i foråret, gravet grundigt om efteråret.

Om vinteren trænger vand ind i knoldene. I kuldegrader sprænger vandet knoldene. Efter sådan en frostbehandling kan man uden større besvær gøre jorden finkrummet om foråret.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004