Bladselleri
(Apium graveolens var. dulce)

Retur til oversigt Bladselleri ko60  

Stadig mere populær

Bladselleri er i mange lande en højt elsket grøntsag, og vi har også lært at skønne på den. Den fås stort set hele året som importvare, men den er let at dyrke i egen have i sommersæsonen.

Bladselleri eller blegselleri, som den kaldes, når man hypper jord op om den for at blege den, er endnu en af de grøntsager vi med succes kan dyrke i køkkenhaven.

Den danner ingen knolde og dyrkes på grund af sine, sprøde, velsmagende stilke. Man adskiller blegsellerien i to typer, de selvblegende (gulgrønne) og de grønne, der evt. kan hyppes for at få blege stilke.

Selleriens hjemland er Vestasien. Den er kendt siden antikken, og allerede grækerne og romerne kendte til dens vanddrivende virkning.

I middelalderen lavede man heksesalve af selleri og troede, at alle der spiste selleri virkede uimodståelige for andre mennesker. Idag lægger vi især vægt på det meget høje indhold af C-vitaminer og æteriske olier, der virker udrensende. Desuden indeholder grøntsagen livsvigtigt jern og kalcium, såvel som kalium.

sorter

Selvblegende sellerisorter er f. eks. "TopSeller", "Golden Plume", "Golden Spartan", "Avonpearl" og "Lathom Self Blanching" .Grønne sorter er f. eks. "pascal", "Utah", "Clairette" og "Giant White"

Såning

Det bedste tidspunkt at så under glas er i marts. Frøene skal i sås såskåle, der holdes konstant fugtige. Når de har spiret, og så snart småplanterne har to kimblade, skal de prikles. Da frøene normalt kun spirer langsomt, skal man inden såningen lægge dem natten over i varmt vand, for at sætte kimprocesses op.

Spiretemperaturen skal være mellem 13 og 15° C i 2 til 3 uger.

 

Lys: Solrigt
Højde: 40 - 45 cm.
Jord: Næringsrig
 

En næringskrævende grøntsag

Udplantning Som jordforberedelse før udplantningen, skal jorden graves, og der skal udgraves rækker der er ca. 20 cm dybe og ligger ca. 40 cm fra hinanden. I hvert hul kommer man velmodnet kompost og derover ca. 10cm jord, så der er tilstrækkeligt med næring til stede.

Planteafstanden i rækkerne skal være ca. 15 cm. Jo tættere bladsellerierne står på hinanden, jo mere strækker bladstilkene sig, og jo lysere bliver de.

Den bedste udplantningstid er i juni, når småplanterne lidt efter lidt er hærdet af. planterne skal vandes godt. Når de har en højde på ca. 30 cm, fjernes alle sideskud og stænglerne bindes løst sammen under bladene. Planterne har brug for gødning et par gange i løbet af væksten. Men vær forsigtig, et overskud af kvælstof kan give planterne brune midter samt hule stængler.

Plantedoktoren

Bladselleri er en populær spise for snegle, som man må indsamle, når man ser dem. Forebyggende kan man bruge sneglefælder ved bedene. Om foråret kan larverne af sellerifluen, som gnaver gange i bladene, beskadige planterne. Find beskadigede planter og fjern angrebne blade. Kom endelig ikke bladene på kompostbunken !

Blege stængler

Hvis man vil have blegselleri, som det tidligere brugtes meget, kan man gøre følgende: For at få en god blegeffekt, skal planterne i en periode på ca. 3 uger have hyppet jord op om stænglerne. Bladene skal dog rage op over jorden. Desuden må der ikke komme noget som helst jord ind i planternes midte. Det er bedst at gøre det, når jorden er tilstrækkelig fugtig efter regn eller grundig forudgående vanding. Man kan dog også dække stilkene med mørk folie. Det giver ligeledes finere og mere sprøde stængler.

ko604

Bladselleri i grøntsagsbedet

Korte råd

Voksted -

Voksested

I blandingskultur i grøntsagsbedet på et solrigt sted, men ikke over 20°C.

jord -

Jord

Næringsrig, jævnt fugtig jord med megen humus. Jorden må ikke være for sur.

pasning -

Pasning

Sås i marts, plantes ud i juni. Ikke-selvblegende sorter skal afdækkes.

ko602

Snitselleri danner ingen knolde, men har meget aromatisk løv, der bruges Som suppe- og krydderurter.

Høst

Fra september kan man høste sine bladselleri. Sellerien skæres forsigtigt lige under, hvor stænglerne er sammenvokset, eller graves forsigtigt op. Hvis der er skarp frost, skal man dække udgravningen med halm eller med en folietunnel. I køleskabet er bladsellerien holdbar i en plastpose i flere uger. Når den lægges i fugtig sand, kan den også holde sig i nogle uger i en kølig kælder eller et udhus.

 

tips

Selvblegende sorter

Der er bladselleri-sorter, som man ikke behøver at sammenbinde eller afdække med jord eller folie. De sås nøjagtigt som anført. Planterne skalstå i tætte blokke, så de kan skygge for hinanden. Disse sorter skal høstes før den første frost. Stilkene skal høstes; nar de har en dlametet på højst 2,5 cm, og man skærer dem lige under jordoverfladen.

Blandingskultur

Bladselleri hører på grund af sit næringsindhold til en af de mere værdifulde grøntsager. Fordi bladsellerien skal plantes ud så sent, kan man nå en forkultur af forskellige grøntsager, som ærter, tidlige kål, radiser, ræddiker eller spinat. Efter forkulturen skal der gødes en ekstra gang, før man sætter planterne ud. En efterkultur er på grund af det sene høsttidspunkt ikke mulig.

 

ko602

Om sommeren må man vande regelmæssigt så stilkene forbliver sprøde og fine.

ÅRSKALENDER

Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Marts: Så under glas. Læg frøene i varmt vand natten over inden såningen. Først i april ses de første småplanter. Planterne afhærdes langsomt.

Sommer

Regelmæssig vanding er, på grund af den tætte plantning, ligeså vigtig som kontrol af skadedyrsangreb. Gød planterne og kontroller regelmæssig afdækningen, hvis De arbejder med blegselleri.

Efterår

Fra september: De ikke-frosthårdføre, selvblegende arter høstes nu. Grønne sorter, der er afdækket, kan stå til november i bedet. De tages op med en greb.

Vinter

Hvis man laver en folietunnel, eller dækker af med gran og halm, kan blegsellerierne blive stående længere på friland. Høstede selleri kan gemmes et køligt sted i fugtig sand.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004
kommentarer ?