- Have-tips om Plantebeskyttelse: praktiske råd om Skadedyr/grøntsager

Skadedyr / grøntsager
plb43  

Råd for at få sunde grøntsager

Tomat, agurk, ærter og bønner hører til blandt det bedste som haven kan byde på. Desværre synes adskillige skadedyr det samme. Her skal vi nærmere omtale, hvordan man forebygger, genkender og bekæmper.

Enhver haveejer er bekendt med situationen, at de næsten modne tomater angribes af larver og omhyggeligt passede agurker og bønner ædes op af snegle. Dyrkerens løn risikerer at udeblive.

For at skadedyrene ikke skal få en chance for at sprede sig, er det nødvendigt at gribe til forebyggende foranstaltninger. Bedst mulige voksested, omhyggelig pasning og egnede sorter forhindrer at omfattende angreb opstår.

Samarbejde med naturen

Vil man dyrke miljøvenligt og spise sundt uden alt for store omkostninger, er det bedst, hvis skadevolderne ikke spredes så let som ved dyrkning af enkelte arter. Sørg derfor allerede ved plantningen for at parre egnede naboer.

Kontrol er bedre

Mange skadedyr kan holdes i skak gennem enkle kneb. To eksempler: Ved meget tidlig eller meget sen såning af ærter finder ærtethripsen ikke tilstrækkelig med næring, og ærterne angribes slet ikke. Og bønnefluen formerer sig kraftigt, hvis man dyrker spinat før bønner. Altså: Dyrk aldrig bønner efter spinat!

Mindst mulig kemiske midler

Kemiske midler til insektbekæmpelse er meget effektive, men også meget giftige.

Nogle slagkraftige argumenter mod anvendelse af disse midler er dels restprodukter, der bliver i jorden og planterne, dels at nytteinsekterne (bier, mariehøns, blomsterfluer) udryddes.

Kemiske midler bør altid anvendes med stor forsigtighed, især når det gælder grøntsager, der jo er tiltænkt som levnedsmiddel.

plb432

En forudsætning for sunde grøntsager er korrekt pasning.

Lus, mider, larver...

En lang række skadevoldere forekommer på alle køkkenurter, altså også på frugter. Her finder vi blandt andet spindemider, hvide fluer, nematoder og larver. Som regel kan disse bekæmpes med biologiske metoder, f. eks. med brændenælde- eller sæbevand, eller gennem almindelig afplukning. Ved siden af disse altædende skadedyr, findes der skadedyr der har specialiseret sig på en bestemt grøntsagsart.

 

tips

Velseldrift

Mod skadedyr der lever i jorden, som f. eks. nemmatoder og thrips, er det muligt at træffe forebyggende foranstaltninger. Plant aldrig samme plante på samme sted to år i træk (en undtagelse er tomat). Hvert år bør man plante noget nyt, således at den samme grøntsag først kommer til dens første voksested efter tre til fire år. Dyrk aldrig bønner efter ærter.

 

Her følger en kort oversigt:

Bønner:
 • sort bedebladlus
 • jordlopper
 • bønneflue
 • smælderlarve

Ærter:

 • ærtegalmyg
 • ærtethrips
 • ærtebladlus
 • ærtesnudebille
 • ærtevikler

Agurk:

 • drivhusspindemider
 • sørgemyg
 • thrips
 • bladlus

 

værd at vide
 

plb435

 

1. Sorte bedebladlus
Symptom: De sorte lus sidder oftest på bladenes undersider og skudspidser. Bladene skrumper ind og skuddene visner.
Forebyggelse: Skær grenene af ved mindre angreb. Sprøjt gentagne gange med sæbeopløsning eller nældevand, ved kraftige angreb med et pyretrumholdigt middel.

plb436

2. Ærtebladlus
Symptom: Grønne lus sidder gemt i knopper og ansamlinger på skud og blade. Bladene er deformerede, tilvæksten hæmmes, blomstringen ophører og angrebne bælge visner.
Forebyggelse: Se sort bedebladlus.

plb437

3. Ærtesnudebille
Symptom: 4-5 mm lange viklere med mørkere eller lysere længdestriber æder blade og skud på ærter, bønner og selv hestebønner. Bladkanterne får typiske buede skader.
Forebyggelse: Bedste metode er konsekvent at plukke viklerne af. De søger hen til mørke fugtige steder og kan herefter fjernes.

plb438

4. Bønneflue
Symptom: Især i køligt vejr æder de små, hvide bønnefluelarver løs af bønnekimplanterne. Kimplanterne gror dårligt eller slet ikke.
Forebyggelse: Så ikke bønner for tidligt. Før såningen kan frøene bejdses.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Opdateret d. 13.4.2001
 FastCounter by bCentral