Østershat
(Pleurotus ostreatus)

Retur til oversigt Østershat  

Ædle svampe af egen avl

Østershat kan uden problemer dyrkes i haven. Svampe af egen avl er et kosteligt bidrag til spiseplanen, og den usædvanlige dyrkning giver mange sjove stunder.

Østershatten er en muslingeformet, kortstilket svamp, der lever på dødt træ - også i vore hjemlige skove. Den ernærer sig udelukkende ved hjælp af dødt plantemateriale. Det giver kulturen to fordele: For det første lader den sig let dyrke, og for det andet er der ingen fare for at den breder sig til sunde træer. Der er to typer østershatte, en sommertype, som først danner sine hvidgule svampe ved 14 °C, og en vintertype, som allerede danner sine gråblå til stålgrå svampe ved temperaturer mellem 4-15 °C. Østershatte er meget velsmagende og kan anvendes på mange måder i køkkenet. På grund af deres smag og den lidt faste konsistens, kan frugtkødet minde lidt om kalvekød. Derfor kan østershatte erstatte kød i mange retter.

Forskellige organismer

Svampe har ingen småplanter. Det som lægfolk kalder svampen, er en frugtkrop, som egentlig kun er en kompakt sammenlagring af mycelium. Myceliet danner den egentlige vækst, men svampe er hverken planter eller dyr. De danner deres egen gruppe af levende organismer. Med sit mycelium gennemvokser østershatten hele sit næringsgrundlag, det døde træ, som et fint net af hvide tråde. Sporerne, svampens frø, danner udgangspunktet for en ny generation. Ud fra dem vokser det nye mycelium, der til sidst danner frugtkrop og til slut udvikler nye sporer. Til havedyrkning køber man mycelium fra specialfirmaer. For østerhats vedkommende er det en slags sterilt podede spirekorn, hvorfra ny mycelium hurtigt kan vokse. Sådan svampesæd skal opbevares køligt, men frostfrit. Ved temperaturer under 10 °C er det holdbart i nogle uger.

Kan vokse på mange substrater

Det, svampen vokser på, kaldes substratet. Til den lille have kan det dreje sig om tre forskellige ting. Det nemmeste er at dyrke på færdigkøbt svampesubstrat. Halm er noget billigere, men giver mere besvær. Når man dyrker østershatte på træ - og det er nok det mest alminde - lige - kan man høste i flere år, alt afhængig af hvilken træsort man anvender. Udbyttet ved dyrkning på træ er ikke så stort det første år, men til gengæld strakt over en længere periode.

Plantedoktoren

Fluer kan godt lide at lægge deres æg i svampekornene, derfor skal podestederne lukkes omhyggeligt. I det tidlige forår og om efteråret lægger fluer ikke æg, så det er de bedste podetidspunkter. Snegle kan godt lide østershatte. Mod dem hjælper kun indsamling af skadevolderne eller sneglefælder.

Dyrkning på færdigt substrat

Alt hvad man behøver er en beholder af træ eller plastik (ikke metal !) og en skygget plads, der skal være luftig, men uden træk. Svampekornene og substratet blandes med rene hænder og holdes fugtigt. Det spiller ingen rolle om kornene stadig er løse eller sammenvokset af mycelium. Der må blot ikke være skimmelsvampe at se. Ved den rigtige temperatur (mellem 15-20 °C.) og den rigtige fugtighed, kan man høste egne østershatte allerede efter 3-4 uger. I omkring 6 måneder kan man nu ca. hver 4. uge høste østershatte indtil substratet er spist op.

Østershat

Østershatte kan vokse på al slags løvtræ, blot det er fældet og altså dødt.

Korte råd

Voksted -

Voksested

I haven på et skyggefuldt og luftigt sted, uden træk. Østershatte kan også dyrkes på terrassen.

jord -

Jord

Østershatte kan dyrkes på mange slags substrat, der dog skal være tilstrækkelig fugtigt.

pasning -

Pasning

Man kan pode substratet forår eller efterår. Podestederne skal dækkes, omhyggeligt.

Dyrkning på halm

Man anvender halmballer, der er faste, uden skader og helt uden skimmelsvampe. Halmen skal fugtes godt. Det sker lettest ved at lægge den i en vaskebalje med vand, og vende den hver 12. time. Efter to dage er halmen fugtig nok, og lægges på et skygget sted. Efter yderligere en dag er overflødig væde forsvundet og halmballen kan podes med svampekornene. Man laver nu med en priklepind ca. 15 huller, der går ned til halmballens midte, og fylder kornene i.

Et stykke folie over halmballen forbedrer mikroklimaet, og sørger for fugtregulering. Nu skal man huske at vande, når halmen virker tør på overfladen, men helst sparsomt og ofte.

 

tips

Høst med en kniv

Mens man normalt høster andre svampe ved forsigtigt at dreje dem af, kan østershatte lettest skæres af med en kniv. Stænglen er sej nok og tørrer så hurtigt, at insekter ikke kan trængeind i den værdifulde svamp. Man ser først frugtlegemerne som små knuder, derefter går der 1 -2 uger før man kan høste.

Dyrkning på træ

Alle løvtræarter er egnet til dyrkning af østershatte. Jo blødere træ, jo hurtigere bliver det gennemvokset af myceliet, og jo hurtigere kan man høste. Til gengæld stopper høsten også hurtigere i blødt træ end i hårdt. Det er vigtigt at træet ikke har ligget længere end 5 måneder efter fældningen. Ellers er det for tørt og der er fare for at fremmede svampe har taget træet i besiddelse.

Træstykket skal være mindst 50 cm langt og have en diameter på mindst 15-20 cm. Til podning borer man ti-krone store huller i stammen, men ikke helt igennen, eller man saver ind i træet. Hvis man har en kædeav til rådighed, kan man skære to tredjedel ind i stammen. Med en håndsav bliver indsnittet ikke bredt nok,

tegning

ÅRSKALENDER

Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Marts-april: Efter den sidste frost kan man pode sit substrat. Nu begynder vintertypen at vokse på træ.
Maj: Nu kan man også pode sommertypen.

Sommer

Juni-aug: Nu kan man høste østershatte. Pas på snegle, og husk at holde substratet tilpas fugtigt. Efter juli bør man kun pode med vintertypen.

Efterår

Sept-nov: Pod med vintertypen. Frostbeskyttelse er kun nødvendig for nypodninger, sket efter september. Man kan høste indtil november

Vinter

Man kan fortsætte kulturen indendørs om vinteren. Tilvokset mycelium er vinterhårdfør, nypodet mycelium er sart overfor frost.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 24.2.2004
kommentarer ?