Mangelsygdomme
plb10
Billedtekst for billed 1

 

Næring er lige så vigtig som lys og vand

Det er ikke kun svampesygdomme og skadedyrsangreb, der forstyrrer planternes vækst. Mange skader kommer fordi jorden mangler vigtige næringsstoffer.

Næringsmangel som sygdomsårsag spiller i dag en langt mindre rolle end for 100 år siden. Moderne analytiske metoder giver præcise oplysninger om jordens indhold af næringsstoffer, og de mangeårige erfaringer fra plantedyrkning kan også fortælle hvad det koster for jorden, når grøntsager, bærbuske og blomster plantes.

 

plb102

Tidligt bladfald og indrullede, brunlige bladkanter optræder ved magnesiummangel (her hos sveskeblomme)

 

Under- eller overernæret?

I de fleste af dagens haver spiller næringsmangel ikke mere den store rolle, der er snarere tale om overgødskning og dermed næringsoverskud. Det er langt hyppigere at træffe på overforsynet jord, når det gælder kvælstof og fosfat. Mange kulturer, som frugttræer og tomater eller kål, giver dog stadig problemer, fordi de forbruger bestemte næringsstoffer i så store mængder, at de ikke dækkes ved almindelig gødning. Derfor fører næringsmangel til sidst til regulære sygdomme.

Tilsæt minimum mængde

Hvert enkelt næringselement har helt sin egen funktion i planternes stofskifte og lader sig ikke erstatte af det dobbelte af et andet næringselement. Det betyder, at f.eks. mangel på kalium kun kan ophæves ved kaligødning. At give mere kvælstofgødning er derimod helt virkningsløst. Bare mangelen på et enkelt næringselement kan altså yde stor indflydelse på plantens stofskifte og give svære tilfælde af vækstforstyrrelser. Klorose, der giver gule blade, og visnesyge, der gør bladene brune, giver tab af frugter og mindskende vinterhårdførhed.Det er to af de vigtigste mangelsygdomme.

 

plb103

Æbletræ med ældre blade der næsten er bleget hvide, årsagen kan være zinkmangel

Kalimangel hos frugt

Når der optræder mangelsygdomme, sker det ofte hos frugt. Æbler, kirsebær og bærbuske har brug for store mængder kali- og magnesiumgødning. Kali er uundværlig for bladenes væskehusholdning. Desuden bruger planten kali til sine mange stofskifte- og vækstprocesser. Mangler planten kalium bliver bladene mindre, til sidst bliver de brune i kanten og dør. Deres udseende virker slapt og man taler om "bølgesyge". Kalimangel kan også udløses af overvældende frugtsætning.

Æbler bruger utrolig meget kalium under deres udvikling, for at styrke kviste og blade. Hvis jorden ikke kan forsyne træet med kalium nok, kommer der hurtigt mangelsymptomer. Derfor er det vigtigt, når der er stor frugtdannelse, at udtynde frugterne om foråret.

tips

Rutinemæssig jordbundsundersøgelse

På grund af sygdomssymptomerne kan man ofte sige, hvilke mangler jorden har. En endelig bekræftelse kan dog kun en jordbundsanalyse give. Sådanne prøver bør tages ca. hvert 5. år. Derved kan man undgå at komme i en situation, hvor mangelsymptomerne bliver særlig udtalte.

plb104

Jernmangel hos en platan. Symptomerne optræder hos de yngste blade først. Senere breder de sig også til de ældre plantedele.

Mangel på magnesium
Planterne har brug for magnesium for at danne bladgrønt, der er grundlaget for hele væksten. Magnesium bruges også til mange enzymreaktioner i stofskifteprocessen. Mangelsymptomerne ligner dem ved kalimangel, men her breder det gule eller brune på bladene sig fra midten og ud. Bladnerverne bliver ved at være grønne i lang tid. Bladene falder tidligere af end ved kalimangel. Også hos kartofler, agurker og tomater kan der forekomme magnesiummangel. Også her er symptomerne de typiske. Bladpladerne bliver gullige, mens bladnerverne stadig er grønne. Bladene er tykkere end hos normalt ernærede blade. Hos alle kulturer kan akut mangel hurtig afhjælpes ved en 2% bladgødning med en magnesiumsulfatopløsning (bittersalt). Men vær forsigtig! Overgødning med magnesium forhindrer kalioptagelsen.

Værd at vide

Lær selv mangelsygdommene at kende.
her er de vigtigate symptomer ved første blik
Kvælstof (N)
På ældre blade
Væksthæmning, planten lysegrøn, brune bladspidser.
Fosfor (P) (Fosfat)
På ældre blade
Plante og blade er mærkelig stive. Bladfarven mørkegrøn, senere rødlig til bronzefarvet.
Kalium (K) (Kali)
På ældre blade
"Bølgesyge" .Bladene gulner fra kanten og bliver brune. Små blade, der hænger slapt.
Svovl (S) (Sulfat)
På yngre blade
Bladene er nærmest lysegrønne, senere gule til rødlige. Planten virker stiv.
Magnesium (Mg)
På ældre blade
Lyse pletter på bladfladerne. Til slut helt gule blade med grønne bladribber.
Kalcium (Ca)
På yngre blade
"væksthæmning. Unge blade bliver gule, ældre mørkegrønne. Stængelen ødelægges i den øverste tredjedel.
Jern (Fe)
På yngre blade
Lyse, gullige til hvide blade uden brune pletter. Brogede blade bliver grønne.
Mangan (Mn)
På yngre blade
Døde pletter på hele bladet, alle bladårer forbliver grønne. "Visnesyge" .
Bor (B)
På de yngste blade
Blege, fra stængelen bliver de brune og dør. Planten forrådner fra vækstpunkterne.
Zink (Z)
På ældre blade
Skarpt afgrænsede mørke striber langs hovednerven. Spredte lyse til hvide områder. Hos æbler vokser bladene rosetagtigt.
Kobber (Cu)
På yngre blade
Lysegrønne bladflader, bladene tabes. Efter bladfald stærk forgrening, mest på sand- eller hedejord.

kildemateriale Blomstrende Fritid
Opdateret d. 4.5.2001
 FastCounter by bCentral