Biotop
plb08  

Skab levesteder til nyttedyrene

Ude i naturen formindskes mulighederne for at nyttedyrene kan overleve primært på grund af forureningen. Vi kan selv hjælpe til ved at tilbyde dem en bedre tilværelse hjemme i haven.

Ordet biotop kommer fra økologernes sprogbrug. Det betyder: Et levested for dyr, planter og mikroorganismer, der kræver samme eller lignende betingelser. At anlægge vores have så vi kan skabe et levested for flere forskellige dyrearter og planter, burde være målet for enhver haveejer. Uanset om man har en køkkenhave, prydhave, blomstereng eller et staudebed kan hver af disse tilbyde et levested for en række forskellige dyrearter. Visse arter er ikke velkomne i vore haver, f.eks. bladlusen. Andre arter derimod er særdeles velkomne gæster. Det kan f.eks. være bier og humlebier, der sørger for bestøvningen af planterne, eller mariehøns eller ørentviste, der æder mange skadelige insekter, eller regnorme der forbedrer jordstrukturen.

 

vÆrd at vide

Jo mere alsidig en have er, jo flere forskellige plantearter og afvekslende miljøer desto rigere bliver dyre- og insektlivet.

Nyttedyr eller gifte?

Kun hvis man kender og tager hensyn til nyttedyrenes livsbetingelser kan man regne med deres hjælp. Hvis man derimod benytter gifte mod skadedyrene dræber man ikke bare de skadelige, men også nyttedyrene. Ved den fremgangsmåde forrykkes naturens balance, og skadedyrene har derfor lettere ved at etablere sig fremover, da deres naturlige fjender er døde eller jaget bort.

Gamle og nye ideer

Dagens haveejere betragter haven som et sted for både planter, dyr og mennesker. Det var ikke tilfældet for bare 10-15 år siden. Nu har vi lært at en sameksistens mellem mennesker og havens andre beboere er at foretrække fremfor at bruge kemiske bekæmpelsesmidler.

plb083

En blomstereng i stedet for den trimmede græsplæne.

 

Et sted til pindsvinet

Pindsvinet har problemer med at finde steder, hvor det kan overvintre i vores moderne villakvarterer. Brænd derfor ikke alt kvaset og løvet af. Lad det ligge et sted på grunden, hvor der eventuelt er et hul eller en lille grøft, der ikke indeholder vand. pindsvinet behøver ikke bare et sted at overvintre, men også et sted, hvor det kan sove uforstyrret hele dagen. Ligeledes skal stedet bruges til bo for pindsvineungerne. Giv pindsvinet væde og mad i tørre perioder.

En varieret have

Af betydning for sameksistensen er først og fremmest vedligeholdelsen af nyttedyrenes biotoper i haven. En grøn blomstereng eller en vildtvoksende løvhæk tilbyder flere muligheder som næringskilde og som opholdssted end en veltrimmet græsplæne eller en mørk nåletræshæk.

En sund og velplejet have består af mange facetter. Mange forskellige plantearter og skiftende miljøer. Hertil hører også blandingskulturer, såvel som fritvoksende hække og stenmure. Her hører også den lille Boheme-have til, da den ikke er så pæn og friseret.

Naturen er aldrig 100% ordnet og planlagt. Ud over de almengyldige regler findes der andre praktiske foranstaltninger man kan gøre. I en såkaldt minibiotop f.eks. et vildtvoksende hjørne af haven, kan nyttedyrene både finde næring og skjul. Uanset hvor lille haven er kan man altid finde et lille fredeligt hjørne til pindsvin og padder. Flere andre dyr bemærker snart, hvor de kan være uforstyrret og flytter ind.

tips

Vandhullet som biotop

Et lille vandhul i haven er til stor nytte og æstetisk glæde. I og omkring vandet befinder vand- og sumpplanter sig godt, ligesom padder, frøer og mange nytteinsekter. Fuglene elsker lavt vand og de vil hurtigt få lært at komme i haven for at drikke og bade.

plb082

Det vildtvoksende hjørne, hvor liv trives.

Beskyt insektæderne

Til vore vigtigste hjælpere, der æder blad- og skjoldlus, hører mariehønen og dens larver, larver af netvinger, kaldes bladlusløver, ørentviste og blomsterfluer. Mange arter overvintrer i barkfugerne. En gammel træstub anbragt i et hjørne af haven, hvor den får lov til at formulde, er et ideelt sted for alle smådyr. En blomsterpotte fyldt med træspåner, hænges op i et frugttræ, dette er et velegnet gemmested for ørentviste.

plb084

Sommerfugle er et pragtfuldt indslag i en sommerhave. De elsker buddleja.

TRIN FOR TRIN
 

plb085
1
Potte til ørentviste
En blomsterpotte af ler fyldt med træspåner hænges op i et frugttræ eller i en bærbusk. Da vil ørentvistene krybe ind i potten og opholde sig der om dagen.

 

plb086
2
Kvasbuske til pindsvinet
På en beskyttet plads i halvskygge lægges grene og kviste i forskellige tykkelser. Øverst kan man lægge granris. Omkring kvasbunken lader man vegetationen stå urørt.

 

plb087
3
En gammel træstamme
På et beskyttet sted i haven bliver den gamle træstamme et tilholdssted for alle smådyr. Efterhånden slår forskellige planter sig ned i det formuldede ved og stammen bliver meget dekorativ.

 

pjn088
4
Lille vandhul
Et lille vandhul hører til nødvendighederne for fugle, padder og mange insekter. En lille fordybning i jorden tætnes med plastfolie og planter sættes omkring hullet. En gammel rod, smukke sten og fugtelskende planter fuldender biotopen.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Opdateret d. 4.5.2001
 FastCounter by bCentral