Sygdomme / Løvfældende vækster
Sygdomme/Løvfældende vækster plb12  

Sunde træer i haven

Mange plantesygdomme kommer snigende. Er man ikke fagmand, bemærker man intet, før buske og træer begynder at vokse dårligt, viser forandringer i måden at vokse på eller i bladenes udseende.

Løvtræets sygdomme får sjældent nogen større opmærksomhed. En ekspert kunne sandsynligvis finde sygdomstegn på de fleste træer og buske i haven, men sygdommene forårsager sjældent større skader. Sygdommen er i bladene og i veddet uden at give mere omfattende sygdomssymptomer.

 

tips

Et sygdomsfrit træ

Ved at vedligeholde sine træer og buske med en korrekt beskæring kan man forhindre, at de dør af forskellige sygdomme. Et træ, der trives på sit voksested og har dannet en luftig og harmonisk krone ved en korrekt beskæring, vil sjældent blive angrebet af sygdomme.

 

plb122

Rustsvamp er en almindelig sygdom.

 

Opbyg modstandskraften

Under normale forhold er buske og træer modstandsdygtige overfor aggressive sygdomme. Men hvis en plante står på et forkert sted, i uegnet jord eller gødes eller beskæres forkert, svækkes den, og modstandskraften bliver mindre.

Plantesygdomme forårsages altid af forkerte dyrkningsomstændigheder - forkert kultur. Derfor skal bekæmpelse af sygdomme altid startes allerede når man planter busken eller træet, ikke efter at sygdommen har angrebet planten. Da er det ofte for sent.

Hvilke naboer har planterne?

Ved bekæmpelse er det ikke nok at tænke på den aktuelle plante i haven. Flere rustsvampe benytter sig af to eller flere forskellige værtsplanter til formeringen. Således danner f.eks. tjørnerust sporer om efteråret, der herefter sætter sig på, inficerer, enebærbusken for at overvintre der. Følgende forsommer, når tjørnen springer ud, vandrer en ny generation af rustsporer tilbage til de forskellige tjørnearter. Flere rustsygdomme udviser lignende skift af værtsplanter. Hvis vinter- og sommerværterne ved en tilfældighed vokser i nærheden af træer eller buske, så øges risikoen for denne sygdom.

Vælg den rette sort

Det er også vigtigt at vælge den rette sort. Modtageligheden for sygdomme varierer og forstærkes ofte af forskellige vejrforhold. Vælger man sorter efter deres modstandskraft, resistens, mod forskellige sygdomme, slipper man for at tænke på videre bekæmpelse. En planteskole på egnen er absolut det bedste sted at købe sit plantemateriale. Lokalt opdyrkede planter, der er dyrket under de samme plante- og klimabetingelser, som der er hjemme i haven, er en vis garanti for at planterne også vil klare sig i fremtiden.

 

Rustsvampene og deres mellemværter
Angrebne planter
Sygdom
Mellemvært
Birk (Betula)
Birkerust
Lærk (Larix)
Tjørn (Crataegus)
Tjørnerust
Enebær (Juniperus)
Gyvel (Cytisus)
Rust
Euphorbia-arter
Kirsebær (Prunus)
Kirsebærrust
Anemone
Rhododendron (Betula)
Alperoserust
Gran (Picea)
Røn (Sorbus)
Rønrust
Enebær (Juniperus)
Pil (Salix)
Pilerust
Lærk (Larix) og Ribs (Ribes)
Poppel (Populus)
Poppelrust
Fyr (Pinus)

 

plb123

Meldug er en af de ufarlige svampe (Her ses pyramideeg, Quercus ruber "Fastigiata").

Brug ikke kemikalier

Bekæmpelse af sygdomme på prydplanter skal ikke foretages med kemikalier. På grund af det meget store antal arter inden for træer og buske og det store antal af sygdomme, der kan angribe dem, er det nødvendigt at kende forskellige kemikaliers virkninger samt bivirkninger. Mange arter reagerer meget kraftigt på kemiske midler, og derved kan midlet gøre større skade end selvesygdommen. Hvis en plante dræbes af den samme sygdom år efter år, bør man ikke anvende denne art men anskaffe sig en helt ny og bedre art.

værd at vide
 

 1. Nectria-infektion forårsaget af cinnobersvampen.
  Forekomst: Elm, lind, løn,hestekastanie, bøg, æble, poppel m.fl.
  Symptom: Kviste og grene dør, bl.a. dræbes de af de opsvulmede blegrøde eller cinnoberrøde vortelignende vækster på døde plantedele.
  Bekæmpelse: Så snart de første tegn på angreb viser sig, bortskæres alt det angrebne ved at skære ind i det sunde ved. Giv træet eller busken bedre vækstforhold.

 2. Visnesyge forårsaget af Verticillium-infektion.
  Forekomst:
  Løn (specielt Acer palmatum), klematis, parykbuske, syren m.fl.
  Symptom: Blade og grene visner, brunfarves og dør til slut. Enkeltsiddende grene, dele af trækroner eller hele træer/buske kan angribes.
  Bekæmpelse: Meget svært at gennemføre da Verticillium-sporerne kan overleve i meget lange perioder i jorden og desuden inficere rødderne. Fjern de angrebne planter og undlad at dyrke nogle af de angrebne arter på dette sted i mindst 3 år.

 3. Rynkepletsyge
  Forekomst:
  Løn
  Symptom: På bladenes underside dannes sorte pletter omgivet af en lys kant. Bladene bliver gule og falder af.
  Bekæmpelse: Fjern evt. angrebne blade. Sygdommen er ikke af betydning og behøver ikke at blive bekæmpet.

 4. Bakteriekræft
  Forekomst:
  På de fleste arter.
  Symptom: Dårlig tilvækst. På kviste, grene, stammer og rødder dannes tumorer, der vokser uhæmmet. Til sidst falder de angrebne dele af.
  Bekæmpelse: De angrebne dele bortskæres ved at skære ind i det sunde ved.

 

plb124
1

 

plb125
2

 

plb126
4


kildemateriale Blomstrende Fritid
Opdateret d. 5.5.2001
 FastCounter by bCentral