Hestebønne
(Vicia faba)

Retur til oversigt Hestebønne  

Lækre bønner med traditioner

Denne kulturplante har været dyrket siden oldtiden og er nu og da gået i glemmebogen, men har i vore dage gennem nye sorter fundet en plads i køkkenhaven.

Til forskel fra alle andre bønner er hestebønnen særdeles robust og ikke så følsom for kulde. Af den grund sås og høstes de meget tidligt. Hestebønnen er en ideel overgang mellem forårsgrøntsager og sommergrøntsager.

Den fyldte og kraftige smag kommer særlig til sin ret sammen med stegt kød eller flødesaucer, der krydres med sar. Også i tidligere tider var hestebønnen en værdsat ingrediens i madlavningen.

 

VÆrd at vide

Rødder og friske stængelrester er pga. det høje indhold af kvælstof og andre næringsstoffer udmærket at anvende som gødning. De høstede planter skæres af ved jorden, eller rives op med rod og komposteres.

Sortplettede blomster

Afhængig af sort udvikler hestebønne en 70-120 cm høj, opret stamme med kraftige blade. På stammen dannes om foråret hvide eller sort-hvide blomster, fra hvilke bælgene senere vokser frem. De talrige, fyldte bælge kan blive op til 12 cm lange. Alt efter sort indeholder de op til otte, kantede, mælkehvide eller lysegrønne glinsende bønner, der høstes i halvmoden stand.

Hestebønnen trives bedst på middeltung, kalkrig jord, der før plantningen bør være løsnet lidt. Planten danner et forgrenet, dybtgående rodsystem, som kan nå meterdybt ned i jorden. Ligesom hos alle andre bælgplanter findes kvælstofproducerende knoldbakterier på rødderne, men trods dette skal hestebønnen have et ekstra kvælstoftilskud. Som grundgødning kan man give kvælstofgødning f.eks. kalksalpeter 10 g pr m².

 

 

Lys: Solrigt
Blomstring: Maj - juni.
Højde: 70 - 120 cm.
Jord: Frugtbar, fugtig og lerholdig
 

Tidlig såning

Såning finder sted tidligt om foråret direkte på friland, hvis man ønsker en tidlig høst. Bønnerne er hårdføre mod kulde og tåler temperaturer ned til -4 °C. Afstanden mellem rækkerne bør være 45-50 cm og mellem planterne 20-25 cm. De lavtvoksende, buskede sorter kræver noget større planteafstand.

Da bønnerne skal 4-5 cm ned i jorden bør man lave en sårende eller anvende en planteske. Også sået i grupper, med tre til fire bønner i hvert plantehul, har vist sig at være egnet. Så snart bønnerne er kommet op tyndes de svageste ud, så de kraftigste får tilstrækkelig plads til at udvikle sig.

Spiringen påvirkes ikke meget af hverken kulde eller vand. Stående vand bør dog undgås, da de store bønner ellers kan tage skade.

 

Plantedoktoren

De sorte bladlus kan godt lide hestebønner. Følgerne af bladlusenes udsugning er visne skudspidser og deforme bælge. Da den oftest forekommer i juni er det tilrådeligt at forkorte dyrkningsperioden, så de sidste bønner kan høstes i juni. Sprøjtning med sæbevand hjælper.

Knib sideskuddene

I vækstperioden løsnes jorden med hakke og holdes så vidt muligt fri for ukrudt. For at planterne kan stå stabilt kan man hyppe jord op omkring dem. Så snart planterne har dannet bælge kan de yderste sideskud knibes af. På denne måde fremmes bælgenes vækst.

Ved varig tørke kræves vanding, især i blomstrings- og høstperioden. På magre jorde gives yderligere en gang gødning før bælgene udvikles.

 

Hestebønne

De fyldte bælge sidder på stænglerne

Korte råd
Voksted -
Voksested

Solrigt i køkkenhaven, høje sorter bør støttes. Kan give læ for sarte grøntsager.

jord -

Jord

Middeltung, kalkholdig jord, som evner at holde på fugtigheden uden at blive vandlidende. Før plantning gødes med formuldet kompost eller med kalksalpeter.

pasning -

Pasning

Forspires eller sås direkte på friland. Jorden hyppes omkring ungplanterne. Efter behov knibes sideskuddene. Jorden løsnes og ved tørke kræves vanding.

Con Amore

Blomster på sorten "Con Amore"

Høst

Det rette høsttidspunkt er når bønnerne stadig er mælkehvide eller lysegrønne, og inden bælgene er blevet trådede og seje. Man begynder høsten tidligt på sommeren og fortsætter høsten helt hen i det sene efterår. Først plukkes bælgene nærmest jorden, derefter de midterste og til sidst de øverste, det vil sige de yngste. En plante høstes i ca. 2 uger. Lad modne bælge sidde og spred bønnerne når de er fuldt modne.

Hestebønnen hører til de planter, som indeholder meget protein, ca. 20- 30 %, og ca. 55% kulhydrat. Vær forsigtig med at spise rå, umodne bønner! Nogle mennesker får allergiske reaktioner af hestebønnen.

tips

Læ for andre planter

Hestebønnen er en meget robust plante. Den kan med fordel sås i rækker for at beskytte sarte planter som agurk eller havebønne. For at forstærke deres rodfæste kan man hyppe jord op omkring planterne, når disse er blevet 25-30 cm høje. Høje sorter bør altid støttes.

Sorter

Hestebønnen har siden gamle dage været en afholdt køkkenurt i vort land -an har også kaldt den "valsk bønne", Hestebønnesuppe er en gammel svensk specialitet.

Hos visse sorter forbliver bønnerne hvide efter kogning og hos andre farves de brune, De sidstnævnte har den typiske hestebønnesmag Disse sorter er let genkendelige på de hvide blomster med sorte pletter.

Nogle af de sorter er: "Con Amore", meget tidlig og lavtvoksende, giver rigt udbytte; "Hedosa", middelhøj, robust og udbytterig; "Osnabrycker Markt", middel udbytte og højtvoksende.

Hvidblomstrende sort (hvis bønner forbliver hvide ved kogning) er: bl. a. "Major" med store, hvide bønner, der høstes inden de er modne. Hos sorten "Hangdown" er bønnerne grønne og meget fine.

De kraftigste bælge skal høstes inden skrællen bliver tyk og sej og mens bønneme er 1,5-2 cm store og stadig fine.

Con Amore

Bælge af sorten "Con Amore".

ÅRSKALENDER

Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Første frilandssåning i køkkenhaven med en rækkeafstand på 45- 50 cm og med 20- 25 cm i rækkerne. Bønnerne sættes i 4-5 cm's dybde. Udplantning af forspirede planter. Hyp jorden op omkring ungplanterne. Gød efter behov.

Sommer

Juni: Jorden løsnes forsigtigt og ukrudt fjernes. Under blomstringen knibes sideskuddene for at mindske risikoen for bladlusangreb. Første høst af de forspirede hestebønner.
Juli-aug: Vand rigeligt ved tørke.

Efterår

Sept-okt: Sidste høst af de sidst såede planter. De umodne bønner er udmærket til kogning, enten hele eller delte. Færdighøstede planter trækkes op og komposteres.

Vinter

Det kan fint lade sig gøre at opbevare hestebønnerne tørrede til vinteren. Man kan også koge dem let i saltet vand og herefter fryse dem ned.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 24.2.2004
kommentarer ?