- Have-tips Havens pleje, praktiske råd om Pasning af prydvækster

Pasning af prydvækster
Retur til oversigt hpl16  

Hjælp den naturlige vækst

Træer og buske i haven behøver ingen beskæring, når de udvikler sunde, lyse kroner og busketter. I mange tilfælde er det dog nødvendigt at gribe ind for at fjerne vildskud, sygt ved og forstyrrende grene.

Det rigtige plantevalg med hensyntagen til voksepladsen er vigtigt, når der skal udvikles sunde, naturlige træer og buske i haven. På de rigtige pladser behøver prydtræer og buske kun lidt pasning, når de har plads nok til at udvikle sig frit og ikke skal slås om pladsen med andre planter efter nogle få år.

Sørg allerede ved plantningen for, at plante træer og buske hvis endelige størrelse passer til stedet, hellere lidt for små planter, end for store der skal beskæres for at være der. På den rigtige plads, hvor man også tager hensyn til plantens livskrav (artens sol- eller skyggebehov, fugtig eller tør jord, luftigt eller læ), behøver man kun sjældent gribe ind i træers eller buskes naturlige vækst.

 

hpl162

På denne stamme er der dannet en kløft, hvor regnvand kan blive stående. Det fører med tiden til et brud.

Ungplanter tildannes

De første år efter plantningen, kan det anbefales at ordne unge trækroner og buske en smule. Det er frem for alt nødvendigt, hvis de har været skåret stærkt tilbage, og derfor nu har skudt stærkt og tæt. Man tager derfor for tæt siddende skud, og skud der vokser indad i krone eller busk og skærer dem væk, så der kan dannes en naturlig lys krone eller busk. Samtidig fjernes vissent og svagt ved.

Form smukke træer

Når man tildanner løv- og nåletræer, er det desuden vigtigt at fjerne konkurrence-skud og toppe, så træet kun har en enkelt lige stamme. Kronedannelse med en enkelt gennemgående stamme har den fordel, at der ikke dannes kløfter. I disse trange kløfter vil regnvandet ellers blive stående. ved sådan konstant fugtighed er veddet i fare for at knække. Det er langt bedre straks at skære de lodrette konkurrence-skud bort, så træet kan udvikle brugbare sideskud. Undtaget er naturligvis flerstammede træer der danner to, tre eller flere skud fra basis, der skal udvikle sig til stammer, og træer med søjleformet vækst, der naturligt danner lodrette skud. Træer med overhængende kroner (f.eks. hængebøg og -birk) skyder for det meste igen kraftige skud opad, hvoraf det kraftigste er det, der forlænger stammen. Ud fra dette skud kommer overhængende sidegrene. Eventuelt kan man gribe ind og fjerne konkurrenceskud til midterskuddet.

Forædlinger skæres fri

Hos prydæbler og andre forædlede træer er det vigtigt at fjerne vildskud både under tildannelsen og senere på de ældre træer. Vildskuddene kommer nedenunder podestedet fra grundstammen og skæres bort fra stammen eller nede ved roden. Vildskuddene vokser nemlig ofte kraftigere end det forædlede træ, og kan med tiden undertrykke den forædlede krone. Man kan kende vildskud på blade og blomster fordi de ofte har en anderledes form og farve (f.eks. hos rødblomstrende prydæbler, har vildskuddene ofte hvide blomster). Normalt kan man også se podestedet som en fortykkelse på stammen. Derfor er det er næsten umuligt at forveksle vilde og forædlede skud.

hpl163

Vildskud fra grundstammen skal fjernes med det samme.

retur til havesider.dk

Udtynd vildtvoksende buske

Fritvoksende buske, har ligesom vilde buske, af og til brug for udtynding, så de ikke bliver ældede. Nogle arter som f. eks. bærmispel {Amelanchier) , troldnød {Hamamelis) eller hasselbror (Corylopsis) er dog undtaget, da de fra naturens side er lyse og lette. Men også hos disse arter skal der fjernes vildskud, hvis der er tale om forædlinger.

Hos forsythia, weigelia, spiræa og mange andre buske forholder det sig helt anderledes. Disse arter bliver med tiden stadig tykkere og tættere, så der til sidst slet ingen lys kommer til de inderste grene. De inderste grene mister bladene og grenene visner med tiden. Busken bliver bredere og bredere indtil den falder fra hinanden. Det modvirker man ved at udtynde og lysne i rette tid. Derfor fjerner man hvert 3.- 4. år nogle af de gamle grene, foruden alle tørre og svage grene direkte ved jorden eller ved en gaffel. Det er bedst at gøre det om vinteren, når planten ikke safter. Ved samme lejlighed kan man også grave rodudløbere op, hvis busken breder sig for meget (f.eks. ved slåen og tjørn).

tips

Nåletræer bliver kompakte, når man om foråret tager af de bløde skudspidser. Det er især godt for bjergfyr, der ofte bliver meget brede.

 

hpl164

Det er vigtigt at fjerne syge grene med det samme, før skaden breder sig.

Stedsegrønne planter
behøver ingen beskæring

Rhododendron, buksbom og andre stedsegrønne løvtræer og buske behøver ingen beskæring. Kun hvis de er beskåret på særlige måder som kugletræer eller formbeskårne hække. Hos disse arter skal man kun fjerne vissent træ. Desuden kan man fjerne eller beskære enkelte grene, hvis det er nødvendigt. Det er bedst at gøre dette om foråret.

hpl165

På alle forædlede prydtræer (her et prydæble) skal vildskud fjernes med det samme.

Udtynding af nåletræer

Fritstående nåletræer, som gran og fyr, er lige så nemme at passe som de stedsegrønne løvtræer. Også disse skal kun afpudses. Eventuelt kan man beskære eller fjerne krumme grene og forstyrrende skud.

Sommerbeskæring, vinterbeskæring

Omfangsrige beskæringer foretages bedst om vinteren. Så er træet i hvile, og der er ingen saftspænding. Derfor bløder sårene ikke. Sav-sår skal under alle omstændigheder skæres rene med en skarp kniv, for glatte sår heler bedre. Endelig skal alle større sårflader lukkes. Dette beskæringsarbejde skal senest være færdigt i april, så rødderne igen kan begynde at arbejde, og saften stige. Mindre indgreb kan man foretage året rundt. Frem for alt skal sygt ved fjernes omgående, så der ikke sker videre beskadigelser.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004