Kartoffel
(Solanum tuberosum)

Retur til oversigt billede  

Den delikate knold

Man kan ikke længere forestille sig en husholdning uden kartofler. Efter i en lang periode at have været anset for fedende og fattigmandskost er kartofler igen blevet et meget værdifuldt fødeemne.

Kartoflen var oprindeligt både et levnedsmiddel og skibsproviant. Senere blev den i flere hundrede år kun brugt som prydplante. I vore dage er den en af vore vigtigste næringskilder. Kartoflens historie begynder i Sydamerika, hvor den længe er blevet dyrket af indianerne. Den spanske erobrer, Pizarro, var den første europæer, der stiftede bekendtskab med planten. I 1526 opkrævede han kartoffelknolde som afgift af indianerne. I midten af 1500-tallet kom de første kartofler til Spanien og blev herfra spredt til hele Europa. Da ingen brød sig om planten, blev kartoflen i næsten 200 år brugt som prydplante i parker.

Sir Francis Drake indførte kartoflen i England og Irland, hvor den hurtigt blev basiskost. I Tyskland var det Frederik den store, der gjorde kartoflen populær. I flere krige har kartoflen bygget bro over hungersnød. Men bønderne vægrede sig længe mod at dyrke knoldplanten. Først senere da man forstod, at kartofler kunne erstatte det dyrebare korn til brændevinsfremstilling, kom kartoffeldyrkningen for alvor igang. I vore dage dyrkes kartofler på store arealer i hele verden - også i subtropiske regioner.

indkøbstips

Har man selv fine og sunde læggekartofler, kan man selvfølgelig bruge dem. Ellers må man købe statskontrollerede læggekartofler. Dyrk f. eks. de nye resistente sorter som "Maria" og "Hansa". Disse er sunde sorter og giver et middeludbytte.Kartoffelplanten

Rent botanisk regnes kartoflen for at tilhøre natskyggefamilien Solanaceae, og den er altså beslægtet med planter som tomat, tobak, belladonna, aubergine, bittersød og bulmeurt. Mange af disse planter er meget giftige. Hele planten bortset fra knoldene indeholder giften solanin. På engelsk hedder kartoffel potato. Det engelske ord stammer fra det spanske patata, som er en variant af det vestindiske batata.

Den spiselige del af kartoffelplanten er en fortykkelse af skuddene under jorden og ikke, som man ofte tror, en opsvulmet rod. Fra moderknoldens, læggekartoftens, øjne vokser der nye skud, fra hvilke der igen dannes nye kartofler.

 

Lys: Solrigt
Høst: Juli - oktober
Højde: 30 - 50 cm.
Jord: Helst næringsrig sandjord
 

vigtigt

For at undgå at kartoflen angribes af nemmatoder og andet, bør man skifte voksested, så der kun dyrkes kartofler på samme sted hvert 4. år. Anvend altid kontrollerede læggekartofler. Så kan nogle af kartoflens værste sygdomme undgås.

Kartofler i haven

Dyrker man sine egne tidlige kartofler, skal man holde øje med termometeret. Er der risiko for nattefrost om foråret, når planterne er kommet op, bør man dække dem over om natten. Der findes tidlige og sene, melede og faste kartofler, og der findes kartofler, der passer til forskellige jordarter. Blandt de tidlige sorter er der flere, som let angribes af svære sygdomme.

Plantedoktoren

Den bedste måde at forebygge kartoffelsygdomme på er at dyrke den i egnet jord, bruge resistente sorter og holde øje med temperaturen, når det drejer sig om tidlige kartofler. Kartoflen er meget følsom overfor frost. Angribes planten af kartoffelskimmel, klippes bladene af helt nede ved jorden, og der hyppes godt.

Nye kartofler

Under en enkelt kartoffelplante kan man finde en masse nye kartofler.

Korte råd
Voksted -
Voksested

Et solrigt og lunt sted i køkkenhaven. Egnet til at dyrke f.eks. før en jordbærdyrkning. Kartoffeldyrkning får gjort jorden porøs ved den flittige pleje, man giver kartoflen.

jord -

Jord

Der findes sorter, der passer til forskellige jordtyper. Varm sandet jord er egnet. Alt for kalkholdig jord er ikke egnet. Gød med staldgødning, horn- eller benmel.

pasning -

Pasning

Beskyt mod frost. Lug jorden med hakke og hyp den flere gange i løbet af sommeren. Vand efter behov. Tidlige kartofler høstes i juli. Opbevares i en mørk, tør og kølig kælder.

kartoffelblomst

Violete eller hvide blomster

Læg kartofler i rækker

Det er bedst at forspire læggekartofler. Læg kartoflerne når jorden er klar til det og har en temperatur på ca. 7-8 grader. Knoldene lægges overfladisk, i ca. 10 cm's dybde, i række og med en afstand af ca. 30 cm. Vær forsigtig med spirerne og placer knolden med spirerne opad. Afstanden mellem rækkerne bør være 30-45 cm.

Når de første grønne blade viser sig, er det tid til at luge og fjerne ukrudt. Herefter hyppes jorden op omkring planterne. Hyp flere gange i løbet af sæsonen, så solens stråler ikke når knoldene. Lyset farver dem grønne og gør dem solaninholdige og giftige. Hypning fremmer også nydannelsen af rødder fra plantens nederste del, som bliver til kartoffelknolde. Herved opnås større udbytte.

Afhængig af sort og vejrforhold er kartoflerne klar til høst i løbet af 70-150 dage. Tidligere sorter tages op i juli, sene i agust-september. Hos de tidlige sorter ser man på de udsprungne blomster, når det er ved at være tid at grave efter nye kartofler. Med vinterkartofler bør man vente til toppen er brunfarvet. Vær forsigtig ved opgravning. Behandl hver kartoffel som om den var et æg.

tips

Forspiring af kartofler

Læg kartoflerne tæt i en kasse på et tyndt lagtørvemuld eller en avis. Kassen stilles et lyst, ikke for varmt sted (ca. 15 grader). Forspirede kartofler lægges, når der ikke er fare for frost, og jorden er klar til det. Forspiring tager ca. 4- 5 uger.

Lægning

Kartofler lægges i rækker i ca. 10 cm's dybde.

ÅRSKALENDER

Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Læg kartoflerne til forspiring 4-5 uger inden de skal lægges ud.
April-maj: Læg kartoflerne ud. Vær forsigtig med de forspirede kartofler, spirerne må ikke beskadiges.

Sommer

Juni: Når planterne er kommet op, luges og hyppes jorden. Gentag hypning i løbet af sommeren. Vand ved langvarig tørke.
Juli: Blomstringen begynder. Tidlige sorter høstes.
August: Tid for at høste de halv tidlige sorter.

Efterår

Sept-okt: Høsttid for de halvtidlige og sene sorter. Høst ikke når jorden er våd. Kartofler, der skal på lager, skal være tørre. Kartofler kan ikke ligge på jorden og tørre. Så farves de grønne af lyset. Opbevar kartoflerne i en sval, ca. 4 grader, tør og mørk kælder.

Vinter

Dec-febr: I denne periode mister de lagrede kartofler deres kvalitet. Når spisekartoflerne begynder at spire, skal man fjerne spirerne, så knoldene ikke bliver rynkede.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 24.2.2004
kommentarer ?