Sygdomme / nåletræer
plb25
Bævre-rust på sevenbom (Juniperus sabina)
 

Miljøgifte fremmer sygdomme

Nåletræer beskytter sig selv ved at producere tannin og garvestoffer. Men miljøgifte og manglende pleje nedsætter deres naturlige modstandskraft, så de bliver meget ofte beskadiget af ellers harmløse sygdomme.

Nåletræer indtager en særstilling i haven. Som solitærplanter er de pragtfulde blikfang og i grupper udgør de en glimrende modvægt til løvtræernes mere frie form og bidrager til at præge prydhaven.

Størstedelen af de smukkeste og mest værdifulde nåletræer stiller store krav. Med deres oprindelse i fjerne lande er det sjældent, at de får optimale betingelser for en sund vækst.

Mange af dem syner hen. Nålene brunfarves og falder af i utide, og nåletræet med sin engang så tætte vokseform får nu et tyndt og udslidt udseende.

 

vigtigt

Den naturlige nålefældning må ikke forveksles med sygdomme. Selv de stedsegrønne planters nåle har en begrænset levetid. Hos sunde fyrretræer er det almindeligt med fem til syv årgange af nåle, mens syge træer ofte kun har to til tre.

 

plb252

Svampen Lophodermium macrosporum, kan være årsag til brunfarvede nåle, der efterhånden dør

Syge træer i haven

Årsagen til dette skyldes ofte ugunstige forhold eller utilstrækkelig pleje. Men lignende symptomer kan også fremkaldes af skadedyr eller svampesygdomme. De nåletræssygdomme der forårsages af svampe er blevet meget aktuelle i de senere år.

Det er nemlig konstateret at skovtræer, der svækkes og skades af luftforurening i højere grad angribes af svampesygdomme, der hidtil ikke har spillet nogen væsentlig rolle som sygdomsfremkaldere.

Parasitter der almindeligvis er relativt harmløse, og som kun angriber syge træer, forekommer i et kolosalt stort omfang og forstærker den sure regns skadelige indvirken.

plb253

Typisk udseende for sygdomsramte nåle.

 

Rustsvampe på enen

Selv i haven kan svampesygdomme forekomme. En udbredt sygdom er bævre-rust på enebær. Det kan være svært at opdage angrebet. Buskene vokser ikke så kraftigt som normalt. Ved nærmere eftersyn viser det sig at nogle grene er visne og til sidst dør de.

På disse grene dannes små orangefarvede, centimeter store tungeformede dannelser, der i fugtigt vejr er geleagtigt bløde. Dette er rustsvampens sporehuse.

Til denne rustsvamps egenskaber hører, at den også angriber andre haveplanter. Man kender op til flere forskellige arter. En af arterne er kun mellemvært, hvor svampen overvintrer. Sommeren tilbringer de på deres hovedværter, der alle findes blandt løvtræerne. Afhængig af hvilken hovedvært skelner man mellem æble-, pære-, røn- og tjørnerust.

Hvis enen vokser i umiddelbar nærhed af nogle af disse arter har rustsvampene de gunstigste forudsætninger for en uhæmmet formering. Efterhånden opstår der store skader på såvel enebærbuskene som på hovedværterne. Af den grund bør enen aldrig plantes sammen med nogle af disse løvtræer, hvorimod æble, pære, røn og tjørn uden problemer kan stå tæt på hinanden.

 

tips

Undgå fejl

Sygdomstilbøjelighed kan fremmes ved fejlagtig pleje. Undgå vandlidende eller alt for fugtige jorde og sørg for at humustilførslen er god. Nåletræerne ønsker sure jorde. Jorde med et for højt kalkindhold fører oftest til gulligfarvede nåle og til mangel på visse næringsstoffer.

Lærkekræft

Hos douglasgran og japansk lærk forekommer af og til lærkekræft. Der opstår kræftsår i barken og de angrebne steder dør. Hos unge træer kan angrebet sprede sig til hele grenen eller stammen og forårsage grenens eller hele træets død. Også denne sygdom forårsages af en svamp og starter altid i dårligt helede sår, f. eks. frostskader eller beskæring. Sørg for at nåletræerne overvintrer sikkert og i læ. Undgå at beskære douglasgran og lærketræer. Hvis en beskæring er stærkt påkrævet skal den foretages i perioden fra marts til september. Alle sårflader bør pensles med sårbalsam.

 

plb254

Når nålene dør indefra kan et forkert voksested, lysmangel eller svampesygdomme være årsagen. Undersøg om der er sporer på planterne.

trin for trin

plb257
Kvistdød (Kabatina juniperi).

Forekommer på: Ene (Juniperus), cypres (Chamaecyparis).
Skader: Grenpartier eller hele grene brunfarves og dør. De angrebne dele er tydeligt afgrænset fra de sunde.
Forebyggelse / bekæmpelse: Forsigtig beskæring ind til sundt ved. Planterne gødes med horn- og benmel og får desuden et ekstra tilskud af magnesium og mangan.

plb256
Nålefald (Rhizosphaera kalkhoffii)

Forekommer på: Svækkede eksemplarer af fyr, gran, douglasgran.
Skader: Hos træer i en alder af 5-20 år. Unge grene får mod slutningen af sommeren gule, sammensnørede nåle. Disse bliver brune og falder af.
Forebyggelse / bekæmpelse: Den er almindelig på for fugtige steder og i tætte bestande. Sørg for at forholdene er korrekte allerede ved plantningen.

plb258
Sprækkesvamp på fyr (Lophodermium pinastri)

Forekommer på: Unge fyrretræer.
Skader: Brune pletter på nålene. Efterhånden brunfarves de helt og falder af. Ved kraftige angreb ses dette op til tre gange om året.
Forebyggelse / bekæmpelse: Vælg det rette voksested og jord. Undgå en alt for fugtig jord. Plant spredt og lyst. Unge træer bør ikke vokse i højt græs.

plb259
Douglasnålefald (Rhabdocline pseudotsugae)
Forekommer på: Douglasgran.
Skader: Om efteråret opstår gulgrønne, senere brunviolette pletter på nålene. Følgende forår er disse blevet marmoreret og falder efterhånden af.
Forebyggelse / bekæmpelse: Vælg det rette voksested og jord. Forsigtig beskæring af de angrebne grene.

kildemateriale Blomstrende Fritid
Opdateret d. 5.5.2001
 


FastCounter by bCentral