Støtte til træer
Retur til oversigt hpl04  

Støtte til træer og buske

Pinde og pæle, der er placeret tæt op af træer og buske, er sjældent noget kønt syn, men de er dog nødvendige. Med deres hjælp får træer og buske fred og ro til at udvikle deres rodsystem.

De første 3 år efter plantning er en kritisk periode for træer og buske. Når rødderne senere er helt udviklede er faren dog drevet over. Efter denne periode har støtteforanstaltningerne udført deres opgave og de vil kunne fjernes. Undtagelsen er svagtvoksende frugttræer, der har et bredt rodsystem - de kan af og til kræve støtte hele deres levetid.

Hvad sker der efter plantningen?

Så snart et træ eller en busk er plantet, jorden trådt til og der er vandet starter roddannelsen. Først dannes de små rodhår, hvis opgave er at optage vand og næring. Den type rødder kan ikke støtte planten. I tilfælde af blæst og storm ødelægges de fine rødder. Sker dette forsinkes tilvæksten. Da planten nu bruger tid på at reparere rodskaderne, kan den ikke også danne kraftige støtterødder. Naturligvis gælder dette i højere grad for træer og buske på blæsende og ubeskyttede steder, end for planter på beskyttede voksesteder. De sidstnævnte kan som regel slå rod uden støtte. En afgørende faktor er størrelsen på kronen og på rodklumpen, samt på hvilken tid af året plantningen foregår. Et ungt træ med stor krone og lille rodklump har større risiko for at blive beskadiget end et træ med lille krone og stor rodklump. Det gælder især hvis træet plantes om foråret. I starten af sommeren er rødderne endnu ikke fuldt udviklede, men løvet er sprunget ud og danner nu en krone, som vinden kan ruske i. Når der plantes om efteråret løber træer og buske en mindre risiko, da deres grene nu er nøgne (undtagelsen er de stedsegrønne). De fleste planter når at udvikle et tilpas stort rodsystem i løbet af vinteren. For at være sikker bør man støtte sine nyplantede træer og buske.

Lodret støtte

Man får ofte det råd at sætte støttepinden ned i plantehullet samtidig med selve plantningen. Sættes pinden ned i hullet er risikoen for at skade rodsystemet lille. Man kan naturligvis også sætte pinden ned gennem den fasttrådte jord efter plantning. Sørg da for at pinden kommer så tæt på stammen som muligt - uden at berøre den - og at støttepinden står lodret. Efter at træet er bundet fast til støtten kan man sikre støtten yderligere med et par hammerslag. Store træer fæstnes på samme måde, men med to støttepinde - en på hver side af stammen. Lodret støtte anvendes til træer uden rodklump.

Skrå støtte

Ved plantning af rodplanter f.eks. containerplanter, skal støttepindene slås skråt ned i jorden, for ikke at beskadige rødderne. Sørg for, at støttepindene ikke rører ved stammen og at de er placeret i den rette vinkel. Vinkelen mod jorden må hverken være for stump eller for spids, da støttepindene ellers vil være ustabile.

Til et træ på høj stamme skal støttepindene løbe fra kronen og ned i jorden med en vinkel på 45 grader. Ved plantning af mindre buske med grene tæt ved jorden udvælger man sig en egnet grengaffel og presser støttepinden ned gennem grenene og videre ned i jorden. Pas på ikke at ødelægge barken. Større buske og træer støttes for en sikkerheds skyld med to skrå støtter således, at stammen havner imellem støtterne.

hpl046

Husk at fjerne stramtsiddende reb og bånd i tide. Ellers kan træet blive beskadiget

Støtte mod vinden

Når man anvender skrå støtter må man tage hensyn til den fremherskende vindretning. Undtagelsen er ved plantning på skråninger, her skal støtterne helst pege op mod skråningens top uanset vindretning.

 

tips

Anvend kun rundhøvlede pæle, der er afrundet foroven. Med disse et risikoen for at de flækker, når man slår dem ned med en hammer, minimeret

 

hpl047

Et træ, der står skævt, kan rettes op ved hjælp af en sele. Barken beskyttes af et stykke vandslange.

 

Kraftigere støtte til store træer

Til højtstammede solitærtræer kræves specielt stabile foranstaltninger. 3 pæle slås ned omkring hvert træ, i en afstand af 30-50 cm fra stammen. Afstanden er vigtig, da rødderne let kan ødelægges. Oftest forsynes stolperne med tværpinde, så stammen indesluttes i en trekant. Til sidst bindes stammen fast til rødderne.

 

Opretning af gamle træer

For at rette et gammelt træ op binder man et reb, lavet af naturmateriale fast til stammen. De syntetiske reb egner sig ikke til dette, da de er meget hårde og derved kan forårsage skader på barken. Læg rebet som et ottetal omkring træstammen og støttepælen, så der dannes en blød beskyttende løkke: fastgøres med 2 gange dobbelthalvstik, så der fremkommer en kraftig knude mellem stammen og pælen. For ikke at rebet skal vokse ind i træets bark skal man huske at fjerne det, når træet ikke behøver nogen støtte mere.

 

Vindbeskyttelse og
støtte på samme tid

Når man planter et hegn af løvtræer om et større stykke jord, det kan være f.eks. røn (Sorbus-arter), kan man starte med at plante små robuste fyrretræer imellem rønnetræerne. Fyrretræer vil hurtigt vokse til og beskytte rønnetræerne mod blæst og klimatisk påvirkning. Efterhånden som rønnetræerne vokser til, kan man flytte eller fælde fyrretræerne.

værd at vide
 

hpl042
1.
Støttepinden slås ned et stykke fra stammen for ikke at ødelægge barken.

 

hpl043
2.
Dobbelte støttepinde til større træer. Rebet sidder stramt så det ikke gnaver.

 

hpl044
3.
De største træer støttes med 3 pæle med tværpinde, så der dannes en trekant.

 

hpl045
4.
Til planter med rodklump anvendes skrå støttepinde.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004