Havedammens planter
Retur til oversigt hua23  

Havedammen med anderledes planter

Når planlægning og anlæg af havedammen er afsluttet, kan man begynde at plante et broget farveflor og spændende former af planter og få den havedam, man altid har drømt om.

Flamingorøde åkander, sværdliljer, spændende græsser og masser af interessante sump- og vandplanter kan give havedammen spændende farver og former året rundt. Frøer, haletudser og insekter finder føde i dammen. Langsomt befolkes dammen af et interessant dyreliv. Den rigtige beplantning er forudsætningen for en intakt og naturlig biotop i haven. Tænk nøje på de forskellige faktorer som dybvandsområdet, lavvandsområdet, og det sump- og vådområde som bredden byder på, når der skal vælges egnede planter.

Alle vandplanter er flerårige, og de fleste er rodslående planter, der kræver en bestemt vanddybde for at trives. Nogle af planterne slår ikke rod, men flyder delvist neddykket i vandet. Andre kan trives på landjorden, men kun hvor grundvandet ligger lige under jordoverfladen, så planterødderne kan nå ned i den vandmættede jord.

 

hua232

Nøkkeroserne er havedammens dronninger.

Tilplantning af sump- og vådområder

Planterne til dette område sætter man direkte i jorddækket eller den tilgrænsende jord. Man kan begynde med 5-7 planter pr. m2. Plantes større stauder er 3-4 planter nok.

 

hua233

Om efteråret er græsserne utroligt flotte ved havedammen. I forgrunden en Nøkketunge (Ligularia).

Vandplanter

Alle planter til dammens dybere og mindre dybe dele har det bedst i plastkurve, der allerede kan stilles på bunden, når vandet fyldes i og dækkes med forskelligt bundmateriale. På grund af kurvene hindrer man en ukontrollabel vækst, og man holder gennem længere tid den ligevægt mellem planterne, som man oprindeligt havde tænkt sig. Desuden er det på den måde meget nemmere at passe planterne. Højst en tredjedel af vandoverfladen skal dækkes med planter. Ellers får dammen for lidt lys, desuden vil flere planter i tidens løb give alt for meget planteaffald og organisk materiale. Derved går for mange forrådnelsesprocesser i gang, og kvælstofindholdet i vandet forhøjes og forrykker den økologiske balance i dammen. Hjemlige planter og dyr trives ikke længere og forsvinder eller uddør.

De fleste vandplanter kræver meget lidt pleje, men mange af dem er så kraftige, at de vil brede sig ukontrollabelt, hvis de ikke vokser i kurve. Planter man alligevel direkte på bunden, må man ind imellem være hård og luge bort med hård hånd, enten ved at grave dem op, eller ved at hugge toppen af så nær bunden som muligt.

tips
Tropiske planter

Mange tropiske arter, f.eks. vandhyacinter, har fantastisk smukke blomster. Husk blot på, at disse planter er meget sarte overfor kulde og først kan komme ud i havedammen sidsti maj.

hua234

Beplantning af yderområdet. Man får det bedste overblik ved at stille planterne ud før de plantes.

Planter til dybt vand (80 - 200 cm dybt)
Med rødderne i netkurv
Sorter
Farver
Bedste vanddybde i cm
Nøkkeroser (Nymphaea)
 
 
"Escarboucle"
rubinrød
60-180
"Paul Harriot"
kobberrød
20-40
"Formosa"
lysrosa
40-100
"Marliacea Rosea"
rosa
40-120
"Rosennymphe"
rosa
30-80
"Hermine"
hvid
30-80
"Postlingsberg"
hvid
50-220
"Col. A.J.Welch"
kanariegul
50-120
"Sulphurea"
svovlgul
50-80
"Marliaceae Chromatella"
creme
40-100
Åkande (Nuphar lutea)
gul
30-200
Gitterblad (Aponogeton distachyos)
hvid
40-70
Frit flydende
Vandhyacint (Eichhornia crassipes)
lys violet
 
Frøbid (Hydrocharis morsus-ranae)
hvid-gul
 
Hornnød (Trapa natans)
 
 
Blomster til lavt vand (20 - 50 cm dybt)
Sorter
Farver
Bedste vanddybde i cm
Skeblad (Alisma plantago-aquatica)
hvid-rosa
30-150
Brudelys (Butomus umbellatus)
rosa
0-50
Vandhyacint (Eichhornia azurea)
lyseblå
0-30
Pilblad (Sagittaria sagittifolia)
hvid
30-50
Strithår (Scirpus-arter)
ingen blomster
0-80
Rørkolber (Typha-arter)
ingen blomster
0-40
Kortstilkede nøkkeroser:
 
 
"James Brydon"
karminrød
40-60
"Gladstoniana"
hvid
40-60
"Pygmaea Alb"
hvid
10-30
Søblad (Nymphoides peltata)
guldgul
20-50
Planter til sumpområdet (0 - 10 cm dybt vand)
Sumpkalla (Calla palustris)
hvid-grøn
Engkabbeleje (Caltha palustris)
hvid eller gul
Sump-sværdlilje (Iris-arter)
mange farver
Vand-mynte (Mentha aquatica)
lilla
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)
hvid-rosa
Potentil (Potentilla palustre)
brunrød
Cyperus (Cyperus longus) prydgræs
 
Kæruld (Eriophorum-arter), prydgræs
 
Pindsvineknop (Sparganium-arter)
 
Dværg-rørkolbe (Typha minima)
 
Planter til fugtområdet (vandkant, kantbed)
Sumpkalla (Calla palustris)
hvid-grøn
Engkabbeleje (Caltha palustris)
hvid eller gul
Sump-sværdlilje (Iris-arter)
mange farver
Vand-mynte (Mentha aquatica)
lilla
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)
hvid-rosa
Potentil (Potentilla palustre)
brunrød
Cyperus (Cyperus longus) prydgræs
 
Kæruld (Eriophorum-arter), prydgræs
 
Pindsvineknop (Sparganium-arter)
 
Dværg-rørkolbe (Typha minima)
 
Cyperus (Cyperus longus) prydgræs
 
Kæruld (Eriophorum-arter), prydgræs
 
Pindsvineknop (Sparganium-arter)
 
Dværg-rørkolbe (Typha minima)
 

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004