forbedring af græsplænen
Retur til oversigt hpl05  

Foryngelse af græsplænen

Gamle græsplæner slides med tiden. Mosset breder sig og suger vandet og næringen. For at græsset ikke skal sygne hen, bør man et par gange om året afhjælpe problemerne.

En tidligere så mørkegrøn græsplæne virker pludselig bleg og bar. Under træerne vokser kun enkelte græsstrå. Trods regelmæssig gødning og vanding kommer plænen sig ikke. Her hjælper kun en foryngelseskur eller en omlægning.

Nyanlæggelse kræver meget arbejde og stor tålmodighed. At overlade denne opgave til en anlægsgartner er naturligvis dyrere, end hvis man prøver selv.

En sådan løsning er måske mest påkrævet, hvis græsset er meget slidt, efter der f.eks. er foretaget ombygninger på grunden. Det er meget lettere at renovere en eksisterende græsplæne. Arealet er lige, fri for sten, og mulden er allerede arbejdet ned.

Kun den øverste del af plænen skal forynges. Men dette lag kan også fremskynde tilvæksten, da det nye græs vokser op i læ af det gamle. Allerede efter nogle uger har det nye græs slået rødder.

vÆrd at vide

For at undgå vanding bør man så græs lige inden regnvejr. Det sparer jo også kostbart vand.

 

hpl052

Græsarealer kan skilles fra beplantninger, ved at man retter græskanten ind mod bedene.

Forberedelser

Før det nye græs sås, skal der gøres plads til det. Man skal løsne jordoverfladen enten med riven eller et treben - den lille kultivator uden "blade". Skorpeløsning er normalt tilstrækkeligt, gravning skulle ikke være nødvendig. Hvis arealet er større end 100 m2, kan man anvende en motordreven kultivator.

Fræser eller vertikalskærer

Den slidte græsplæne skal, før man går i gang, klippes ned og rives ren for græs.

Havefræseren/vertikalskæreren deler græstørvene, fjerner mosset og stenene samt løsner overfladen. Gør det grundigt.

Knivene på fræseren indstilles til 3 cm under jordoverfladen. Hvis man fræser dybere, risikerer man at blotlægge de dybereliggende rødder, eller at store stykker af plænen løsnes helt. Plænen gennemrives, så arealet er jævnt.

Topdressing

Dårlig jord skal have en topdressing. Leret jord kan forbedres med sand. Små sandbunker fordeles over arealet og nedrives i jorden. Det fremmer gennemluftningen og stimulerer roddannelsen. En alt for let jord forbedres med kompost. Komposten fordeles og rives ned. Humusrig jord behøver ingen topdressing.

Såning

Så er det tid at så. Spred græsfrøene over arealet. Vælg en blanding, der egner sig til stedet. Der findes færdige blandinger til skygge, halvskygge eller solrige steder. Der kræves 40 gr. græsfrø pr m2. Plænen bliver tættere, jo flere frø der sås. Naturligvis kan man også blande blomsterfrø i græsfrøene og forvandle arealet til en blomstereng,

Pasning

Græsplænen behøver ikke at blive tromlet. Græsfrøene bliver trykket ned af regnen eller ved vandingen, og efter få dage begynder det at spire frem og slå rødder. Tørre frø kan ligge i jorden i flere dage uden at miste spiringsevnen. Men så snart frøene er blevet våde, skal der vandes regelmæssigt.

 

tips

Hvis man ønsker at anvende sin plæne til forskellige formål, kan man inddele den. Et område til boldspil, hvor der sås en speciel sportsgræsblanding og et andet område til blomstereng, her skal derbare iblandes blomsterfrø i græsfrøblandingen.

 

Den første klipning

Den første klipning foretages ca 14 dage efter, at græsset er begyndt at gro. Når græsset bliver klippet, spreder det sig hurtigere. Græsslåmaskinens knive skal være meget skarpe, da de ellers vil rykke græsset op. Blomsterne skades ikke af klipningen, da de vokser en del langsommere.

Den foryngede græsplæne er let at passe. Ugentlig klipning og vanding fremmer tilvæksten.

Blomsterengen må kun slås frem til de første blomster kommer op. En ny græsplæne skal behandles med forsigtighed de første 4 uger.

 

hpl053

Velafrettede kanter, er et smukt syn.

Blomstereng

Hvis man ønsker en blomstereng i stedet for en velklippet græsplæne, så skal man udsulte græsset. Man undlader de følgende år at gøde og topdresse. Først når jorden er udsultet, får man de vilde blomster til at gro. Hvis græsset er trimmet, udkonkurrerer det blomsterne. I tynde plæner kan man plante små grupper af vilde blomster, f.eks. blåklokker, akelejer og vild margerit. Når blomsterne har afblomstret, lader man dem stå, så deres frø kan modne og falde ned, før græsset slås igen.

 

hpl054

Blomsterengen fås ved at blande blomsterfrø i græsfrøblandingen.

TRIN FOR TRIN
 

hpl055
1.

 

hpl056
2.
Slå græsset, riv det afklippede sammen.

 

hpl057
3.
Så anvendes håndkultivatoren.

 

hpl058
4.
Mager jord forbedres med kompost, lerholdig med sand.

 

hpl059
5.
Sandjord nedrives.

 

hpl0591
6.
Græsfrøene sås.

 

hpl0592
7.
De rives ned.

 

hpl0593
8.
Der vandes til slut.

 

hpl0594
9.
Restaureret plæne efter kuren.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004