Velkommen til siden med tips om plantebeskyttelse.

Prøv at se om der skulle være noget du gerne vil vide. Du kan se om siden er lagt ind så er overskriften et link. Skriv til mig hvis der er sider du mangler, så vil jeg forsøge at få dem lagt ind så hurtigt det er muligt.

Mail fra Havetips - Plantebeskyttelse tilbage til hovedsiden

Alfabetisk oversigtA B F G I K L M N P S T U V


A

Abiotiske skader / frugt
Hjælpeløs overfor vejrets indflydelse ?
Ugunstige faktorer som kulde, væde eller næringsmangel kan hæmme frugtens vækst og udvikling. Det svækker planterne og forårsager ofte større angreb af svampesygdomme eller skadedyr.

Abiotiske skader / grøntsager
Undgå dyr kningsfejl
Nogle faktorer som er afgørende for en succesfuld dyrkning af grøntsager er voksested, jord og pasningsforanstaltninger. Fiasko som forårsages af dyrkningsfejl kan undgås.

Top


B

Bakterioser på planter
Små organismer med stor effekt
Bakterier er mikroskopiske organismer. De bliver sjældent større end en tusindedel millimeter. Man kan altså ikke se dem med det blotte øje, derimod er bakteriernes skader desto mere synlige.
Biologisk bekæmpelse 1
Nyttig eller skadelig?
Det er kun mennesket, der skelner mellem nyttegørere og skadevoldere. I naturen mangler denne skelnen. Fra naturen kan vi lære, hvordan man anvender visse organismer til bekæmpelse af skadevoldere.

Biologisk bekæmpelse 2
Hjælp fra naturlige fjender
I lang tid troede man, at kemiske midler var den eneste måde at få bugt med skadevolderne på. I dag ved man, at naturen selv kan hjælpe til med naturlige fjender.

Biotop
Skab levesteder til nyttedyrene
Ude i naturen formindskes mulighederne for at nyttedyrene kan overleve primært på grund af forureningen. Vi kan selv hjælpe til ved at tilbyde dem en bedre tilværelse hjemme i haven.

Bladlus
Insekter vi ikke kan lide
Mange mennesker gribes af ubehag og væmmelse ved synet af en bladlusekoloni. Da er det ofte sket, at man har grebet til giftsprøjten. Men selv disse insekter er føde for andre og spiller en vigtig rolle i naturens kredsløb
Top

F

Flerårigt ukrudt
Vedvarende ukrudt -ingen grund til panik
Ukrudtsbekæmpelse hører desværre også med til have- arbejdet, ligesom såning og høst. Flerårigt ukrudt konkurrerer særlig hårdnakket med kulturplanterne om lys og næringsstoffer
Fysiologiske skader /træer
Fysiske skader på træer
Sommerhede, efterårsstorme og hård frost -vejrets indvirkning på planterne, ændres året igennem. Sådanne skader, der forårsages af den omgivende natur, kaldes fysiologiske skader.
Top

G

Gråskimmel
Gråskimmel findes i selv de bedste haver
I år med fugtigt vejr har gråskimmelsvampene frit spillerum. I risikogruppen er blandt andet jordbær, bindbær, mange grøntsager og prydplanter

Gødningsvand
Plantegødning beskytter haven
Gødningsvand, som man får fra planter, f.eks. nældevand, er noget af et universalmiddel. Det er gode og virksomme midler til bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr .
Top

I

Integreret plantebeskyttelse
Integreret plantebeskyttelse -hvad er det?
Målet for den integrerede plantebeskyttelse er at samordne de økonomiske, økologiske og toksikologiske faktorer ved bekæmpelse af plantesygdomme og skader
Top

K

Klorose
Blegsot hos planter
Når planter bliver blege og får gulnede blade, er det som regel et tegn på at de ikke føler sig tilpas. Den manglende klorofyldannelse kaldes for klorose hos planter. Der kan være mange årsager til skaderne.
Top

L

Ledsageplanter
Beskyttelsesplanter holder skadedyr væk
Beskyttelsesplanter er den allermest miljøvenlige form for skadedyrsbekæmpelse. Vi kan i dag anvende naturens egen oldgamle form for beskyttelse mod gnavskader.
Top

M

Mangelsygdomme
Næring er lige så vigtig som lys og vand
Det er ikke kun svampesygdomme og skadedyrsangreb, der forstyrrer planternes vækst. Mange skader kommer fordi jorden mangler vigtige næringsstoffer.

Meldug
Falsk eller ægte meldug
Meldug kan angribe næsten alle havens planter. Man kender to typer, den falske og den ægte meldug. De kræver forskellige betingelser og er vidt forskellige, selvom de kan forveksles.

Myrer
De allestedsnærværende
Vi møder dem overalt: i skov, på mark, i have, ja til og med i byen. Vi kender alle disse små, flittige dyr, men hvordan lever de, og hvad kan vi gøre, hvis de bliver en plage?
Top

N

Nematoder
Små, men skadelige
De små ormelignende nematoder, betegnes også "ål". De er den hyppigste årsag til dårlig udvikling af frugt og grøntsager, eller til prydplanternes manglende udvikling.

Nyttedyr
Vore betrængte medhjælpere
Havens nyttedyr - fuglene, musene, pindsvinene og padderne - hjælper os med at holde antallet af skadedyr nede. Den bedste måde at få disse nyttedyr til at opholde sig i vores have er ved at skabe et miljø for dem.

Nyttedyr (insekter)
Skaf plads til de nyttige insekter
Der kræves ikke særlig meget for at de fleste insekter, der er til nytte for mennesket, kan trives i vore haver. Mange insekter er faktisk til hjælp i haven.
Top

P

Planteudtræk
Planteudtræk og gamle husråd
Tidens naturbevidsthed og tanken på at beskytte og bevare vore omgivelser, har givet en ny interesse for planteekstrakter. Det er muligt både at skåne omgivelserne og styrke planterne med disse midler.
Top

S

Skadedyr i rodgrøntsager
Skadedyrene kan også lide vore grøntsager
Grøntsagsfluen er en hyppigt forekommende snyltegæst i vore rodfrugter. På denne side kan De læse om, hvordan man undgår dem og andre skadedyr

Skadedyr på nåletræer
Ikke resistente mod skadedyr
Nåletræer hører til de mest populære planter eftersom de er lette at passe og desuden stedsegrønne. Skønt de giver indtryk af at være nærmest usårlige, kan de dog sagtens angribes af skadedyr.

Skadedyr på roser
Undgå skadedyr
Ingen plante kan holdes helt fri for skadedyr, og en enkelt bladlus eller rosencikade giver ikke grund til bekymring. Men hele skadedyrskolonier, der truer planterne, må man gøre noget ved.

Skadedyr/bladgrøntsager
Kendte og mindre kendte skadevoldere
Salat skånes hverken af larver, snegle eller bladlus. Foruden disse almindelige skadedyr findes der yderligere nogle, der ikke er ligeså kendte.

Skadedyr/bladplanter
Skadedyrsangreb på bladplanter
Der opstår sjældent problemer med de skadedyr som finder frem til prydhaven, men når de forekommer i større mængder kan de også her forårsage anselige skader.

Skadedyr/bærbuske
Ubudne gæster
Larver af sommerfugle, biller, galmider, bladlus eller andre skadedyr er lige så begejstrede for velsmagende bær som vi selv er. Med biologisk plantebeskyttelse kan man holde skadedyrene borte.

Skadedyr/grøntsager
Råd for at få sunde grøntsager
Tomat, agurk, ærter og bønner hører til blandt det bedste som haven kan byde på. Desværre synes adskillige skadedyr det samme. Her skal vi nærmere omtale, hvordan man forebygger, genkender og bekæmper.

Skadedyr/kernefrugt
Sunde frugter med få kemikalier
Ligesom andre kulturplanter angribes frugttræer også af både svampe og insekter. Den bedste måde at undgå disse angreb på er at plante resistente sorter og senere beskære de voksende træer.

Skadedyr/kålplanter
Kålsommerfugl - skadedyr i grønne klæder
Kålsorter angribes af mange forskellige skadedyr. De mest almindelige er kålsommerfugl, kålbladlus, jordlopper, kålgalmyg og kålfluer. Det er bedst at forebygge angreb af disse skadedyr.

Skadedyr/prydplanter
Uønskede gæster i prydhaven
Skadedyr i haven optræder ikke bare på prydbuske, frugttræer og grøntsager. I mange tilfælde angribes også stauderne og sommerblomsterne.

Skadedyr/stenfrugt
Orm i kirsebær og blommer
Skadedyr i stenfrugt gnaver i de fleste tilfælde gange i de unge tilvoksende frugter. For tidligt frugtfald og rådne frugter er en følgevirkning af angrebene.

Skader i græsplænen
Reparer selv skader i græsplænen
Den klassiske græsplæne består udelukkende af græs. Den bør plejes og kræver temmelig meget arbejde, hvis den skal blive grøn og holdbar. For hvem vil have mere mos end græs i græsplænen?

Skader på løg og knolde
Ikke altid det bare solskin
Skønt løgblomster normalt er yderst nemme at dyrke, er der dog en hel række skadedyr og sygdomme, der kan give alvorlige problemer.

Snegle
Beskyttelse mod snegle
Snegle kan blive en reel plage efter mildevintre og i kølige-fugtige somre. Snegle findes i øvrigt i haven i langt større antal end vi er klar over. Det er fordi de overvejende er på "natarbejde" , vi ikke ser dem.

Svampeangreb på roser
Forebyg og bekæmp svampesygdomme
I dag findes der rosensorter, som er modstandsdygtige, ja næsten resistente overfor sygdomme. Vil man undgå at roserne i haven rammes af rust og skimmel vil det være klogt at vælge sådanne sorter.

Svampeangreb på æbler
Sunde æbler ved forebyggelse
Skadelige svampe kan angribe træ, blade og frugter på æbletræet. De kan anrette store skader, hvis man ikke forebygger eller straks bekæmper dem. Det er heldigvis muligt uden det helt store besvær.

Svampeangreb/bærfrugt
Sunde bærfrugter
Hold buskene lyse, dæk jorden, plant modstandsdygtige sorter, og dyrk om muligt blandingskulturer. Det er de vigtigste forholdsregler man kan tage for at forbygge skimmel og andre svampeangreb i bærrene.

Svampeangreb/pære
Almindelige svampesygdomme
Pæren er en af havens ædleste men også mest krævende frugtsorter. Til plejen hører først og fremmest god beskyttelse mod svampesygdomme. Plant derfor ikke sevenbom i nærheden af pæretræet.

Svampeangreb/stenfrugt
Sunde frugter, sunde træer
Svampe forårsager flere af stenfrugttræernes sygdomme. Hvis man ved, hvordan man identificerer og bekæmper sygdommene på et tidligt stadium, så kan større skader forhindres.

Svampeangreb/prydtræer
Svampe ødelægger veddet
Næsten alle vore træer angribes på et tidspunkt af svamp. Inden under de smukke svampe som sidder på barken, findes der et kæmpestort netværk af svampetråde, der er ødelæggende for træet.

Sygdomme i drivhuset
Her findes ingen naturlige fjender
I drivhuset kan planternes naturlige væksttid forlænges, og høsten trækkes ud. Men her kan sygdomme og skadedyr også hurtigt spredes, fordi skadedyrenes naturlige fjender helt mangler.

Sygdomme/bærbuske
Ikke kun svampesygdomme
Foruden svampesygdomme er det diverse virussygdomme og fysiologiske sygdomme som mindsker udbyttet hos ribs, stikkelsbær og hindbær. Der findes endog mange ukendte sygdomme, som er svære at bekæmpe.

Sygdomme/grøntsager I
Hjælp til syge grønsager
Er der problemer i køkkenhaven? Krusede blade hos tomaterne eller forkrøblede salat/småplanter? På denne side findes der råd om de vigtigste sygdomme hos blad- og frugtgrønsager.

Sygdomme/grøntsager II
Sygdomme på rodfrugter og kålplanter
Også hos rodfrugter og kålplanter forårsages de fleste sygdomme af svampe. Mange af dem overvintrer i jorden og smitter hele bede og haver. Bekæmpelsen hører ikke til det letteste.

Sygdomme/kernefrugt
Sygdomme hos kernefrugter
En lang række vanskeligt bekæmpbare sygdomme forårsages af virus og bakterier. Ofte er angrebene så vanskelige at bekæmpe, at det bedste vil være at save hele træet ned.

Sygdomme/Løvfældende vækster
Sunde træer i haven
Mange plantesygdomme kommer snigende. Er man ikke fagmand, bemærker man intet, før buske og træer begynder at vokse dårligt, viser forandringer i måden at vokse på eller i bladenes udseende.

Sygdomme/nåletræer
Miljøgifte fremmer sygdomme
Nåletræer beskytter sig selv ved at producere tannin og garvestoffer. Men miljøgifte og manglende pleje nedsætter deres naturlige modstandskraft, så de bliver meget ofte beskadiget af ellers harmløse sygdomme.

Sygdomme/prydplanter
Syge sommerblomster og stauder
Præcis som i frugt- og køkkenhaven sker det, at sygdomsvoldere sniger sig ind i prydhaven. Her tager vi nogle af de vigtigste bakterie- og svampesygdomme op hos prydplanter.

Sygdomme/stenfrugt
De farligste stenfrugtsygdomme
Bakterier og virus hører til de mest besværlige sygdomsvoldere. Allerede ved købet bør man vælge resistente sorter eftersom få af disse sygdomme lader sig bekæmpe.
Top

T

Thrips
Små, men besværlige
Denne vingede plantesaftsuger er kun få millimeter stor. Trods det kan den være farlig for havens pryd- og nytteplanter, samt for vore stueplanter.
Top

U

Ukrudt i plænen
Ubudne konkurrenter
En velplejet græsplæne skal se ud som en tyk måtte af saftigt, grønt græs. Planter som mælkebøtter og tusindfryd er desværre ikke velkomne gæster og behandles derfor som ukrudt.

Urteudtræk
Gamle sikre midler
I forbindelse med den øgede omtanke for miljøet anvendes igen gamle sikre metoder til plantebeskyttelse. Ved hjælp af planternes naturlige modstandskraft kan angreb af sygdomme og skadedyr holdes nede.
Top

V

Vinterbeskyttelse/prydplanter
Bring træer og buske sikkert gennem vinteren
Mange af havens planter fra sydligere himmelstrøg kan have besvær med at klare en hård vinter. For at de kan komme sikkert gennem vinteren, kan man indpakke dem sikkert og varmt.

Vinterbeskyttelse/roser
Behøver pleje
Et rigtblomstrende rosenbed har altid beundrere. Men for at kunne nyde pragten i lang tid kræves der både opmærksomhed og pasning også om vinteren.

Vinterbeskyttelse/stauder
Den barske årstid
Det er ikke bare mennesker og dyr, der ikke kan lide vinterkulden. Planterne, der glæder os med et broget farveflor om sommeren; skal ikke overlades til sig selvom vinteren.

Virussygdomme
Opdages ikke før det er for sent
Virussygdomme forårsages af mikroskopiske organismer. Virus kan være meget svært at opdage og ofte er der gået for lang tid, når man opdager det, og planten er ikke til at redde.

Værn om fuglene
Fuglene hører til under plantebeskyttelse
I haven findes mange slags dyr. Nogle af de mest nyttige - og livligste er fuglene. De tager sig af både skadedyr og ukrudtsfrø. Sørg for, at fuglene trives i haven.
Top
Stjæl denne grafik
http://www.ljohans.com/planteleksikon/
og link til mine sider
skriv til mig
Og fortæl mig hvad du synes om mine sider
Mail fra Havetips

kildemateriale Blomstrende FritidLast updated 14.11.2016

Kommentarer?


FastCounter by bCentral