- Have-tips Havens pleje, praktiske råd om Pasning af buske

Pasning af buske
Retur til oversigt hpl10  

Stor glæde med få anstrengelser

Små træer og buske bringer farve i haven og har i grunden meget beskedne livskrav. Når de en gang er plantet, bliver de mange år gamle og bærer hvert år de herligste blomster og frugter.

Helt uden pasning får man ikke en smuk have, men der skal ikke så meget til, når det drejer sig om træer og buske. Nogle få ting i løbet af året holder dem i sund vækst i mange år. En ting skal man blot huske. Hvor til pasningsdygtige og robuste planterne end er, så kan de ikke lide kulturfejl. Forkert gødning, fejlbeskæring eller manglende vinterbeskyttelse præger planterne, så de ikke holder sig smukke.

 

vÆrd at vide

Nogle buske sætter smukke frugter efter blomstringen. Hos andre er de mindre synlige. Frugtsætningen koster planten megen kraft, som siden skader blomsterdannelsen. Ved buske, som f.eks. syrenen, skærer man forsigtigt den visne blomsterstand af.

 

hpl104

Kun lave fyr har godt af beskæring.

Beskæring sidst på vinteren

Man må være aktiv i haven sidst på vinteren. På solrige, frostfrie dage i januar og februar kan man tynde buskene ud. Man fjerner alle gamle og for tæt siddende skud nogle centimeter over jorden eller skærer tilbage til jordnære ungskud. Lange døde grene skal ikke blive stående. De ser ikke blot grimme ud, men angribes også alt for let af sygdomme, der kan sprede sig til resten af busken. Det bedste at bruge er en grensaks med et langt næb. Men hav altid buskens naturlige form for øje. Den ydre form og den indre ligevægt skal holdes. Ellers bliver busken ikke blot mindre bemærkelsesværdig, dens vækstkraft og blomstervillighed lider også under det.

Sol og kulde

På frostfrie dage sidst på vinteren skal man tage sig af alle sarte buske, der er vinterbeskyttede og dækket til. Da skal de luftes.

I slutningen af januar tiltager solens kraft mærkbart. De stedsegrønne planter kan nu ikke optage så meget vand fra den stadig frosne jord, som de har brug for til fordampning. Derfor er faren for udtørring på disse dage overordentlig stor - langt større end om sommeren.

Sarte stedsegrønne planter skal på disse dage helst beskyttes mod sol og vind, der kan tørre dem ud. Så snart jorden er i stand til at suge vand, vander man kraftigt.

Gød med måde

Fra marts til april skal alle træer og buske gødes, men forsigtigt, for næringsbehovet er endnu ikke ret stort. Hvis man om efteråret ikke fjerner det visne løv, men river det sammen omkring rodområdet, får jordbunden en stor del af næringstofferne tilbage. Mineralsalte (totalgødning) fører på dette tidspunkt ofte til næringsforstyrrelser hos mange buske. Bladskader og manglende blomsterdannelse er resultatet. Mineralsaltene er for aggressive ved sarte planters rødder. Alle buske og nåletræer skal derfor kun have naturgødning, eller horn- og benmel, der strøes ud over rodområdet. Kompostjord er også godt.

Vand altid regelmæssigt

Blomstringen sker i perioden fra forår til efterår. Der går ikke en uge uden at en eller anden art begynder at blomstre.

Det er en tid, hvor man kan læne sig tilbage i en havestol og nyde. Man skal kun huske at vande i tørre perioder og eventuelt anbringe lidt solbeskyttelse ved nyplantede buske og sarte nåletræer. Hvor meget vand hver enkelt busk eller træ skal have, afhænger af vindforholdene og hver enkelts behov. Det er ikke muligt at give nogle regler, men vand hellere grundigt med længere mellemrum, end lidt hver dag. Det gælder for både løvtræer og nåletræer. Nåletræer holder i øvrigt meget af en regnbyge. I tørre perioder kan man ikke overbruse dem nok.

tips
Beskæring af fyr

Nåletræer reagerer stærkt på beskæring og fjernelse af grene. Kun hos få typer, de mindre, er det på sin plads. Deres nye skud kan indtil slutningen af juli kortes til det halve. Derved svækker man ikke blot størrelsen, men sideskuddene udvikler sig også langt kraftigere, og planten bliver tæt og lukket i væksten.

hpl102

Frugtstandene (her hos syren) skal forsigtigt fjernes. De koster planten alt for megen kraft og formindsker blomstringen det kommende år.

Vinterbeskyttelse er vigtig

Sent på efteråret dækkes jorden omkring buskene med det tabte løv, der evt. kan iblandes lidt naturgødning. Denne beskyttelse tjener til at beskytte de øverst liggende rødder i frostnætterne. Efterhånden som vinteren, nærmer sig, skal der mere beskyttelse til. Mere sarte solitærplanter skal vinterbeskyttes i slutningen af november / begyndelsen af december. Særlig udsatte er sarte nåletræer og stedsegrønne buske som Rhododendron og Mahonia. For at planterne skal kunne overstå den kolde årstid bedst muligt, vandes endnu en gang kraftigt i begyndelsen af december. Tidligere skal man ikke vintervande, for det gør planterne mere sarte. Særlig sarte arter, eller planter på meget udsatte steder, ombindes med gran, halmmåtter, eller man kan konstruere et lille stativ der kan dækkes med plantesække.

hpl103

De smukke blomster hos syren, skal fjernes så snart de visner.

TRIN FOR TRIN
 

hpl105

Blomstrende buske som Weigela, rødklokkebusk, har brug for regelmæssig pleje, hvis de fortsat skal blomstre frodigt.

 

1
Udtyndingen om foråret hører til den vigtigste plantepleje og bevarer buskens skønhed. Fjern gamle skud lige over jorden og lad ingen visne dele stå.

 

2
Frugtdannelsen koster planten megen kraft. Hos planter hvis frugter er ganske ubetydelige og ikke pryder synderligt, fjernes de visne blomster.

 

3
Sarte arter beskyttes med grangrene, halmmåtter eller jutesække mod kuld og frostudtørring. I rodområdet dækker man med vissent løv, evt. blandet med kompost. Når jorden om vinteren er tør, vandes alle stedsegrønne buske og træer.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004