Pluksalat
(Lactuca sativa var. Crispa)

Retur til oversigt Pluksalat  

Pluksalat - frisk til høst

Den, der sår pluksalat i sin køkkenhave, får rig belønning for en lille smule anstrengelse. Den friske salat kan høstes over en lang periode. Desuden kræver pluksalaten kun lidt plads og ingen særlig pleje.

Pluksalat ses ikke nær så ofte som almindelig hovedsalat, skønt den er ligeså velsmagende, sund og kaloriefattig. Den vokser tilmed hurtigere og kræver mindre pasning.

Den tilhører lige som hovedsalat, endvie- og cikoriesalat familien af kurvblomster. Det ses på blomsterstandens form. Mange små blomster danner en kurvformet blomsterstand og virker på den måde som en stor enkeltblomst.

Pluksalat danner ikke hoveder, men de talrige blade vokser i roset. Bladene har, alt efter sort, forskellige former og farver.

Mange er krusede, andre indskårne, nogle opsigtsvækkende gulgrønne, røde eller violette. Af og til kaldes salaten ved navn efter sit udseende, som f.eks. egebladssalat.

 


Egnede sorter

Når man vælger sorter, skal man tage hensyn til voksepladsen og årstiden for at få et perfekt udbytte. Særlig robust og sprød er "Red Salad Bowl", rød egebladssalat, der er meget kraftigt smagende, har lang høsttid og tilmed er meget dekorativ. "Lolo Rosso" har tykkere, fint krusede, rødviolette blade. Særlig sprøde sorter er også "Gul australsk pluksalat" der har en stor, bred og glinsende gulgrøn roset. Også den rødbrune amerikanske pluksalat har store sprøde blade og meget lang høsttid.

 

Lys: Solrig plads
Højde: 20 - 30 cm.
Jord: Finkrummet, humusrig jord
 

 

Har brug for meget kvælstof

Pluksalat giver fin høst på normal havejord, der gødes rigeligt med kompost. Det ideelle er naturligvis finkrummet humusrig jord, der kan holde megen fugt, men aldrig stående væde. Pluksalat har brug for en del kvælstof for at vokse godt, men pas på ikke at overgøde, så vokser den alt for hurtigt og får en vandet smag.

Plantedoktoren

På særlig fugtig jord kan salatskimmel angribe planterne og få hele høsten til at rådne. Rådbaklterierne breder sig fra de underste blade til hele planten. For at afværge angreb, kan man udstrø et tyndt lag sand på jordoverfladen. Også vekseldrift i bedet forhindrer sygdommen.

Såning og spiring

Allerede i midten af februar kan man så pluksalat i mistbænk. I marts kan man så under folie på voksestedet ude. Man sår ikke alt for tæt med en rækkeafstand på 25 cm. Frøene har brug for et fugtigt køligt klima for at spire.

I sommerens varmeste tid spirer frøene ikke så godt, fordi de tørrer for hurtigt ud. Da kan man lægge frøene 2-3 dage mellem 2 stykker fugtigt, sugende papir på et køligt sted.

 

Pluksalat

Pluksalat egner sig til for- eller efterkultur

Pladsbesparende såning

Fordi pluksalat så hurtigt vokser til, kan man så med 14 dages mellemrum. Så har man hele tiden friske salatblade. For at spare plads i haven kan man så pluksalaten mellem de andre grøntsager, f.eks. mellem bønner, gulerødder og kål. Når de andre grøntsager vokser til, er salaten for længst spiret eller høstet.

Efter et par uger, så snart salaten er spiret, kan den nemlig plantes ud i rækker med en afstand på 25 cm. Så udvikler den sig til tykke, kraftige bladrosetter, man kan plukke af i lang tid. Hvis man sætter salaten for tæt og kun tynder let ud, er det bedst at høste hele planten.

Korte råd
Voksted -
Voksested

Solrigt og varmt forår og efterår, mere skygget og beskyttet mod hede og tørke i højsommeren. I koldt vejr kan der dyrkes i mistbænk og drivhus.

jord -

Jord

Finkrummet humusrig havejord, der holder godt på fugt, men aldrig er konstant våd. Før såning blandes rigeligt kompost i jorden, og på sure jorder strøs kalk.

pasning -

Pasning

Man kan så i februar under glas og i marts under folie på friland. Ungplanter deles og vandes rigeligt for at holde jorden blød. God blandings kultur for gulerødder og kål.

Australsk salat

Gul australsk salat har meget sprøde blade

Frisk vintersalat

Man kan godt høste pluksalat fra drivhus om vinteren. Så sår man sidst på sommeren i spirekasser. For at spire skal frø og kasser holdes godt fugtige. Der må ikke være over 16 gr. Varmt, så man dækker af med måtter eller aviser. Så snart frøene spirer, tynder man ud og gøder let. Om efteråret, når planterne er ca. 6 cm. Store, plantes de ud i drivhusbedene eller i større kasser.

Pluksalat reagerer mindre følsomt på store temperaturudsving og tørke end almindelig hovedsalat. Om foråret har salaten det fint på solrige, lune steder. En sommerkultur skal derimod stå på et skygget sted.

Salaten har brug for megen fugt. Vand regelmæssigt. Det giver rig høst og sprøde blade. Det er bedst at vande om morgenen, så kan bladene tørre dagen igennem og rådner ikke. Desuden giver koldt vand efter en lang dag i solen alle planter et chock.

tips

Ideel for- og efterkultur

Pluksalat er særlig fin som mellemkultur om foråret og lige sådan sent på sommeren, fordi den vokser så hurtigt.

I det tidlige forår egner den sig som forkultur for tomater, meloner og græskar. Om sommeren er den god i bedene, hvor man dyrker bønner, ærter og radiser. Jorden bliver sund og frugtbar af sådan vekseldrift.

Høst

Efter ca 6 uger er salatan klar til at høste. Fra en plante kan man høste i ca. 14 dage, hvis man hele tiden tager de yderste blade. Skån under alle omstændigheder hejertebladene, ellers vokser planten ikke mere.

billede

"Selma Lollo" giver afveksling i salatbedet.

ÅRSKALENDER

Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Febr.-marts: Første såning under glas.
Marts: Nu kan man så ude.
April: Flyt småplanterne på afstand (25x25 cm).
Maj/beg. Af juni: Den første høst

Sommer

Juni-aug.: Hovedhøsttid for pluksalat. I tørt og varmt vejr forspires frøene, og ungplanter beskyttes mod solen. Vand hver morgen

Efterår

Sept. - okt.: sidste høst af den sene sommersåning. Første såning til vinterbrug i såkasser i væksthus. Hold kasserne fugtige og tilpas varme. Udtynd ungplanter.

Vinter

December: De sidste små salatplanter under glas eller i mistbænke skal beskyttes godt mod frosten. Om vinteren kan pluksalat kun dyrkes i opvarmet drivhus.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 24.2.2004
kommentarer ?