- Have-tips Havens pleje, praktiske råd om Blandingskultur / hævet bed

Blandingskultur / hævet bed
Retur til oversigt hpl49  

En frugtbar forhøjning

Der er mange fordele ved blandingskultur. Men med tanke på bedets form og opbygning bør man tænke på nogle anlægsregler, inden man planter grøntsager.

Et hævet bed er opbygget af forskellige lag og fungerer i princippet som en forfinet kompostbunke (læs siden om det hævede bed). I løbet af årene forandrer næringsindhold og varmeudvikling sig. Det har naturligvis indvirkning på dyrkningen.

Blandingskultur i det hævede bed skal helst udnytte de givne forhold optimalt. Ved blandingskultur i det almindelige bed er det derimod kulturernes gensidige indflydelse og de forhindringer en ensidige udnyttelse af jorden har, man ser på.

hpl492

Først planter man de varmekrævende planter og senere de næringskrævende planter i det hævede bed.

Det første år efter overvintring

Når et hævet bed har overvintret under et tykt dæklag, kan dyrkningen starte i februar. Selv om der stadig ligger sne, er det hævede bed på grund af forrådningsvarmen så lunt, at grøntsager kan dyrkes under et lag folie uden problemer.

Alle planter skal være forkultiverede, for de allerede færdige småplanter kan plantes tættest og kulturtiden kan afkortes. Derved bliver høsten størrere.

Næringsindholdet i det øverste lag er i det første år ikke så højt, som i de følgende år, men varmeudviklingen er betragtelig. Derfor kan man det første år dyrke grøntsager med et middelstort næringsbehov, men med et stort varmebehov.

Andet og tredje år

Nu kommer næringsudviklingen rigtig i gang, først og fremmest kvælstof står til rådighed i store mængder. Med næringskrævende grøntsager som selleri, tomater og kål bliver næringsstofferne udnyttet rigtigt.

tips
Automatisk vanding

Et hævet bed tørrer hurtigt ud på grund af sin opbygning. For grøntsager er selv kortvarig udtørring skadelig og har skadedyrsangreb og misvækst til følge: For at spare sig selv for meget vandingsbesvær, kan man anlægge automatisk vanding i bedet. En slange der har huller i regelmæssig afstand, og som er forbundet med en vandhane, lægges øverst i bedet og forsyner grøntsagerne med den nødvendige væde.

Overskrift

Det fjerde år Hovedudviklingen af næringsstoffer er ovre, men nu er udvalget størst. Alle grøntsager, der ikke har alt for store næringsbehov, kan nu plantes. Mælkebøtte dyrkes ofte som grøntsag eller salat i Tyskland. Det kan vi også gøre, men det er ikke helt så almindeligt.

Femte og sjette år

I de sidste år er varmeproduktionen i et hævet bed kun ringe og næringsstofferne er kun til stede i begrænsede mængder. Hvis man dyrker svagttærende og kvælstofsamlende grøntsager, udnyttes de sidste reserver fuldt ud.

TRIN FOR TRIN
 

hpl495

Første år: Varmekrævende planter.
Tips:Karse og kørvel er hurtigvoksende for- og mellemkulturer.

 

hpl496

Andet og tredje år: Meget næringskrævende planter
Tips: Sæt basilikum mellem agurker og squash, det beskytter mod meldug. En blandet dyrkning af kål, selleri og tomater fordriver kålsommerfugle.

 

hpl497

Fjerde år: Middelnæringskrævende planter
Tips: Skiftevis plantning af spinat og hovedsalat holder jordlopper borte.

 

hpl498

Femte og sjette år: Svagttærende planter
Tips: Mellemplantning med kørvel er effektivt mod myrer, snegle og lus. Sæt altid sar ved bønnerne, den holder sorte bønnelus borte og kan også anvendes i køkkenet.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004