Sygdomme / grøntsager I
plb14  

Hjælp til syge grønsager

Er der problemer i køkkenhaven? Krusede blade hos tomaterne eller forkrøblede salat/småplanter? På denne side findes der råd om de vigtigste sygdomme hos blad- og frugtgrønsager.

I mange haver er der kun få kvadratmeter til rådighed til grønsager. På denne trange plads dyrkes der år efter år ærter, løg, bønner og meget andet. Her har sygdomme let spil. De fleste overvintrer i jorden, og kan året efter med stor sandsynlighed videreføre deres "virke".

 

Spiresygdomme

Mange spirer og småplanter lykkes det slet ikke for at komme ordentligt op af jorden. Sygdomme der rammer kimplanter og ungplanter kommer lynhurtigt. Specielt kålarter, tomater, hovedsalat og gulerødder rammes. Plantens stængelbasis bliver mørk og snører sig sammen. Til sidst bliver det angrebne sted så blødt, at planten ikke mere kan holde sig oppe, og den falder sammen og dør.

Ungplanter er i fare

Symptomerne er så tydelige, at denne sygdom også har fået navnet "sortbenssyge" eller "væltesyge". Sygdommen forårsages af en stor mængde forskellige svampe. Fælles for svampene er, at de alle kan overleve længe i jorden. Ældre planter bliver af forskellige grunde ikke angrebet, eller tager ikke nævneværdig skade. Særlig udsatte er tidlige kulturer i drivhus og mistbænke. Man skal derfor sørge for, at jorden i mistbænk og drivhus regelmæssigt bliver udskiftet og fornyet. I bede udenfor skal man altid veksle mellem kulturerne. På den måde lader det sig gøre at undgå, at svampesygdommen breder sig og udgør en vedvarende fare for kulturerne. Udstrøning af kalk og kvælstof i foråret gør også sit til, at angreb holdes nede.

 

plb142

Bønner angribes ofte af sygdomme.

 

Brug kun virustestede frø

Mange vira overføres af bladlus, og når først virus er overført, angribes også frø og sygdommen videreføres med frøene. Derfor skal man kun så virusfri og testede frø i køkkenhaven. En anden mulighed er at anvende resistente grønsagssorter. Angrebne planter skal fjernes hurtigst muligt, fordi virus kan sprede sig fra dem til naboplanterne. Også ukrudt kan overføre smitten. Ukrudt er nemlig mellemværter for mange svampe- og virussygdomme.

Bønnerust

En anden ofte optrædende svampesygdom er rust. Den optræder hovedsageligt ved bønner og forårsager betydelig skade. Mest udsat er i første omgang stangbønner, der på deres bladundersider får hvide belægninger, der senere bliver brunlige og til sidst sorte. På oversiden ses angrebet som gullige, hævede partier. Til sidst er de sorte sporehuse også til at finde på bælgene.

Bønnerust fremmes af fugtigt vejr. Da svampen overvintrer på planterester og bønnestænger, skal bedet omhyggeligt ryddes, og bønnestængerne desinficeres med en 3-5% kobbersulfatopløsning. Derfor er det ofte bedst at støtte bønnerne med udspændte snore, og forny snorene hvert år. Har man tidligere haft problemer med bønnerust, må man vælge udelukkende modstandsdygtige (resistente) sorter. Spørg efter dem hos frøhandleren.

 

tips

Sådan forhindres salatsygdomme

Salatplanter har brug for næringsrig, fugtig jord. Kun når salaten vokser hurtigt til, bliver bladene sprøde og fine. Ungplantesygdomme har på den måde ikke nær så store chancer for at angribe småplanterne. Husk, at når der plantes, må bladene slet ikke berøre jorden.

Virussygdomme

Til virusinfektioner hører de sygdomme, der er ekstremt vanskelige at bekæmpe. Agurker (agurke-mosaik) bliver angrebet ligesom tomater (tomat- eller tobak-mosaik), bønner og kartofler. Sygdomsbilledet afhænger af mange faktorer. Modtageligheden af de plantede sorter, planternes alder og vejret spiller vigtige roller. De tydeligste symptomer er mosaik-agtige, gul-grønne marmoreringer på bladene. Den angrebne plante bliver tydeligt sat tilbage i sin udvikling, bladene vokser uregelmæssigt og krummer sig ofte nedad i kanterne. Sandsynligvis dør planten.

 

plb143

Bakterieramte ærter.

værd at vide

plb145
Brandpletsyge
Forekomst:
På ærter, buksbom og agurker.
Symptomer: På blade, bælge og stængler danner der sig runde til aflange indsunkne, gråbrune pletter. Pletterne fra denne svampesygdom optræder specielt i køligt, fugtigt vejr.
Bekæmpelse: Så kun resistente sorter, sørg for god planteafstand og vekseldrift. Angrebne planter tilintetgøres.

plb146
Blad- og frugtpletter
Forekomst:
På tomater, peber og agurk.
Symptomer: Der optræder indsunkne, brunlige til sorte pletter på frugterne. Desuden bliver frugterne hårde. Også blade kan angribes.
Bekæmpelse: Undgå høj luftfugtighed i drivhuset. Fjern angrebne planter. Efter høst fjernes alt løv omhyggeligt. Efterfølgende sprøjtning med et kobbermiddel virker forebyggende.

plb147
Bakterie-bladpletsyge
Forekomst:
På agurker.
Symptomer: På bladene optræder afgrænsede væskeholdige pletter med en mørkegrøn til brunlig farve (vandpletter). Pletterne tørrer til sidst og falder ud, så bladet bliver hullet.
Bekæmpelse: Svær. Ved de første tegn på sygdommen fjernes syge blade. Plant eller så kun agurker på samme sted efter 3-4 år.

plb148
Gråskimmel
Forekomst:
På bønner, ærter, salat, tomater og agurker.
Symptomer: Optræder oftest på svagelige, allerede beskadigede planter. Angrebne plantedele begynder at bølge og visne. På blade og frugter danner sig gråbrun skimmel.
Bekæmpelse: Udluft godt i drivhuset. Vær forsigtig med kvælstofgødning. Fjern angrebne dele med det samme. Ved kraftige angreb må der anvendes et svampemiddel.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Opdateret d. 5.5.2001
 


FastCounter by bCentral