Guldregn
(Laburnum)

tr47

Guldgule blomsterklaser

Den frodigt blomstrende guldregns tunge blomsterklaser liver op i enhver beplantning. Men bag det smukke ydre gemmer sig en af de giftigste og farligste haveplanter. Det er afgjort en haveplante for voksne.

Næsten som om den giftige plante ville lokke, og så alligevel afskrække, kommer de store gule blomsterklaser i maj og juni. Som tykke gule kaskader sidder sommerfugleblomsterne i trængsel på utallige små hængende ris og dækker planten med et gult blomsterflor. De ca. 2 cm store enkeltblomster udvikler sig i efteråret til lange, flade, silkebehårede bælge, der rummer de mørkebrune og yderst giftige frø. For en sikkerheds skyld bør man skære bælg-klaserne af om efteråret. Denne beskæring er også yderst befordrende for blomsterdannelsen året efter.

indkøbstips

Guldregn sælges også som træ. Hvis De går efter en busk, så se også på de halv- og højtstammede små guldregntræer. De er yderst dekorative i haven.

En giftig skønhed

Kvalme, ildebefindende, blodig opkast, spastiske kramper og død kan være følgerne af en guldregnforgiftning. Indtagelsen af nogle få frø kan give svære sundhedsskader hos voksne mennesker, og forårsage børns død. Den sødlige gift, Cytisin, som især frøene indehol- der i store mængder, og som findes i hele planten fra rødder til blade, gør den herligt blomstrende plante til en farlig haveplante, som skal afskærmes, så børn ikke kan komme til den.

Som næsten enhver plantegift blev også guldregnens gift tidligere brugt til medicinfremstilling. Guldregnekstraktet "Extractum Cytisi" var tidligere et anvendelig opkast- og afføringsmiddel og det blev også anvendt til at forhøje blodtrykket med.

 

Lys: Sol - halvskygge
Blomstring: maj - juni
Højde: 5 - 9 m.
Jord: Kalkrif havejord
 

Slank vækst

Guldregnbusken vokser tragtformet og opret, og opnår, lidt afhængig af arten, en højde på op mod 9 m. Som træ kan guldregnen tilmed nå en højde på 15 m. Uden løv genkender man den på dens gulgrønne til grågrønne kviste.

Af guldregn, der hører til de ærteblomstrendes plantefamilie, Fabaceae, kender man to arter, der findes udbredt fra de sydlige alper og Sydtyrol til Ungarn og Kroatien. Det er den almindelige guldregn, Laburnum anagyroides, og alpeguldregn, Laburnum alpinum. De to arter adskiller sig ikke væsentligt, men alpeguldregnen bliver kun op mod 5 m høj som busk, mens den almindelige guldregn let bliver 9 m. Man kender let begge på det bare træ, når løvet er faldet. Laburnum anagyroides er behåret, mens den anden er glat.

Plantedoktoren

Guldregnen er meget robust. Den stærke gift, som alle plantens dele indeholder, beskytter den mod næsten alle skadedyr. Guldregnen har sit eget plantebeskyttelsesmiddel med sig, kan man sige. Stammen kan beskyttes mod gnavende dyr af et metalnet.

Naboplanter

Guldregnen virker flottest som solitærplante, som kantbeplantning eller baggrund for mindre planter. Den passer vældig godt sammen med andre kraftigt blomstrende prydbuske, som snebolle (Viburnum), syren (Syringa), rododendron og tjørn (Crataegus).

vigtigt

Pas på at guldregnens bælge og frø aldrig kommer i børnehænder. Forklar børnene, at planten er meget giftig og fjern bælge der er inden for rækkevidde.

Guldregnen kaldes også bønnetræ eller nøgletræ. Det første på grund af bælgene, det andet fordi tre blade altid er samlet i en slags nøgleknippe på en lang, bøjet stængel.

tr472

Guldregn er en meget smuk solitærplante.

Korte råd
Voksted -
Voksested

Solrig til halvskygget plads. God som solitærplante eller sammen med andre kraftigt blomstrende buske, som tjørn, snebolle og rododendron.

jord -

Jord

Sandet til stenet eller lerholdig havejord med stort kalkindhold. Planten tåler både tør og våd jord.

pasning -

Pasning

Meget beskeden, vinterhårdfør og tåler industriluft. Arterne formeres fra frø, sorterne via forædling. Tåler ikke kraftig beskæring. Giv ikke gødning.

tr473

Blomsterklaserne sidder som guldgule kaskader.

Beskeden

Guldregnen vokser på fugtig, såvel som på tør jord. Det allerbedste er kalkholdig havejord. Busken er vinterhårdfør og klarer også industriluft. Blomsterne er en yndet foderplads for bier og humlebier, og der kommer flest blomster på en solrig til halvskygget placering. Ellers er planten meget beskeden i sine livskrav. Man kan uden problemer tage nogle grene til husets vaser. Kraftig beskæring skal dog ikke finde sted.

tips

Velegnet til mindre haver

Guldregnen vokser enten som busk eller som træ, og har under begge forhold en slank vækst. Derfor kan den godt plantes i mindre haver. Normalt passer den harmonisk ind i en plantegruppe. Ædelguldregnen Laburnum x watereri "Vossii" er den mest velegnede på grund af sine meget lange og store blomsterklaser.

Sorter

En krydsning mellem de to arter førte til haveformen Laburnum x watereri "Vossii" , der formodentlig er opstået i Holland i slutningen af forrige århundrede. "Vossii" er bemærkelsesværdig på grund af sine meget store og yppige blomsterklaser, der kan blive op til 50 cm lange, og den har også større blade end forældrearterne.

Ved siden af vildtyperne findes der nogle meget fine sorter. Hertil tæller den allerede omtalte "Vossii", og den to gange blomstrende "Serotinum" , der både blomstrer i maj og i oktober.

tr474

Rododendron, syren og guldregn bliver sammen til en broget og levende hæk.

retur til havesider.dk
Retur til hovedsiden

ÅRSKALENDER
Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Maj-juni: Den farverige og frodige blomstring varer ca. 2 uger. I denne tid besøges busken i rigt mål af bier og humlebier, for blomsterne rummer masser af nektar.

Sommer

Juli-sept: Efter bestøvningen, som bierne sørger for, udvikles langsomt de 5-8 cm lange bælge, der rummer de yderst giftige frø. Fjern lavtsiddende bælge.

Efterår

Sept-okt: I de nu brunlige bælge sidder de bønneformede, mørkebrune frø på række. Sorten "Serotinum" blomstrer nu en ekstra gang.

Vinter

Dec-marts: Grenene blive bladløse uden nogen nævneværdig høstfarvning af løvet. Som andre sommergrønne buske har guldregnen nu vinterhvile.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 14.11.2016
kommentarer ?