Giftige buske
Retur til oversigt havt17  

Nogle buske er kun for øjet

Mange af vore populære havebuske og stauder er enten helt giftige eller har giftige frugter. Især børn lader sig ofte tiltrække af frugterne, men normalt smager de giftige frugter dog ikke godt.

Det er normalt haveejerens ukendskab om børns nysgerrighed, der er årsagen til svære forgiftninger, forårsaget af planter i haven. Mange buske og træer indeholder giftstoffer, som især kan påvirke børn. Desværre er det ofte de smukkeste buske, der har giftige grene, blade eller frugter. Selv som forsigtig haveejer, er det næsten umuligt helt at undgå nogle mere eller mindre giftige planter i haven.

 

Billede

Guldregnen er prægtig, men giftig.

Orienter de større børn

Det er langt vigtigere at oplyse de lidt større børn om farerne og lære dem at omgås giftige planter, end at fjerne alle giftige planter fra haven. Vis børnene de giftige planter og indprent dem, at de ikke må tage nogen af de fristende bær, frugter eller blade i munden.

Børn lærer meget hurtigt og vil på den måde bedre kunne forstå at færdes i deres naturlige omgivelser. At lære at omgås naturen på en forstandig måde er den bedste forbyggelse mod forgiftningsulykker.


Beskyt de små børn

Små børn skal naturligvis beskyttes mod de giftige planter. Når børnene er så små, at man endnu ikke kan forklare dem om farerne, og de endnu putter alting i munden for at smage på det, må man være ekstra på vagt. Man bør derfor aldrig lade dem lege alene i haven uden opsigt.

Giftige buske bør hegnes ind eller man må flytte dem til andre steder eller helt fjerne dem, indtil børnene bliver store nok til at forstå farerne.

 

Billede

De forskellige gyvel-arter er lige giftige.

Ikke altid lige giftige

Buske inddeles i dag i tre grupper efter deres giftighed. Meget giftige buske kan ved fortæring af selv små mængder være livsfarlige. Forgiftninger på grund af meget giftige buske forårsager svære sygdomssymptomer, som ofte er livstruende.

Giftige planter fører ved fortæring af større mængder til svære sygdomstilfælde, der efter omstændighederne kan være livstruende. En busks farlighed afhænger dog ikke altid af dens giftighed, men af hvilken tiltrækningsevne den har på børn.

De røde eller sorte bær på Daphne, Euonymus, Hedera helix, Lycium {bukketorn) eller Taxus kan let lokke et uvidende barn til at smage på dem, ligesom de statelige grene på ene og thujabuskene.

Billede

Hos taks er det kun de røde frøhylstre, der ikke er giftige

Hvad skal man gøre ved forgiftninger ?

Planteforgiftninger ytrer sig i første omgang ved utilpashed, kvalme, krampe, ansigtsrødme, åndedrætsbesvær og bevidstløshed. Ved de første tegn eller den mindste mistanke om en forgiftning, skal man kontakte en læge og følge hans anvisninger. Man kan give den forgiftede lunkent saltvand at drikke, og med en finger stimulere vedkommende til opkastning. Man må aldrig lade en forgiftet person drikke mælk eller alkohol, for derved ledes giftstoffet over i blodet. Lad den forgiftede hvile roligt og bekvemt.

tips
Plant aldrig gifte planter ved vejen

Giftige buske, især sådanne med iøjnefaldende bær, frugter eller bælge, skal aldrig plantes ved vejsiden, i nærheden af legepladser eller i skellet mod naboen. Det kan alt for let lede fremmede børn til at smage på herlighederne, uden at man bemærker det.

Billede

Rhododendron - skønheden er kun for øjet.

 
Kun de vigtigste havebuske er med på denne liste. Yderligere informationer kan fås på planteskoler, parkforvaltningen eller i haveselskaberne.

Yderst giftige buske, der kan forårsage livsfare:
Daphne
(Dafne)
Alle plantedele, især de røde bær
Ætsninger i munden, utilpashed, hjerte- og kredsløbsforstyrrelser
Juniperus sabina, J. virginian m. fl. (Ene)
Alle plantedele, især skudspidserne
Irritationer på hud, i mave, tarm og nyrer, krampe, lammelser, koma
Thuja occidentalis t.orientalis m. fl. (thuja)
Skudspidserne, nåle og kogler.
Irritationer på hud, i mave, tarm, bevidstløshed, lever- og nyreskader
Toxicodendron radicans (sumak)
Frugter og blade
Irritationer på hud, i mave og tarm, diarré
Meget giftige buske, der giver svære symptomer:
Pieris
(pieris)
Blade og blomster
Opkastning, diarré, kramper, hjerteforstyrrelser, åndedrætslammelse.
Euonymus europaeus (benved)
Alle plantedele, især frugterne
Opkastning, diarré, kredsløbsforstyrrelser, koma.
Laburnum anagryoides (guldregn)
Alle plantedele, især frøene.
Utilpashed, opkastning, svimmelhed, kramper, åndedrætsbesvær.
Lycinum-arter (bukketorn)
Alle plantedele.
Synsforstyrrelser, hjerteforstyrrelser, koma.
Nerium oleander (nerie)
Alle plantedele.
Opkastning, diarré, svækket hjertefunktion
Taxus-arter
(taks)
Alle plantedele.
Opkastning, diarré, hjerte-, lever- og nyreskader, åndedrætslammelser.
Giftige buske:

Buxus sempeervirens (buksbom), Clematis-arter, olutea arborescens (blærebælg), Cytisus scoparius (gyvel), Genista-arter, Hedera helix (efeu), Ilex aquifolium (kristtorn), Kalmia-arter, Ledum (post), Ligustrum-arter (liguster), Lonicera-arter (gedeblad, kaprifolium), Rhododendron-arter, Rhus typhina (sumak), Robina, Sambucus ebulus (sommerhyld), Virburnum-arter (snebolle), Wisteria sinensis (blåregn).

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004
kommentarer ?