Bunddækkeplanter
Retur til oversigt hua88  

Grønt dække på bar jord

Bunddækkeplanter, det er i princippet alle planter der kan bruges til at dække jordarealer med. Almindeligvis egner lavtvoksende, pude- eller tuedannende planter samt dværgbuske sig bedst.

Oftest synes man, at det tager alt for lang tid at holde jorden mellem planterne fri for ukrudt, uanset om man luger med hånden eller med et redskab. Ved hjælp af et bunddække er det muligt at trappe ned med lugning af ukrudt.

Et bunddække danner et plantetæppe, fra hvilket høje stauder, buske og træer uhindret kan stikke op. Der findes et stort udvalg af egnede planter, hvilket muliggør en personlig udformning af haven.

 

Flere fordele

Foruden at arbejdet gøres nemmere, indebærer en plantning af et bunddække fordele for selve jorden. Planterne beskyttes mod udtørring, frost og ikke mindst danner det formuldede plantemateriale hele tiden ny humus, hvis det får lov til at ligge.

På skråninger modvirker bunddækket jorderosion og græsslåningen, der er særligt besværligt på skrånende arealer, bliver en saga blot.

 

hua883

Storbladet løvefod kan dække store arealer.

Efterligner naturen

Med undtagelse af ekstreme og nyligt opgravede voksesteder findes der i naturen næppe noget sted, hvor jorden er bar. Her vokser græsser og urter, i skove findes en rig undervegetation eller i det mindste løv eller mos. Den frodighed der opstår af sig selv i haven er ofte uønsket og kaldes for ukrudt. Bunddækket er ikke særligt fjendligt overfor ukrudtet, men konkurrerer med disse og trænger dem lidt efter lidt ud ved hjælp af dets grokraft.

Før plantningen er det meget vigtigt, at jorden løsnes, og at al ukrudtet fjernes. Ellers har de små planter ingen chance i konkurrencen med ukrudtet. Sådanne bunddækkeplanter der trives i skygge kan plantes under træer og buske. På steder, hvor græsplænen har svært ved at hævde sig, kan disse planter anvendes til at give jorden skønne, grønne klæder på. For at lette tilvæksten er det bedst at udtynde de nederste dele af buskene.

tips
Stor afstand

Planterne bør altid placeres i en bestemt afstand, så de får tilstrækkeligt med vokserum til siden. Det plejer at tage to til tre år før bunddækket bliver helt dækkende. I mellemtiden er det bedst at dække jorden mellem planterne med halm samt at luge ukrudtet bort.

hua882

Kærminde trives i skygge.

et udvalg af bunddækkere
s = stedsegrøn, a = hurtigtvoksende, t = tåler betrædning
Bunddækkende stauder og buske til solrige pladser
Navn
Latinsk navn
Højde cm
Antal
s
a
t
Tornnød
Acaena
5
12
x
x
x
Filtet røllike
Achillea tomentosa
20
12
 
x
 
Guldslør
Alyssum saxatile
20-25
16
 
 
 
Kattefod
Antennaria dioica
3-10
20
 
 
x
Gåseurt
Anthemis carpatica
10-15
16
 
 
x
Kalkkarse
Arabis caucasica
10-20
20
 
 
 
Engelskgræs
Armeria maritima
5-10
16
x
 
 
Krybende malurt
Artemisia schmidtiana
10-15
12
 
x
 
Blåpude-hybrider
Aubrieta
3-8
10
 
 
 
Kæmpestenbræk
Bergenia
20-40
7
x
 
 
Krybeklokke,
stjerneklokke
Campanula portenschlagiana,
Campanula poscharskyana
15
20
12
12
 
 
 
x
Gråbladet hønsetarm
Cerastium tomentosum
15-20
12
x
 
 
Trædebregne
Cotula squalida
5-10
20
x
 
x
Bakkenellike
Dianthus deltoides
3-15
16
 
 
 
Rypelyng
Dryas x sundermanii
5-10
12
x
 
 
Indisk jordbær
Duchesnea indica
10
9
 
x
 
Klokkelyng
Erica
12-25
5
 
x
 
Forårsvortemælk
Euphorbia polychroma
30-35
7
 
x
 
Storkenæb
Geranium macrorrhizum
20-30
12
 
 
 
Brudeslør
Gypsophila repens
10-15
7
 
 
 
Soløje
Helianthemum
20-25
12
x
 
 
Brudurt
Herniaria glabra
2-3
12
x
 
x
Perikum
Hypericum calycinum
20-25
9
x
 
 
Snepude
Iberis sempervirens
20-25
12
x
 
 
Blåkant
Nepeta x faassenii
30
12
 
x
 
Lyngfloks
Phlox subulata
10-15
10
x
 
 
Firling
Sagina x hortensis
3-5
25
x
 
x
Sæbeurt
Saponaria ocymoides
15-20
7
 
 
 
Stenbræk
Saxifraga aizoides
5-15
12
 
 
 
Stenurt m fl
Sedum
1-10
16-25
x
 
 
Lammeøre
Stachys byzantina
15-30
12
 
x
 
Smalbladet timian
Thymus serpyllum
3-5
16
x
 
x
Bunddækkende stauder og buske til skyggefulde steder
Navn
Latinsk navn
Højde cm
Antal
s
a
t
Krybende læbeløs
Ajuga reptans
3-10
16
 
 
 
Hvid anemone
Anemone nemorosa
8-10
20
 
 
 
Storbladet løvefod
Alchernilla mollis
20-40
12
 
x
 
Kalkkarse
Arabis caucasia
10-15
20
 
 
 
Hasselurt
Asarum europaeum
7
16
x
 
 
Astilbe
Astilbe chinensis var. pumila
12
20
 
 
 
Kløverkarse
Cardamine trifolia
10-15
16
 
 
 
Liljekonval
Convallaria majalis
15
20
 
 
 
Bispehue
Epimedium-hybrider
20-35
12
 
 
 
Skovmærke
Galium odoratum
15
16
x
 
 
Korsknap
Glechoma hederacea
10-20
16
x
x
x
Vedbend
Hedera helix
15
9
x
 
 
Blå anemone
Hepatica nobilis
5-8
16
 
 
 
Guldnælde
Lamium galeobdolon
20
9
 
x
 
Kærminde
Omphalodes verna
10-15
16
 
 
 
Skovsyre
Oxalis acetosella
5-10
25
 
 
 
Vinterglans
Pachysandra terminalis
25
16
x
 
 
Porcelænsblomst
Saxifraga umbrosa
8-30
12
x
 
 
Stenurt
Sedum hybridum
10-20
16
x
 
 
Skumblomst
Tiarella cordifolia
10-20
16
 
 
 
Martsviol
Viola odorata
10
10
 
 
 
Vintergrøn
Vinca minor
10
16
x
 
 
Guldjordbær
Waldsteinia ternata
15
12
x
 
 
Græs til solrige steder
Navn
Latinsk navn
Højde cm
Antal
s
a
t
Regnbuesvingel
Festuca amethystina
3-10
16
 
 
 
Blåsvingel
Festuca glauca
8-10
20
 
 
 
Fåresvingel
Festuca ovina
20-40
12
 
x
 
Bjørnegræs
Festuca ursina
10-15
20
 
 
 
Alpehavre
Helictotrichon sempervirens
7
16
x
 
 
Klit-kambunke
Koeleria glauca
12
20
 
 
 
Græslignende planter til skyggefulde steder
Snefrytle
Luzula nivea
40-70
16
 
 
 
Stor frytle
Luzula sylvatica
30-80
5
x
 
 
Et- og toårige sommerblomster til sol og halvskygge
Morgenfrue
Calendula officinalis
Sløjfeblomst
Iberis umbellata
Biblomme
Lobularia maritima
Middagsblomst
Mesembryanthemum
Abeblomst
Mimulus luteus
Skov-forglemmigej
Myosotis sylvatica
Jernurt
Verbena-hybrider
Stedmoderblomst
Viola x wittrockiana


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004