Den rigtige gødning
Retur til oversigt jog03  

Vigtigt at vide om gødning

Hvorfor overhovedet gøde, hvornår skal hvilke former for gødning anvendes, og hvordan gøder man rigtigt? På denne side findes svar på mange spørgsmål om gødning.

Der er næppe noget andet havearbejde, der er så megen tvivl om, som netop gødning. Mens mange slet ikke gøder i protest mod kunstgødning, tænker andre at godt med gødning giver masser af vækst, og gøder for meget. Begge dele skal undgås. Når det gælder om at holde havens jord sund og frugtbar, er der ikke noget vigtigere end den rigtige næring. I naturen går det tilsyneladende af sig selv: Skovens blomster vokser og blomstrer, træerne trives og bliver flere hundrede år gamle, uden at nogen bekymrer sig om dem. Hvorfor overhovedet gøde, spørger mange haveejere sig selv. Ved nærmere betragtning af forholdene i naturen giver svaret sig selv.

 

jog032

Tulipanerne har brug for den rigtige gødning for at blomstre smukt i årevis.

 

Naturens kredsløb

Så snart et frø spirer, begynder det at trække næring fra jorden. Kvælstof, fosforsyre, kalium, kalcium, magnesium og svovl er sådanne næringsstoffer. De indgår som byggestoffer i hver eneste plantecelle, udfylder livsvigtige funktioner for planten og giver til sidst dyr og mennesker næring. Uden dem kan en plante ikke vokse. Når planten visner og dør begynder omsætningen. Bakterier, svampe og regnorme i jorden omsætter det døde materiale fra planter og dyr og frigør igen næringsstofferne. Derved får jorden næringsstofferne tilbage og kan videregive dem til en anden plante-generation. Sådan opstår naturens eget kredsløb fra spiring til nedvisning, fra liv til død.

 

Organisk og uorganisk gødning

De mest værdifulde er de organiske gødninger, først og fremmest staldgødning fra husdyr som kvæg, svin og fjerkræ. Ingen af disse former for gødning kan erstattes af mineralsk gødning. Kredsløbstegningen understreger forskellen. I modsætning til mineralsk gødning indgår den organiske gødning i det naturlige kredsløb. Den organiske gødning fra dyr er befordrende for jordbundens liv, forbedrer nærings- og humus-indholdet og holder jorden uafbrudt frugtbar. Dette er også tilfældet med planteaffald og kompost. Derimod virker mineralgødning direkte på planten. Det giver jorden tilstrækkeligt med næringssalte, men tilgodeser ikke jordbundens mikroorganismer på samme måde. Anvendelse af udelukkende mineralsk gødning fører på længere sigt til dårlig jordbunds-kvalitet. Mineralsk gødning skal derfor helst kun anvendes som supplement til organisk gødning. Den er ideel til at give jorden enkelte næringselementer tilbage.

Giv tilbage hvad der er høstet

Princippet er det samme i haven, dog under andre omstændigheder. Når man har høstet udbyttet i sin have i form af grøntsager og frugter, er der kun en lille smule plantemateriale tilbage, der kan give ny næring. Jorden vil stadig mangle næringssalte, for det naturlige kredsløb er brudt. I længden bliver jorden på den måde udpint og ufrugtbar. Det er enhver gødnings formål at udbedre dette. Tilbagegivelsen af næring til jorden kan foregå på to måder: Med organisk gødning, eller uorganisk gødning, det er såkaldt kunst- eller mineralgødning. Mineralgødning består af forskellige næringssalte, som planterne let kan optage og som virker hurtigt. Den organiske gødning består af forrådnet materiale fra dyreriget og planteriget, som staldgødning, gylle, kompostjord og benmel.

Hvornår skal man gøde?

Det er lige så vigtigt at vælge det rigtige tidspunkt at gøde, som at vælge den rigtige gødning. Organisk gødning gives bedst om efteråret eller i det tidlige forår. Uorganisk, eller mineralsk, gødning skal gives i begyndelsen af vækstperioden, f. eks. før såning og plantning om foråret. Planter med et stort næringsbehov gødes desuden endnu engang om foråret. Som tommelfingerregel regner man med at der skal gives 2/3 om foråret og 1/3 om sommeren.

tips

Selvom alt gror og trives i haven, kan det alligevel anbefales at foretage en jordbundsundersøgelse ca. hvert 5. år Sammen med egne iagttagelser giver det et godt overblik over jordens frugtbarhed. Gemmes undersøgelserne og skrives egne iagttagelser ned, får man et interessant indblik i det skete, og i den dynamik jordbundens liv har.

jog034

Der bør ikke mangle en kompostbunke, eller en kompostbeholder, i nogen have.

Kalk
Kalk spiller en stor rolle for jordens sundhed. Det er lige så vigtigt som organisk gødning, forbedrer dårlig jord og forhindrer at jorden bliver for sur. Men man skal være opmærksom på, at mange af vore jorder er meget kalkrige, og at ikke alle planter kan lide for meget kalk i jorden. Især træer og buske kan reagere mod for meget kalk. I prydhaven skal kalkningen derfor ske individuelt med hensyntagen til hver enkelt plantes behov.

Overgød ikke
Ligeså vigtigt det er at sørge for at hver enkelt plante får den næring den har behov for, ligeså vigtigt er det ikke at overgøde. Det giver nemlig planterne problemer med at omsætte den tilførte næring. Masser af blade, men færre blomster og forhøjet modtagelighed overfor skadedyr og sygdomme kan være resultatet. Grøntsager danner normalt kæmpestore blade eller frugter, der er meget vandholdige og har mindre smag, når de er overgødet. Derfor er det bedst at give en ensartet årlig gødning.

TRIN FOR TRIN
 

jog033

 

Oversigt over de vigtigste gødninger

 

1 Organisk gødning

Fra planterne:

 • Træaske: Meget rig på kalk og kalium
 • Kompostjord: Den bedst jordforbedring
 • Bark: Den bedste tørveerstatning
 • Halm: God komposttilsætning
Fra dyr:

 • Staldgødning: (frisk eller tørret granuleret) Indeholder alt hvad jorden har brug for
 • Fuglegødning: Velegnet til flydende gødning
 • Benmel: Rig på kalk og fosforsyre
 • Hornspåner og -mel: Langsomt virkende kvælstofgødning
 

2 Kalk

 • Kulsur kalk: Til let og tør jord
 • Brændt kalk: Til svær og fugtig jord

 

3 Uorganisk gødning(mineralgødning)
 • Blåkorn: Fuldgødning som f.eks. nitrophoska og lign.
 • Kalkkvælstof: Kalk og kvælstofgødning til tung jord
 • Kalimagnesium: Patentkali, gør tung jord lettere
 • Superfosfat: Virker hurtigt, let opløseligt i vand
 • Thomasfosfat: Langsomt virkende fosforsyregødning


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004