Have-tips Et hævet bed 079
Et hævet bed
Retur til oversigt hu79  

Rig høst fra en varm forhøjning

Det kræver meget materiale, og også en hel del arbejde at anlægge et hævet bed. Til gengæld bliver høsten meget rigere, og på mere koncentreret plads, end i det flade bed.

Et hævet bed er en meget gammel dyrkningsmetode for at man kan dyrke mest for at man kan dyrke mest muligt på så lille en plads. Og det sker vel at mærke tidligere og ved meget mindre hjælp af gødning end i det flade bed, for det hævede bed er på sin vis ikke meget anderledes end en kunstfærdig frembragt kompostbunke. I løbet af 4 til 6 år giver bedet tilstrækkelig forrådningsvarme og næring, til at man kan høste store mængder.

Langt og bredt

Normalt anlægger man et hævet bed i nord-sydlig retning. På den måde kan der dyrkes de samme grøntsager på begge sider af bedet. Bedet kan dog også anlægges i øst-vestlig retning, så dyrker man på den varme sydside særligt varmekrævende grøntsager, som meloner, agurker, tomater og squash. Disse kan gro fremragende her, endda uden beskyttende glas. Nordsiden bruges til mere robuste og mindre varmekrævende grøntsager som løg, kål og rodfrugter.

For at et hævet bed overhovedet skal kunne betale sig, og for at materialerne skal kunne stakkes rigtigt, skal det have en bestemt størrelse. Bredden skal ikke være under 160 cm., længden er efter frit valg, men bør ikke være under tre meter.

Materiale-liste

Tilopbygning af et hævet bed er der brug for forskellige materialer. De nødvendige mængder afhænger naturligvis af den beplantede størrelse, så her skal ikke angives nogen mængder. Man anlægger bedet om efteråret, når der er nok materiale.

Gitter/net

Bunden dækkes med et rustfrit net (forzinket eller med kunststofbelægning) i passende størrelse med: en maskestørrelse på maximalt 1;5 cm. Desuden hjælper hyldegrene og valnøddeblade, der fordeles over nettet som forbyggelse mod mosegrise.

TIPS
Nye anlæg

Et hævet bed er ubrugeligt efter fire til seks år. Forrådelsen er ophørt og bedet afgiver ikke mere varme. Det hævede bed er der dog stadig og man kan fortsat dyrke i det; Efter seks år er det tid til at anlægge et nyt hævet bed, der afgiver varme og næring.


Træ-kærne

Grene, kviste og ris fra beskæring, der er skåret til i længder på: 20 til 30 cm eller brækket itu. Grenene må maximalt være 10 cm i diameter. Desuden kan man tilsætte stauderester fra solsikke, floks, tomater og andre materialer af fast struktur. Alle dele skal være absolut sunde, ellers kommer der sygdomsudbrud i højbedet.

Græstørv og løvlag

Græstørv er det mest velegnede til det næste lag. Hvis man ikke har græstørv kan man i stedet bruge løv, strå og haveaffald (græsafklip, grøntsagsrester og materiale fra staudebedet}. Eller man kan lave en blanding af jord, savspåner, græsafklip og hakkelse (ca. lige dele}.

Let omsat løv, fra lindetræer, kastanjer eller birk, der er godt fugtet er også egnet. Ege- og poppelløv er uegnet.

Grov kompost

Endnu ikke forrådnet kompost af al slags haveaffald egner sig godt, men det bedste er omsat staldgødning, som man måske kan få hos en bonde. Hvis der er dyrisk gødning i, bliver varmeudviklingen i bedet særlig høj. Som erstatning kan man bruge en blanding af jord, våd spagnum og aktiv humus.

Havejordslag

Det afgravede havejord blandes med lige dele færdig kompost og skal sigtes, hvis det er muligt.

dot_clear.gif - .043 K
TRIN FOR TRIN

At bygge et højbed

 

Ill 1 Udgravning

1. Forarbejdet

Bestem placering og størrelse på det hævede bed og stik kanterne af. Det øverste jordlag graves ud i et spadestiks dybde (25 cm.) og lægges omhyggeligt tilside. Det skal bruges til dæklag. Hvis det hævede bed skal ligge på en græsflade skærer man forsigtigt 15 cm. Tykke græstørv og lægger dem tilside før jorden graves op. Græstørvene skal senere bruges.
 

Ill 2 Net

2. Beskyttelse mod mosegrise

For at beskytte mod mosegrise lægger man et net ud over jorden. Nettet er i forvejen tilpasset nøjagtigt. Placer nu alle de nødvendige materialer til det hævede bed i passende afstand, så arbejdet kan foregå mest praktisk.

 

ill. 3 Træ-kærnen

3. Træ-kærnen
Udmål bedets midterlinie og marker den med en pløk i hver ende af bedet. Arranger nu trækærnen omkring denne midte. Den skal være 30-40 cm. Høj og ca 40 cm. Bred. 50 til 60 cm. På hver side i bedudgravningen forbliver frie. Trækernens sider rundes og klappes flade, mens materialet trykkes godt fast sammen. Mellem grene og kviste kan man komme grovkompost og jord, så tørrer det hævede bed ikke så let ud senere.
 

ill. 3 Træ-kærnen

4. Græstørvs- eller jordlag
Uden på den træagtige kærne lægges nu en hvælving af græstørv, med det grønne nedad. Som erstatning kan man bruge et 5 cm. Tykt lag strå eller løv og derover et 10 cm tykt lag jord.
 

ill. 4 Græstørvs- eller jordlag

5. Løvlaget
Velfugtet løv pakkes nu sammen i et lag. Dette lag skal være mindst 20 cm. Tykt, og det fugtige løv skal pakkes godt fast omkring græstørvslaget. Klap laget med skovlen eller træd det til, indtil løvlaget er 25 cm tykt. Det presses yderligere sammen af de følgende lag.
 

ill. 6 Grovkompostlaget

6. Grovkompostlaget
Over løvlaget kommer nu et 15 cm. Tykt lag grovpompost. Altså frisk, endnu ikke forrådnet køkken- og haveaffald. Sælig velegnet er det, hvis laget blandes med afgasset staldgødning. Også dette lag klappes godt til
 

ill. 6 Grovkompostlaget

7. Havejordslaget
Nu blandes den jord man gravede af til start med moden kompost og sigtes, før den lægges på i et 15 cm tykt lag, der klappes godt fast, så laget er stabilt.
 

ill. 8 Ydre dæklag

8. Ydre dæklag
På det færdige bed kommes nu et tykt lag dækmateriale: græsafklip, barkflis eller et andet dæklag, som det hævede bed kan overvintre under. I stedet for et organisk dæklag kan man bruge sort folie, som fæstes omhyggeligt ved kanterne. Til sidst jævner man jorden omkringbedet og lægger evt. brædder eller fliser ud omkring bedet.

kommentarer ?
Last updated 23.2.2004