Højbed
Retur til oversigt hua80  

En investering der varer længe

Et højbed kan man have glæde af i mange år. Det er nemt at holde og giver store udbytter og er desuden miljøvenligt. Et højbed er ideelt i små haver.

Løsningen på mange pladsproblemer er et højbed. I små rækkehushaver og på tagterrasser erstatter det køkkenhaven, og med højbede kan man anlægge arbejdsmæssige nemme terrasser på skrånende grunde.

Desuden er dyrkning i højbede miljøvenlig, da man klarer sig uden ukrudtsmidler og mineralgødning.

 

vÆrd at vide

Hvis højbedet bygges af træ, bør dette være imprægneret for ikke at rådne. Træet bør være imprægneret med ugiftige midler, f. eks. trætjære eller imprægneringssalte. Giftige imprægneringsmidler dræber de mikroorganismer der er så vigtige for jorden, planterne tager også skade.

 

hua802

Blandingskultur er et "must i et højbed.

 

Praktisk, intensiv dyrkning

I princippet er højbede en stor kasse med en blanding af havejord og kompost. Det er et system til intensiv dyrkning, og da det indeholder betydeligt mere substrat end almindelige bede, vokser det meget hurtigere og tættere.

Det er let at komme til grøntsagerne og blomsterne, og alt arbejde kan udføres, mens man sidder på kanten. En ideel løsning til folk med rygproblemer.

Valg af voksested

Voksestedet bør helst være solrigt. Højbede kan anlægges i alle verdenshjørner, foruden på skråninger. Her bør de dog ligge i nord-sydlig retning, for at alle dele skal få lige meget lys. Omkring højbedet bør der være tilstrækkeligt med plads til en trillebør, der skal levere jorden og komposten.

Forskellige byggematerialer

Til højbedets sider kan man anvende flere forskellige byggematerialer. Smukke og naturlige runde stolper kan købes i butikker med have- eller byggematerialer.

Hullede betonsten har en udmærket varmelagrende evne. De er desuden meget billige og praktiske, da de kan stables ovenpå hinanden uden brug af mørtel. Senere kan man lade hængende planter dække de nøgne sten. En yderst dekorativ virkning får man med et muret højbed af natursten.

 

Smukke højbede i stensætning med brede gange og skridsikkert underlag.

Flere lag

Højbedets indre består af flere forskellige lag, nederst træflis, herefter staldgødning, kompost og øverst jord. Det formuldende lag af træ og gødning sørger hele tiden for, at der tilføres næring og varme, så temperaturen er ca. 5° C højere i højbedet end i jorden udenfor.

I årenes løb ændrer sammensætningen af næringsstoffer sig, og jordoverfladen synker en del. Efterhånden fyldes mere kompost på. Har man ikke selv tilstrækkelig kompost, kan det anbefales at købe plantesække og blande med ca. 1/3 del komposteret kogødning, men pas på at plantesækkene har en tilstrækkelig høj pH-værdi mindst 6,0-6,5.

 

tips

Varmeelskende grøntsager

I højbedet vokser alle grøntsager hurtigt. Især de varmeelskende arter kan her tilbydes "varme fødder". Forsøg med agurk, tomat, squash eller måske melon. Her imellem kan man plante karse der holder myrer, lus og snegle borte. Basilikum beskytter agurk og og squash mod meldug. Som hurtigt voksende for- eller mellemkultur kan man sætte radiser, hovedsalat, spinat eller ræddike.

 

Blandingskultur plantes tidligt

Da højbedet har overvintret beskyttet af et tykt halmlag, kan de første grøntsager plantes i marts / april. For at forkorte dyrkningstiden og for at kunne plante så tæt som muligt bør man altid bruge forkultiverede planter.

Den næringsrige jord er ideel til blandingskultur. De forskellige grøntsagssorter kan plantes meget tæt og vokser hurtigt op til store eksemplarer.

Mindre næring efter 2-3 år

De første tre år er højbedet særlig egnet til dyrkning af meget næringskrævende grøntsager. Foruden de der nævnes i tipsruden, er der selleri og kålplanter. Fjerde og femte år trives ærteplanterne her, da de ikke har behov for kvælstof. Senere kan højbedet fyldes påny eller efterhånden suppleres med ny kompost og gødning.

Vand regelmæssigt

Højbedet er ideelt til planter, der ikke tåler stående vand, men det er vigtigt, at vandtilførslen er god, da konstruktionen med de forskellige lag gør, at højbedet hurtigt tørrer ud.

I særligt varme somre bør man derfor vande regelmæssigt. Et glimrende arbejdsbesparende hjælpemiddel er en vandslange forsynet med huller, der lægges direkte på jorden.

Dyrkningstid

Højbedet anlægges enten om efteråret eller om foråret. Om foråret kan dyrkningen begynde med det samme og forudsætningerne for en god tilvækst er til stede. I højbede der anlægges om efteråret, når de forskellige lag at synke om vinteren.

hua803

I kanten kan der plantes smukke sommerblomster.

TRIN FOR TRIN
At bygge et højbed
 

  • Først graver man et 20 cm dybt hul. Den underliggende jord løsnes ned til en spadestiks dybde. Bunden laves af hullede betonsten eller af støbt beton.

  • Højbedets sider kan opbygges af hullede betonsten eller af runde træstolper. Betonstenene skydes ind i hinanden, mens stolperne sømmes eller skrues fast i hjørnestolperne. Til beskyttelse mod udtørring lægges der plast på indersiden.

  • Et metalnet i bunden beskytter mod mus og muldvarpe. Ovenpå lægges grove, ca. 30 cm lange grene. Nederst lægges det groveste materiale, øverst det fine.

  • På laget af grene og kviste lægges et lag staldgødning. Fåregødning er bedst, men også hestegødning og halmfyldt kogødning er godt. Jævn det med en spade og tramp laget ned til en højde af 20 cm.

  • Højbedet fyldes ti1 20 cm fra kanten med frisk eller halvformuldet kompost der pakkes og fugtes.

  • På dette næringsrige lag lægges den tidligere opgravede jord, der først blandes med en lige så stor del kompost. Fyld da op til kanten. Findes der muldvarpe i haven, er det bedst at lægge et trådnet mellem dette og det foregående lag.

  • Ved vintertid dækkes højbedet med sort dyrkningsplast, halm eller granris.

hua805

 
1.
Grene og kviste blandes med jord og trampes til.

2.
Finskårne grene og kviste blandes med jord og trampes til.

3.
Formuldet staldgødning.

4.
Frisk eller halvformuldet kompost.

5.
Muldjord, humus.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004