- Have-tips Havens pleje, praktiske råd om udtynding af hækken

Sådan udtyndes hækken
Retur til oversigt hpl11  

Foryngelse af hække

Buskene i en fritvoksende hæk behøver ingen egentlig beskæring. Til trods for dette kan det af og til være påkrævet at foretage et indgreb. Buskene bør udtyndes, så de kan skyde nye skud og samtidig forblive unge og kraftige.

Når dagene bliver kortere og temperaturen falder, indstiller planterne sig på vinterhvilen. Næringsomsætningen går næsten i stå, og der transporteres kun meget små mængder væske rundt i plantens ledningsstrenge. Så er det tid til at foretage beskæringen, da planten på dette tidspunkt næsten ingen væske vil miste. Om foråret genvinder planterne deres kræfter.

 

hpl112

Buske med farvet bark på grenene er smukke selv om vinteren.

Udtynding

De fleste buske udtyndes sidst på vinteren. Den afgørende faktor er, hvordan blomstrer busken? Er det på årsskuddene, på 2 års grenene eller på de ældre grene?

De buske, der blomstrer på ældre grene, beskæres først efter blomstringen, da man jo ellers ville gå glip af blomsterne. Det er specielt vigtigt, når det drejer sig om blandede hække at vide, hvilken type af plante, det drejer sig om.

Hækken må jo ikke blive så tynd, at den mister evnen til at beskytte mod blikke udefra og mod støj. En tæt fritvoksende og velplejet hæk giver også et godt skjul for mange forskellige fugle.

Hvis hækken skal beholde sit udseende og sin funktion kræver den regelmæssig tilsyn. Når buske ikke får tilstrækkeligt lys bliver grenene nøgne. Når grenene bliver kraftige og sidder alt for tæt, er det tid at udtynde.

Buskene ældes indefra

Ude i naturen kan buskene vokse og blive lige så store, de vil. Men selv i en stor have kan ingen hæk blive lige så stor, den vil. Man begrænser en alt for stor hæk ved hjælp af en hæksaks.

Yderligere bliver planter, der vokser for tæt på hinanden, oftest tynde i midten. Hvis de ydre grenes tætte løv forhindrer sollyset i at trænge ind i midten af planten, bliver de indre grene bare og uden blade.

Beskær altid nede fra

Ofte kan man se hækplanter, der står trængt og kun skyder spredte skud på korte grenstumper. Her har man ikke foretaget beskæring, men har kun studset buskene.

En forkert beskæring bevirker, at buskenes midte kommer til at bestå af lutter bare grenpartier. De tætte, kraftige grene i buskens yderkant forhindrer, at sollys trænger ind i midten af planten. Beskær aldrig på den måde. Fjern kun 3-4 grene på hver busk og tag dem altid ved basis eller fra et grenhjørne.

Efterlad i så fald den udadrettede grenstump. Efter udtyndningen kan sollyset nå frem til plantens midte, og grenene stimuleres til nye skud. Yngre grene får kraft til at vokse. Fra hver af buskene fjerner man kun grene, der sidder for tæt og de, der er tørre og svage, således at hver art beholder sit særpræg. Sådan bliver hækken ikke alt for tynd.

hpl113

Fritvoksende hække får lov til at udbrede sig. De udtyndes og beskæres kun, hvis væksten bliver alt for gammel.

Frostskader

Hvis busken er beskadiget af frost, bortskæres dette. Skær helt ned til sundt ved. Efter næsten hver vinter beskadiges frostfølsomme arter.

 

tips

Ved hjælp af et lille trick kan man fjerne store grene uden brug af grensaks, Man holder den lille håndsaks mod grenen og med den anden hånd presser man grenen ned mod saksensskarpe kant" Så vil man se, at saksen så letsomin ingenting skærer gennem grenen.

 

Nåletræer
Normalt beskærer man ikke nåletræer (f.eks. skovfyr eller gran), da de har en gennemgående hovedstamme. Man må aldrig beskære hovedstammen. I en blandet løv- og nåletræshæk beskærer man derfor altid de løvbærende planter, så nåletræerne kan vokse uhindret.

Det er kun de flerstammede nåletræer (f.eks. bjergfyr eller taks), der kan beskæres. Husk at gøre det med nænsom hånd.

 

hpl114

I blandede hække udtynder man ved at beskære de blomstrende buske, så de ikke klemmer nåletræerne.

Forsømte hække

Hvis man har undladt at udtynde en hæk i flere år eller man har overtaget en have, der har været forsømt, gør man klogt i at foretage en radikal foryngelse af hele hækken.

Præcis som ved udtynding af skud, fjernes i begyndelsen alle de tætsiddende grene samt tørre og svage grene ved basis eller ved en forgrening. Derefter klippes alt for lange grene af ved en sidegren, så hækken mindskes i såvel højde som bredde.

Redskaber

Til beskæring af hække anvendes en grensav og en skarp saks. Desuden kan en langskaftet grensaks være til nytte, både når man skal beskære tornede buske og ved beskæring af grene længst nede og længst inde.

Hvad gør man herefter?

De afklippede grene findeles f.eks. i en gren kværn og lægges derefter tilbage under buskene. Hvis man fjerner eller brænder det afklippede, må man give hækken noget, som kompensation for det man har fjernet. Man skal med andre ord gøde. En håndfuld kompost til hver plante rækker til at stimulere eftervæksten.

På de fleste grene findes adventivknopper, såkaldte "sovende øjne". Det er en slags reserveknopper, der ikke udvikler sig, når grenene vokser normalt. Men når der klippes i grenene, vågner de op og vil erstatte det forsvundne.

Visse arter f.eks. troldhassel, (Hamamelis) har ingen adventivknopper. Disse grene bør derfor aldrig beskæres.

TRIN FOR TRIN
 

hpl115
1
Af de to buske er den til højre alt for tæt, og den skal udtyndes.

 

hpl116
2
Skær de tætsiddende tørre og svage grene af ved jorden.

 

hpl117
3
Lange og bøjede grene afskæres ved en sidegren.

 

hpl118
4
Efter udtyndningen er busken blevet mere gennemsigtig, men har bevaret sit naturlige særpræg.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004