- Have-tips om Plantebeskyttelse: praktiske råd om ledsageplanter

Ledsageplanter
plb41  

Beskyttelsesplanter holder skadedyr væk

Beskyttelsesplanter er den allermest miljøvenlige form for skadedyrsbekæmpelse. Vi kan i dag anvende naturens egen oldgamle form for beskyttelse mod gnavskader.

Der er bestemte planter, som skadedyrene ikke tåler. Nogle velduftende blomsterstauder og aromatiske krydderurter, som dild, salvie, bønneurt timian eller peberrod, der kan forfine mange retter, holder også skadelige insekter, snegle og mosegrise væk.

Derfor er det en god ide at forene det nyttige med det ønskelige og plante blomster og urter, så de samtidig beskytter grøntsagskulturen.

 

plb414

Dild kan sættes ind i kampen mod kålsommerfugle. Det er lettest at plante den rundt om bedet.

Planterne beskytter sig mod skadedyr

Planter i naturen beskytter sig mod skadedyr. Mange danner spidse torne på deres grene, så køer, heste og vilde dyr bliver stukket i munden. Andre har hårede, stikkende blade, der bliver siddende i halsen på dyret, som spiser dem.

Andre planter indeholder aroma- og bitterstoffer, der sørger for, at dyrene undgår dem. De virker ikke blot på store dyr, men også ofte på insekter, nematoder og snegle. Mange af disse stoffer lugter så effektivt, at skadedyrene holder sig på god afstand af dem. Et ophold i nærheden af disse planter er yderst ubehageligt for skadedyrene.

Beskyttelse for andre planter

Da skadedyrene normalt går i en stor bue udenom disse aromatiske urter, stauder eller sommerblomster, bliver også planter i deres nærhed beskyttet. Udsatte havekulturer, nye grøntsagsbede, bærbuske og frugttræer, kan derfor beskyttes mod skadedyr uden det helt store besvær, giftfrit og miljøvenligt.

Med de rigtige ledsageplanter bliver nyttehaven stort set fri for skadedyr.

Køkkenurter omkring bedet

Mange urter, som basilikum, bønneurt, dild, salvie eller timian er yderst effektive mod skadedyr, det beretter allerede meget gamle plantebøger om. Det letteste er at så krydderurter rundt om bedet.

En 10 cm bred indramning holder flyvende insekter væk og krybende dyr borte. Man kan også så urterne som blandingskultur mellem grøntsagsplanterne; Deres virkning forstærkes på den måde.

plb415

Sommerfuglekarse holder lus væk fra frugttræer

Sommerfuglekarse holder lus væk

Frugttræer kan også holdes fri for mange skadedyr. Sommerfuglekarse, der sås rundt om stammen, er meget effektivt mod både blod- og bladlus. Man ved ikke helt bestemt, hvordan sommerfuglekarse virker, det ser ud som om bladlusene tiltrækkes af den, hvorved de holder sig fra træet.

Ødelæg mosegrisens appetit

Man kan fjerne den altid sultne mosegris´ appetit med en plante, som den direkte afskyr. Kejserkrone (Frittilaria imperialis) eller korsvortemælk (Euphorbia lathyris). De højtvoksende Euphorbia kaldes ikke uden grund for museforskrækker. Deres rødder indeholder modbydeligt smagende bitterstoffer, der får mosegrise til helt at miste lysten til at grave videre. En lignende virkning har også hvidløg og hundetunge.

Kejserkronen er desuden en ualmindelig smuk blomsterplante. Den kan, ligesom korsvortemælk, nemt plantes mellem grøntsagerne. På den måde beskyttes grøntsagerne af en barriere mod mosegrise.

 

plb412

Plant kejserkrone rundt om i haven og ine i bedene, så holder mosegrisen sig borte.

 

tips

Visse mod Jordfluer

Jordlopper kan være meget kedelige gæster i alle kålarter. De Spiser af de fine blade hos de unge planter. Planterne sygner hen og går til. Et effektivt virkende middel har vist sig at være blomstrende vissegrene (Genista), Når man lægger de afskårne, stærkt duftende grene mellem planterækkerne, søger billerne væk hurtigst muligt.

En plante - mange funktioner

Mange planter har tilsyneladende disse egenskaber. Men man finder endda nogle, som ikke bare kan bruges som beskyttelses- og afværgeplanter blot ved deres tilstedeværelse, men som også kan bruges til virkningsfulde udtræk.

Bynke og hvid okseøje hører til sådanne planter. De skræmmer myrer og jordlopper bort. Som udtræk kan de bruges til bekæmpelse af myrer, bladlus, mider og mange svampesygdomme.

Det samme gælder løg- og tomatplanter, i blandingskulturer har de positiv indflydelse på de øvrige planter og holder forskellige skadedyr borte.

 

plb413

Peberrod er en effektiv beskyttelse mod kartoffelbiller.

Planter der skræmmer skadedyrene væk
Plante
Latinsk navn
Virksom mod?
Plantes hvor?
Dild
Anethum
kålsommerfugl
bedkanten
Peberrod
Armoracia
kartoffelbille
rundt om kartofler
Bynke
Artemisia
kålsommerfugl og jordlopper
bedkanten
udtræk
Okseøje
Chrysanthemum
myrer
bedkanten
udtrækt
Kejserkrone
Frittilaria
mosegris
mellem og i grøntsagsbed
Vortemælk
Euphorbia
mosegris
som kejserkrone
Sar/
Bønneurt
Satureja hortensis,
Satureja montana
bønnebladlus
rundt om bønner
Timian
Thymus
snegle
bedkanten
Sommerfuglekarse
Tropaeolum
blod- og bladlus
som bunddække under frugttræer

kildemateriale Blomstrende Fritid
Opdateret d. 24.4.2001
 FastCounter by bCentral