- Have-tips Havens pleje, praktiske råd om Beskæring / stenfrugt

Beskæring / stenfrugt
Retur til oversigt hpl14  

Sommerbeskæring af stenfrugt

Kærnefrugt kan man beskære, forynge og udtynde både sommer og vinter uden fare for træet. Stenfrugttræer kan kun beskæres i den tid træet står grønt, da det ellers let angribes af sygdomme.

Der er meget som taler for sommerbeskæring, for i sommertiden lukkes beskæringssår hurtigt, fordi der dannes korkceller over sårene. Den hurtige sårlukning er vigtig. Hvis ikke der sker en hurtig sårheling, kan stenfrugttræerne få en slem sygdom, der hedder gummiflåd. Dette kan ødelægge træet. Gummiflåd ligner blød harpiks.

Sommerbeskæring eller "grøn beskæring" , som den også kaldes, forhindrer for stort safttab og angreb af forskellige sygdomme. Allerede før og under høsten kan man godt fjerne overflødige grene og brækkede kviste uden fare. Sådan en beskæring giver lys til kronen, frugterne modner bedre og regnvand tørrer hurtigere, så der ikke er basis for mug og svampesygdomme i kronen. Stenfrugt er normalt mere frostfølsom end kærnefrugt. Erfaringerne har vist, at planterne bliver mere sårbare og ikke skyder så flittigt ved vinterbeskæring. Desuden er det langt mere behageligt at beskære om sommeren, end i det kolde vintervejr. Efter en rettidig sommerbeskæring skyder træet samme år frugtskud med mange blomsterknopper, der allerede året efter giver udbytte.

tips

Skær ikke alle lodrette og stejle skud væk ved sommerbeskæringen, men tyng eller bind nogle af dem ned til vandret position. Ud af de vandrette skud dannes allerede samme år frugtknopper, der bærer året efter. Ved beskæringen bør der ikke efterlades stubbe, der blot vil tørre ud.

 

hpl142

Når man beskærer om sommeren (her er det ferskner) er det let at opdage tørt træ.

Udtynd og bring lys til kronen

Når man har fjernet syge skud og tørre grene, skærer man gummiflåd, der ses som sorte pletter (med et hårdt øverste lag af indtørret plantesaft), væk, til man kommer til sundt ved. Smør straks sårsalve på, så svampesporer og andre sygdomme, der angriber veddet, ikke får en chance for at komme til.

Derefter kommer turen til vildskud, konkurrenceskud, lodrette skud, skud der vokser indad og grene, der rager ud af kronen.

Ved sommerbeskæringen er det lettest, hvis man arbejder nedefra og op i kronen, så forstyrrer ingen grene for den opadstigende beskæring. Når man udtynder og lysner kronen, letter det i øvrigt også høsten. stenfrugttræer, der plukkes over flere dage, bliver lettere tilgængelige, når man beskærer umiddelbart efter høsten. Under høsten medbringes en skarp saks, så forstyrrende og knækkede grene straks kan fjernes. Er der tale om syge grene, anvendes et andet værktøj, så sygdommen ikke spredes til de nye steder, hvor man klipper i sundt træ. Det er lige så vigtigt at beskære i tørt vejr, for i fugtigt og vådt vejr opstår der fare for svampeinfektioner.

hpl143

Når man går træet efter, fjernes også små frugter, så de større frugter får mere kraft.

Særlige forhold

Sødkirsebær (moreller)

Sødkirsebær skal ikke beskæres, når først træet er vokset til, kun lysnes og tyndes let ud. Så snart kronen er opbygget, fjerner man under og efter høsten kun tørre, for tæt siddende, indadvoksende og konkurrerende skud. Har kirsebærtræet for lange grene, kan man gøre væksten mere kompakt ved at skære årsskuddene tilbage til forgreningen.

 

tips

Hold godt øje med sygdomme og skadedyr under arbejdet med at beskære, nedbinde og høste, på den måde kan man hindre epidemier.

Støt et rigtbærende træ, så det ikke skades af sin rige frugtbæring. Skulle der alligevel knække grene, skal brudstedet straks skæres rent med en skarp kniv og dækkes med sårpasta.

 

hpl1421

 

Surkirsebær

Surkirsebær bliver mere kompakte end sødkirsebær. Mange sorter bøjer sig på grund af for kraftig og overhængende vækst. De udtyndes derfor regelmæssigt efter høsten. Frem for alt skal stærkt overhængende piske-grene skæres tilbage til et sideskud. De giver alligevel ikke større høst, men udsætter tvært imod træet for den frygtede svampesygdom Monilia.

Blommer

De mange forskellige blommesorter, herunder også Reine Clauder og mirabeller, har kun brug for lidt pleje. De skal blot regelmæssigt soigneres efter høsten, så der ikke er tørre eller brækkede kviste i kronen.

Ferskner og nektariner

Ferskentræer og nektariner beskærer man normalt før eller efter blomstringen. De kan naturligvis også beskæres om sommeren for at få frugten frem i lyset og gøre tætte kroner lyse og luftige, man kan også forynge træerne efter høsten ved at fjerne golde skud til sideskuddene. Ved rettidig beskæring udvikles sundt ungt ved, der når at vokse godt til inden vinteren.

Abrikos

Også abrikostræer er i fare for vinterfrosten. Man beskærer dem før eller efter blomstringen og om sommeren under og efter høsten. Deres sparsomme vækst kan korrigeres ved regelmæssigt at lysne kronen. Om sommerenkan man også forynge ældre abrikostræer. For tæt siddende skud og grene skæres væk, hvor de bryder. For store sidegrene skærer man tilbage til et sideskud eller en knop.

retur til havesider.dk
Retur til hovedsiden

TRIN FOR TRIN
 

hpl145

1
Nedadvoksende skud...

 

hpl146

2
lodrette og stejle skud...

 

hpl147
3
sygt ved...

 

hpl148
4
tørre stubbe...

 

hpl149
5
og indadvoksende skud fjernes.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004