Velkommen til index-siden med diverse tips om havens pleje.

Prøv at se om der skulle være noget du gerne vil vide noget mere om. Du kan se om siden er lagt ind. Så er index-overskriften et link.

Skriv til mig hvis der er sider, du lige står og mangler, så vil jeg forsøge at få dem lagt ind, så hurtigt det er muligt.

Mail fra Havens pleje Retur til hovedsiden

Alfabetisk oversigtA B E F G H K O P R S V


A

Afpudsning af nåletræer
Beskæring og pasning af nåletræer
Gran, fyr, lærk og andre nåletræer har ikke brug for ret megen pleje. Men det er værd at foretage små indgreb for at holde planterne sunde og bevare deres naturlige former.

Alternativ-have
Udnyt naturens kræfter
Det kaldes alternativ havedrift, når man tilstræber en naturlig beplantning, hvor planterne blandes, eftersom de og jorden har nytte af hinanden.

At fælde træer
Fælde eller grave op
Træer skal plejes og bevares. Men af og til bliver træer ofre for skadedyr eller sygdomme, eller står i vejen for husbyggeri. Så skal der anvendes professionelle metoder.
Top

B

Barrodsplanter
Planter uden jordklump
Buske og træer har lettere ved at slå rod, når de plantes med jordklump i forhold til planter med nøgne rødder. Men da planter med jordklump er dyrere, vælger vi ofte dem uden jordklump.

Beskæring af roser
Forårsbeskæring giver smukke roser
Rig blomstring og en smuk vækst hos roserne opnås via den årlige beskæring i foråret. Det skal ske i marts / april, når roserne igen er fulde af liv og de øverste knopper er blevet tykke.
Beskæring af æbler
En bærekraftig krone via beskæring
Unge æbletræers kroner kan ikke overlades til sig selv efter plantningen. For at få et stærkt, smukt og bærekraftigt træ må der beskæring til.

Beskæring / blomme
Første beskæring
Professionelle frugtavlere fjerner oftest midterskuddet hos visse blommmesorter, så træet får en hul krone. Disse stenfrugtarter bør hellere beskæres så midterskuddet bibeholdes.
Beskæring / bærbuske
Stor høst fra velplejede buske
Nogle bærbuske, f.eks. ribs, bærer deres frugt på 2 år gammelt ved, mens brombær bærer på de unge årsskud. Ved beskæring bør man tage hensyn til disse egenskaber, så høsten kan blive stor og regelmæssig.

Beskæring / frugtespalier
Første års beskæring
Det første år efter plantningen af espaliertræer er det nødvendigt at bruge saks og bast til at udtynde og ordne grenene. Enkelte udvalgte skud beholdes og fastbindes til epalieren.
Beskæring / frugtræer
Vedligeholdelse af frugttræer
Havens frugttræer er både til pynt og til nytte. De er kilden til sund og dejlig frugt. Det er ikke nok at holde kronen lys. Stort høstudbytte kommer kun, hvis de frugtbærende grene behandles rigtigt.

Beskæring / frugtræer
Udtynding af frugttræer
Den bedste udtyndingstid begynder i november og strækker sig til ind i marts. I den tid kan alle kærnefrugttræer forynges ved beskæring, for tætte kroner kan udtyndes og velplejede trækroner kan vedligeholdes.
Beskæring / klatreplanter
Udtynde, begrænse og forynge
Klatreplanter behøver næsten ingen pasning. Men af og til er det nødvendigt at bremse kraftig vækst med en effektiv beskæring. De sommerblomstrende arter forynges for at udvikle nye blomsterskud.

Beskæring / kærnefrugt
Sommerbeskæring - god frugt
Beskæring af frugttræer er den mest virksomme plantebeskyttelse. Velplejede træer giver kun skadedyrene få angrebsmuligheder og høstudbyttet er større end i vildtvoksende trækroner.
Beskæring / pære
Åbne kroner
Hos mange pæresorter fører den stive, oprette vækstform til, at grenene bliver lodrette og tætsiddende. Derfor bør unge træer forsynes med støtte og kronerne åbnes ved en målrettet beskæring.

Beskæring / stenfrugt
Sommerbeskæring af stenfrugt
Kærnefrugt kan man beskære, forynge og udtynde både sommer og vinter uden fare for træet. Stenfrugttræer kan kun beskæres i den tid træet står grønt, da det ellers let angribes af sygdomme.
Beskæring / surkirsebær
Små åbne kroner
Hvis surkirsebærrets trækrone får lov at vokse uden beskæring, forvildes den i løbet af nogle år. Den bør beskæres det første år efter plantningen. Senere er det nok med en regelmæssig, let skududtyndning.

Blandingskultur
Med naturen som forbillede
I en have med blandingskultur findes der et samspil mellem dyr og planter, der får haven til at ligne naturen. I naturen er monokulturer og ensidighed et ukendt begreb.
Blandingskultur
Blandingskultur betaler sig altid
Tanken med blandet afgrøde er at bibeholde en uskadt og ufordærvet natur. Høst, men ikke plyndre. I en blandingskultur lever planterne sammen med hinanden og af hinanden.

Blandingskultur
Gode og mindre gode naboplanter
Vil man have et stort høstudbytte, bør køkkenurterne ikke plantes sammen med hvad som helst. Her viser vi hvilke planter som trives sammen. Vekselbrug kan også anvendes på frugt og prydplanter.
Blandingskultur / hævet bed
En frugtbar forhøjning
Der er mange fordele ved blandingskultur. Men med tanke på bedets form og opbygning bør man tænke på nogle anlægsregler, inden man planter grøntsager.
Top

E

Espalier-typer
Høst frugten fra væggen
Espalier er et tremmeværk, oftest op ad en mur, til hvilket frugttræer eller prydplanter opbindes. Espalieret kan være fritstående eller sat op mod en væg, mur eller plankeværk.
Top

F

forbedring af græsplænen
Foryngelse af græsplænen
Gamle græsplæner slides med tiden. Mosset breder sig og suger vandet og næringen. For at græsset ikke skal sygne hen, bør man et par gange om året afhjælpe problemerne.
Forbedring af mikroklimaet
Optimale vækstbetingelser
Sol, regn og vind er afgørende for planters vækst. Mennesket har ingen indflydelse på makroklimaet, men ved hjælp af biologiske og tekniske foranstaltninger kan vi påvirke mikroklimaet.
Forbered haven til vinteren
Pasning og beskyttelse ved sæsonens slutning
Sæsonens sidste haveopgaver er plantebeskyttelse og soignering af haven. Det betaler sig at give de sarte planter den rette "indpakning" så de kommer gennem vinteren uden skader.
formning af trækroner
Små tætte kroner
Til forskel fra vildformerne kræves der normalt ingen beskæring af visse forædlede træformer, som f. eks. spidsløn. Træet danner selv små kroner med en kompakt vækstform.
Forårsklargøring
Gør klar til sæsonen
Når planterne i haven vågner efter vintersøvnen, er det tid for forårsklargøringen. Fra begyndelsen af marts kan man begynde med at forberede haven til vækstperioden og fjerne vinterens spor.
Frugtudtynding
Små tricks giver bedre kvalitet
Velplejede frugttræer giver måske ikke mere udbytte, men i hvert tilfælde bedre frugt end et frugttræ, der ikke plejes. Foruden en regelmæssig beskæring er det også godt med en frugtudtynding.
Top

G

Grundudrustning
Redskaber man altid har brug for
Uden redskaber kan man ikke arbejde i haven. Her foreslår vi hvilke redskaber man behøver og hvordan man vælger god kvalitet blandt det store udvalg af hobby- og haveartikler.
Græsplænens pleje
Regelmæssig klipning styrker græsset
I næsten enhver have optager græsplænen en stor del af området. Den har brug for megen pasning, hvis det grønne græstæppe skal fremtræde vitalt og være robust nok til at bruges af både små og store.
Top

H

Havedammens pleje
Den problemfri dam
Ligesom de enkelte bede eller haven i øvrigt, skal også havedammen plejes på den rette måde. Uden det store besvær kan man få rent vand, god vækst og et velafbalanceret dyreliv.
Hjælpemidler til høst
Nyttige hjælpemidler til høsten
Før de første grøntsager og frugter skal høstes, skal man sørge for at have hvad der er nødvendigt for at høste og opbevare udbyttet, så den måske mest fornøjelige del af hayearbejdet klares nemt og smertefrit.
Hækkens pleje
Beskæring af hækken eller ej
Valget mellem en strengt beskåret formhæk og en fritvoksende, blomstrende hæk afgøres af det areal der er til rådighed i haven. Desuden er ubeskårede hække nemmere at passe.
Høst og lagring af frugt
At håndtere en stor høst
Ofte kan en stor høst skabe problemer. Pludselig står man der med store mængder af frugt og bær, som man ikke ved, hvor man skal gøre af. Boligen i dag giver ikke de samme muligheder som i gamle dage.
høst og lagring af grøntsager
Bevar det sunde og det gode
Ligesom frugt kan også grøntsager i de fleste tilfælde kun høstes friske i nogle måneder. Ved den rigtige lagring er det muligt også at have friske forsyninger i de øvrige måneder.
Top

K

Kompostbeholdere
Her dannes ny jord
Lad aldrig planterester blive kasseret sammen med husholdningsaffaldet. Men giv planteresterne en mulighed for at blive omdannet til næringsrig jord i kompostbeholdere sammen med det grønne husholdningsaffald.

Kompostkværn
Store grene bliver til flis
Kompostkværne er nyttige redskaber, som bearbejder kviste og grene til let håndterligt kompostmateriale. I store haver er fordelen, at man hurtigt kommer af med de store mængder plantemateriale.

Konservering / frugt
Frugt fra haven året rundt
Frugt kan gøres holdbar med forskellige metoder. Nødder tørres og æbler holder sig friske i et køligt rum. Bær og andre saftige frugtarter konserverer man bedst i glas eller dybfryser.

Konservering / grøntsager
Vinterforråd
Fra forår til efterår kan der høstes gulerødder, tomater og mange andre grøntsager i haven. Hvad er vel nærmere end at konservere overskuddet, så man har vinterforråd af egen avl.
Kulturfølge
Rig høst fra samme bed
Ved at udnytte kendskabet til de forskellige kulturers væksttider og behov, kan man i det samme bed, på samme år få et meget stort udbytte.
Top

O

Orden på haveaffaldet
Genanvendelse i haven
Når hækken klippes, græsplænen slås og der foretages anden pasning af haven, kommer der en del haveaffald. Det meste kan genanvendes. Syge grene, planter og farverester skal smides rigtigt væk.
Overvintring / haveredskaber
Gør haveredskaberne vinterklar
Når plæneklipperen er anvendt for sidste gang om efteråret, når grøntsagsbedet er efterårsgravet og de sarte planter afdækket, så er det tid at forberede haveredskaberne på vinterpausen.
Overvintring / udplantningsplanter
Overvintring
Hvis bare udplantningsplanterne beskyttes og overvintres på den rette måde, behøver man ikke at udskifte dem eller købe nye det følgende år. Det kræver dog en smule omtanke.
Top

P

Pasning af buske
Stor glæde med få anstrengelser
Små træer og buske bringer farve i haven og har i grunden meget beskedne livskrav. Når de en gang er plantet, bliver de mange år gamle og bærer hvert år de herligste blomster og frugter.

Pasning af bærbuske
Tag vare på bærbuskene året igennem
I lighed med æble- og pæretræer behøver bærbuskene også lidt omtanke sommeren igennem for at give det optimale udbytte.
Pasning af prydvækster
Hjælp den naturlige vækst
Træer og buske i haven behøver ingen beskæring, når de udvikler sunde, lyse kroner og busketter. I mange tilfælde er det dog nødvendigt at gribe ind for at fjerne vildskud, sygt ved og forstyrrende grene.
Pasning af stenbedet
Omsorgsfuld pasning bevarer skønheden
Jo mere omhyggeligt stenbedet er planlagt og forberedt ved anlæggelsen, jo mindre arbejde kræver det de følgende år. Man bør dog for helhedsindtrykkets skyld, jævnligt lægge lidt arbejde i stenbedet.
Pasning / løg- og knoldplanter
Krokus, tulipan og andre løgvækster
Hvor fattig ville foråret ikke være uden den farvepragt, der gives af tulipaner, narcisser og krokus! Men der er mange andre løg- og knoldplanter, der sørger for afveksling i løbet af havesæsonen.
Plant et træ
Planter med klump falder hurtigere til
I havecentrene kan man købe småtræer med eller uden klump. Planter med klump er normalt bedst, fordi de hårfine rødder bevares i jordklumpen. Planten sættes på den måde ikke så meget tilbage i væksten ved flytningen.
Problemer med græsplænen
Når græsplænen ikke længere er grøn
En smuk græsplæne kommer ikke af sig selv. Et rigtigt pragtstykke opstår kun ved regelmæssig pasning. Trods det kan der alligevel være problemer med at holde et ensartet grønt græstæppe.
Top

R

Redskaber til beskæring
Knive og sakse til havebrug
Når man har det rigtige værktøj, går beskæringen af frugttræer, roser eller prydbuske som en leg. En god samling af sakse, knive og save er nødvendige i havebruget.
Rigtig vanding
Blødt, lunt vand gør underværker.
Ingen har lyst til gennem længere tid at have våde fødder. Det gælder også de fleste plantearter. Undtagen vandplanter. Nogle regler for vanding er der ikke, for vandingen afhænger af mange faktorer.
Top

S

Sommerbeskæring / roser
Sommerbeskæring af roser
Roser beskæres om foråret. Frostskader fjernes så vækst og forgrening stimuleres. Men også om sommeren kan man stimulere roserne ved knibning og fjernelse af vildskud og klaser af visne blomster.

Støtte til træer
Støtte til træer og buske
Pinde og pæle, der er placeret tæt op af træer og buske, er sjældent noget kønt syn, men de er dog nødvendige. Med deres hjælp får træer og buske fred og ro til at udvikle deres rodsystem.
Sådan udtyndes hækken
Foryngelse af hække
Buskene i en fritvoksende hæk behøver ingen egentlig beskæring. Til trods for dette kan det af og til være påkrævet at foretage et indgreb. Buskene bør udtyndes, så de kan skyde nye skud og samtidig forblive unge og kraftige.
Top

V

Vekseldrift
Sædskifte giver bedre grøntsager
Allerede vore forfædre kendte til, at man fik større udbytte hvis man ikke dyrkede samme afgrøde på samme sted flere år i træk. Vekseldrift forebygger sygdomme.
Top

kildemateriale Blomstrende FritidLast updated 14.11.2016

Microsoft Internet Explorer

Kommentarer?