Kulturfølge
Retur til oversigt hpl06  

Rig høst fra samme bed

Ved at udnytte kendskabet til de forskellige kulturers væksttider og behov, kan man i det samme bed, på samme år få et meget stort udbytte.

Ved siden af blandingskultur og vækstskifte er kulturfølge en praktisk ting i nyttehaven. Med en forkultur, en hovedkultur og en efterkultur bliver et bed udnyttet optimalt og man får et langt større udbytte.

vÆrd at vide

Visse kulturer skal ikke følge efter hinanden samme år. Efter spinat som forkultur skal der f.eks. ikke følge bønner, og efter radiser skal der ikke være kål. Efter porre som hovedkultur, er salat og spinat ikke velegnet. Ligeså ugunstigt er det at vælge de samme jordstykker til samme kultur flere år i træk.

 

HOVEDKULTURER
(Længere varende grøntsagsarter)
Grøntsagsart
Kultur-længde
i måneder
Buskbønne, Ærter, Agurker, Paprika, Blomkål, Kartofler
3
Stangbønner, Tomater, Meloner, Hvidkål, Rødkål, Rødbede
3-4
Broccoli
3-5
Voksbønne
4
Græskar, Knoldselleri, Hvidløg
4-5
Grønkål, Savojkål, Porre, Løg
4-7
Pastinak
5-6
Rosenkål, Gulerødder
5-7
Jordskokker
7-8
De angivne kulturtider bestemmes af dyrkningsmetoden, såtidspunkt, sort og vejr, og kan derfor kun være vejledende.

Kulturfølge

Ved kulturfølge forstår man de forskellige grøntsager, som kan følge hinanden gennem sæsonen. Tre gange høst pr. år er det optimale, og giver det absolut største udbytte, man kan have af et stykke jord. Hvis man udbygger med forskellige metoder til en hurtigere høst, som f. eks. afdækning med folie og opstart af kulturerne under glas, afkortes planternes væksttid i bedet og dyrkningen kan ske så meget mere intensivt. Kulturerne skal dog ikke vælges kritikløst efter hinanden. Der er visse regler fordyrkningen. Kulturfølge skal ikke regnes for nogen selvstændig dyrkningsmetode, men skal altid kombineres med andre metoder. Når man tænker på at flere forskellige grøntsagsarter har en gunstig indflydelse på hinanden, og at samme hovedkultur helst ikke skal dyrkes på samme stykke jord år efter år, samt at flere kulturer kan følge efter hinanden, kan selv en lille nyttehave give et stort udbytte.

Forkultur

Som forkultur kan man vælge alle hurtigtvoksende og hurtige kulturer, der kan plantes tidligt ud. Klassiske forkulturer er f. eks. radiser, hovedsalat og spinat. De kan sås direkte i bedet, vokser hurtigt og bringer tidlig høst. Normalt starter man den første salat under glas, fordi kulturtiden på den måde forkortes betydeligt. I maj, når de varmekrævende kulturer som frilandstomater (lune områder) og stangbønner skal i jorden, er forkulturen for længst høstet.

Hovedkulturer

Som hovedkulturer regnes alle grøntsager, der skal bruge relativt lang tid for at udvikles. Fra såning til høst går der flere måneder. Sådanne langtidsvoksende grøntsager er f.eks. agurker, frilandstomater, porre, broccoli og blomkål, knoldselleri og gulerødder. Det er grøntsager, der kræver gartnerens opsyn hele sommeren for at give godt udbytte. Valget af hovedkultur bestemmer også til en vis grad forkulturen og efterkulturen.

Efterkultur

Ligesom forkulturen er efterkulturen præget af hurtig vækst og hurtig høst. Efter denne kultur kommer vegetationsperioden, hvor nyttehaven ikke rigtig kan anvendes. Bedet kan tilsås med kortvarige grøntsager og urter som sene ræddiker og haveroer, karse, spinat eller snitsalat. Ved brug af folie kan denne dyrkningstid forlænges kraftigt.

tips
Grundgødning

For at forbedre jordkvaliteten skal man fra tid til anden grundgøde. Gødningen behøver ikke foretages på hele området, Man kan give række for række.

 

FOR-, MELLEM- OG EFTERKULTURER
Grøntsagsart
Kultur-længde
i måneder
Have-karse
0,5-1,5
Radiser
1-1,5
Pluk- og snitsalat
1-2,5
Spinat, Tidlige ræddiker, Majroer
1,5-2
New Zealandsk spinat
1,5-3
Bladbede, Høstroer, Knudekål(tidlige), Hovedsalat
2-2,5
Blomkål(tidlige), Icebergsalat, Bindsalat
2-3
Tidlig hvidkål, Endvie, Feldsalat
2,5-3
Kinakål
2,5-3,5
De angivne kulturtider bestemmes af dyrkningsmetoden, såtidspunkt, sort og vejr, og kan derfor kun være vejledende.

Mellemkulturer

Mens hovedkulturen endnu er lille, kan man få plads til et hold radiser, salat eller havekarse. Så længe bladene er små, er der tilstrækkeligt lys og plads til en mellemkultur. Mellemkulturen høstes inden hovedkulturen bliver rigtig stor. Velegnede til for-, mellem- og efterkultur er alle grøntsager og urter, der kun har brug for få ugers vækst før de kan høstes, og som kan komme tidligt ud og stå længe ude om efteråret.

Overlappende kulturfølge

Det er sjældent bedet er helt ryddet mellem for-, hoved- og efterkulturen. Normalt sås hovedkulturen mellem den halvfærdige forkultur, og efterkulturen mellem den næsten høstklare hovedkultur. Med denne metode bliver bedet ikke blot udnyttet optimalt, men man sørger også for at jorden hele tiden er dækket. Denne dækning med planter er yderst vigtig for et sundt jordbundsklima og for jordens frugtbarhed. Erosion og næringsudvaskning forhindres, og ukrudt får ikke en chance.

 

hpl062

Efter knudekål må der aldrig følge kålsorter.

TRIN FOR TRIN
Eksempler på kulturfølge

hpl065

hpl066


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004