- Have-tips Havens pleje, praktiske råd om Beskæring / kærnefrugt

Beskæring / kærnefrugt
Retur til oversigt hpl15  

Sommerbeskæring - god frugt

Beskæring af frugttræer er den mest virksomme plantebeskyttelse. Velplejede træer giver kun skadedyrene få angrebsmuligheder og høstudbyttet er større end i vildtvoksende trækroner.

Frugtsmagen bestemmes i høj grad af sorten. Et "Golden Delicious" fra et velplejet træ smager omtrent som et "Golden Delicious" fra en uplejet trækrone. Dog har træets sundhedstilstand indflydelse på andre frugtegenskaber, som f.eks. sundhed, størrelse og holdbarhed. Velplejede - specielt velbeskårne - træer giver kvalitetsfrugt, fordi træet har færre blomster og frugter at forsyne.

 

tips

Hvis der "gemmes" nogle etårige skud på træet til febr-marts, kan disse nu klippes af og gemmes i fugtigt sand. De anvendes til podning på vilde stammer i marts-april.

 

Den helbredende sommerbeskæring

Der trænger meget sollys ind i den velbeskårne trækrone. Fugtige blade tørrer hurtigt, og svampe- og skimmelsygdomme finder ingen steder, hvor de kan sprede sig.

Allerede om sommeren, i begyndelsen af juni, skal De gå i gang, for da er tørre kviste lette at se blandt de bladfyldte grene. Svampe angriber netop dødt træ, og svampesygdomme som monilia og frugttræskræft trænger herfra frem til sunde partier. Syge områder skal skæres bort, før sygdommene breder sig til hele træet.

På samme måde behandler man fortykkede områder med kniven og smører bagefter med sårvoks eller pasta. Skadede områder skal skæres væk, indtil man kommer til friskt træ.

Udrensende og forebyggende sommerindgreb er virkningsfulde ved alle træarter. De underbygger træets vitalitet. Det er bedst at beskære på tørre dage, for så danner saftstrømmen korkceller på de åbne sår. Under helingen holder sårpasta eller sårvoks effektivt svampesporer borte.

Undgå safttab

Om sommeren fjernes kun lidt af træmassen fra træer, primært etårige urteagtige skud, fordi beskæring af ældre ved giver safttab i væksttiden. Om sommeren bløder store snitsår. Omfangsrige beskæringer foretages derfor bedst om vinteren. Ved at foretage hovedbeskæring i hviletiden er safttabet minimalt. Om sommeren kan en beskåret krone igen opbygges.

Uhensigtsmæssige
lodrette skud fjernes

Som en naturlig følge af vinterbeskæringen skyder nu talrige etårige skud lodret op. Dem kapper man direkte ved basis. Et indgreb i juni forhindrer videre udvikling af disse forstyrrende nødskud, og træet tager ingen skade. Tværtimod, når man fjerner alle lodrette og indadvendte årsskud, kommer det de vigtige frugtskud og frugten til gode.

Små kunstgreb

De skal lade et par kraftige skud blive stående, hvis de tjener til en videre kroneudbygning. Evt. kan for stejle årsskud holdes ud til siden af en gaffelgren (der finder fæste mod stammen), indtil de bliver træagtige og holder den ønskede stilling. Stejle skud kan også tynges ned med en sten i en snor.

Også snit over et yderøje bevirker en vandret vækst. Skær de stejle skud af over en udadvendt knop, så vil der i løbet af sommeren komme et vandret skud. Sådan gør man f.eks. i planteskolerne for at få lange, lodret voksende træer til at blive mere buskede.

tips

Hvis man skærer et større antal stiklinger om vinteren kan disse samles i grupper med navne på. Bundterne dækkes over med fugtigt sand. Stiklingerne skal opbevares i mørke så de ikke begynder at danne blade. Bladene mindsker nemlig roddannelsen.

 

hpl152

Også på espalier-træer fjernes indadvoksende, stejle og konkurrerende skud.

Tidlig udtynding er bedre
end savearbejde

Samtidig er det naturligvis vigtigt at beholde en tilpas grenmængde. Man fjerner de lodrette skud, konkurrenceskud til midterskuddet og for dominerende sideskud. De urteagtige skud er langt lettere at snitte nu, inden de bliver til træagtigt ved, der kun kan fjernes med saven.

Frugt skal have lys

Man kan også korte anvendelige skud af, hvis de tager lyset for frugt, der hænger på træet. Afkortede skud deler sig fra sovende "øjne", men indtil da skinner solen på frugten, så den kan modne smukt.

Vildskud må vige

Endelig fjerner man forstyrrende skud fra stammens nederste del, ligesom man fjerner vildskud, der skyder frem nedenunder træets forædlingssted.

retur til havesider.dk

TRIN FOR TRIN

hpl155
 

hpl156
1
Skud, der skygger for frugt, fjernes.

 

hpl157
2
Overhængende skud fjernes.

 

hpl158
3
Stejle skud (her på et pæretræ) skæres af over en udadvendt knop.

 

hpl159
4
Indadvoksende skud klippes væk ved basis.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004