Gulerod
(Daucus carota)

Retur til oversigt Køkkenhaven Gulerod 02  

En nyttig lækkerbisken

Gulerødderne hører til de rodfrugter, som de fleste møder allerede i barndommen. Ikke kun i billedbøger men også som næse på snemanden eller som lækkerbisken for kaniner. En delikatesse med sød aroma.

Den gamle kulturplante gulerod stammer fra den vildtvoksende gulerod, som forekommer både i Asien og i store dele af Europa. Selv i vort land finder vi den overalt. Guleroden tilhører umbelliferæerne; den er en skærmblomstrende plante. Den store hvide blomsterskærm har ofte, men ikke altid, en mørk plet i midten.

Når man ser nærmere efter består pletten af en enkelt, mørk vinrød, næsten sortrød, blomst. Den mørke plet tjener som genkendelsestegn for flyvende insekter.

Roden på den vilde gulerod har ikke stor lighed med vores orangefarvede rodfrugt. Vildguleroden er tynd, smal og hvidlig. Smagen er besk og lugten bitter.

En af de få ligheder mellem disse rødder er de værdifulde stoffer, som de begge indeholder. Det er først og fremmest karotin, som findes i de dyrkede sorter og som giver den kraftige, orangerøde farve.

 

VÆrd at vide

De fleste gulerodssorter kan dyrkes på altaner eller i vindueskarmen. På et hvilket som helst solrigt sted passer guleroden til miljøet. Det er altså muligt, selv indendørs, at få en velsmagende om ikke særlig stor høst. Dyrkningskassen skal være tilstrækkelig dyb.Aromatisk vitaminkilde

Karotin kaldes også provitamin A, som er et forstadie til A-vitamin.

Når vi spiser gulerødder omdannes karotin til A-vitamin i kroppen. Senere tids forskning har vist, at karotin er meget vigtig for mennesker, og at det formodentlig give: os en god beskyttelse mod visse cancertyper.

 

Lys: Solrigt
Højde: 25-30 cm.
Jord: sandholdig muldjord
 

Nyttig blandet kultur

Et hjælpemiddel, som kan være godt i kampen mod den frygtede gulerodsflue, er at dyrke gulerod og løg sammen. Gulerodsfluen anses for at afsky løg og omvendt er løgfluen heller ikke så glad for gulerod. Disse grøntsager har altså udviklet en gensidig beskyttelse mod visse skadedyr. En anden fordel ved at kombinere løg og gulerod i dyrkningen er den effektive udnyttelse af jorden. Gulerodens pælerod går dybt ned i jorden, mens løgets rødder vokser mere overfladisk.

En anden hensigtsmæssig selskabsplante er f.eks. porren. De virksomme bestanddele ved denne type af forebyggende biologisk bekæmpelse er hovedsagelig æteriske olier og stoffer, som udskilles fra rødderne.

En frit liggende vokseplads - gerne lidt blæsende - kan også hjælpe i kampen mod gulerodsfluen. Mest virksomt er det nok at bruge plast. Plasten giver desuden et ekstra varmetilskud.

Et andet råd er tidspunktet for såning. Gulerodsfluen lægger sine æg tidligt om sommeren. Derfor er de meget tidligt såede (når jorden kan gøres klar) eller de sent såede (i midten af juni) sjældent angrebet.

Plantedoktoren

Den største fare for gulerodsdyrkningen er gulerodsfluen. I begyndelsen af den varme årstid lægger insektet sine æg på de unge planters blade og stængler. Når larverne udklækkes borer de gange gennem rødderne og kan på den måde ødelægge en stor del af høsten. Korrekt voksested, dyrkning under plast eller en blandet kultur med løg kan give god beskyttelse.

 

billede

Et lag halm holder på jordens fugtighed.

Korte råd
Voksted -
Voksested

Gulerødder skal vokse solrigt for at blive gode. Et åbent, blæsende voksested kan være en god beskyttelse mod skadedyr.

jord -

Jord

Gulerødderne bør vokse på stenfri, let sandblandet og næringsrig muldjord med pH på 7,0.

pasning -

Pasning

Gød før såning med 60-80 g NPK-gødning/ m2. Tilsæt efter udtynding 20-30 g kalksalpeter.

billede

Porrer og løg er perfekte naboer til guleroden i dyrkningen.
De kan holde gulerodsfluen væk. Dyrk gerne under plast

Opbevaring af gulerødder

Hvis gulerødderne opbevares korrekt, kan de holde sig fine i måneder. Opbevaringsstedet skal være tørt og frostfrit. En kælder eller jordkule passer fint. Ideal temperatur er O °C eller få plusgrader.

Tag ikke sene sorter op for tidligt. Udbyttet bliver mindre, når gulerødderne ikke er vokset færdig og holdbarheden nedsættes. Rens rødderne, fjern blade og læg gulerødderne i sandfyldte kasser - den bedste måde at beskytte dem mod udtørring. Det er vigtigt, at man kun anvender fejlfrie gulerødder af sene sorter. Se til gulerødderne nu og da. Fjern de rådne eksemplarer, så de ikke ødelægger hele lageret.

Man kan også opbevare rodfrugterne udendørs i en "jordkule" Gulerødderne lægges på et underlag af halm, dækkes med endnu et lag halm og et mindst 15 cm tykt jordlag lægges over. Til sidst pakkes jorden hårdt, så det ikke spules væk af regn.

tips

Frys gulerødder ned

Gulerødder egner sig til nedfrysning. De nyhøstede gulerødder rengøres omhyggeligt og skæres i terninger. Små sorter kan fryses hele. Efter et kort opkog lægges gulerødderne i små pakker og fryses hurtigt ned.

Forskellige rodformer

Der findes mange forskellige typer gulerødder. Foruden de forskellige lange sorter, de cylinderformede som f.eks. "Nantes" og de koniske f.eks. "London Torg" - findes der også en lille kuglerund sort - karotten. De små runde har ofte en mere sød smag end de aflange slægtninge, og de har desuden kortere udviklingstid. Runde gulerødder egner sig også til dyrkning i lidt dårligere jord.

billede

De frodige, mættede grønne blade er tegn på, at planterne trives. Disse vokser muligvis lidt for tæt.

ÅRSKALENDER

Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Så snart det er muligt at arbejde med jorden kan man så tidlige sorter direkte på friland. Så flere gange med 14 dages mellemrum. På sandjord kan man så meget tidligt.

Sommer

Unge planter udtyndes til 3-4 cm afstand, så rødderne kan udvikle sig bedst. Gød med kalksalpeter. Sørg for at jorden holder en jævn fugtighed

Efterår

Frem til midten af juni kan man så igen. På den måde kan man have friske gulerødder frem til det sene efterår. De sene sorter er bedst egnet til lagring i kælder eller i jordkule.

Vinter

Efter den sidste høst gødes plantestedet. læg kompost på i det sene efterår. Frem til foråret er det organiske materiale nedbrudt.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 24.2.2004
kommentarer ?