Havebassinet
Retur til oversigt hua22  

At virkeliggøre drømmen om et bassin

At anlægge et havebassin kræver planlægning og forberedelse. Ved at anvende plastfolie bliver arbejdet meget lettere, men forarbejdet skal gøres med største omhu.

Vand er et fascinerende element. Vand lever, leger, glitrer og spejler himlen. Vand tilfører altid en have noget ekstra. Det gælder både æstetisk og miljømæssigt. Mange dyr tiltrækkes af vandet - fuglene drikker af det, frøer og fisk kan leve i vandet, her kan også udvikles guldsmede, vandnymfer og andre interessante insekter.

Man kan få mange gode ideer af at besøge andre haver og parker med bassiner og damme. Gode ideer kan man også hente fra naturen. I ens egen have er det altid beliggenheden og omgivelserne, der afgør, hvor bassinet skal placeres, hvor stort det skal være, og hvilken udformning det skal have.

Den metode vi bruger her er med plastfolie, og det giver større frihed til at vælge form og størrelse. Hvis bassinet skal spille en vigtig rolle i haven, bør det placeres nær en terrasse eller en hyggekrog. Hvis det derimod hovedsagelig kun skal komme dyr og planter til gode, vælges et sted, der er gemt lidt af vejen. Jo større område, der står til rådighed, jo lettere er det at opfylde begge ønsker. Bassinets størrelse er ikke bare af æstetiske grunde, men det har stor betydning for økologien.

indkøbstips

Den plastfolie, der skal anvendes, skal opfylde visse krav. Folien skal være elastisk og kunne modstå ultraviolet lys, korrosion og frost. Selv folie, der ligger i folder, skal kunne klare temperaturer ned til -20 grader. Den skalogså kunne modstå stort tryk samt kunne modstå evt. trærødder.

Størrelsen

Alle der har et bassin ved, at jo større det er, jo lettere er det at vedligeholde.

Et stort bassin har flere fordele. Det varmes ikke så let op. Det tilbyder bedre plads til dyr og forskellige planter, og det holder sig lettere i en naturlig økologisk ligevægt. I det større bassin har man heller ikke så store problemer med alger og bakterier.

Den mindste størrelse

Som mindste størrelse til et havebassin må man regne med en fri vandoverflade på 15-20 m2. Dybden skal være mellem 80-100 cm for at bassinet ikke skal bundfryse, når vinteren kommer

Har man ikke sådant et stort område til sin rådighed, bliver det mere problematisk. Hvis man for at opnå minimumsdybden i bassinet bliver nødt til at afslutte bassinets kanter på en brat måde, dvs. med stejle kanter, da vil det være bedst at købe et færdigt bassin lavet i plast eller glasfiber.

hua222
Et rigtigt vandmiljø med både dyb zone og sumpområde.

Den bedste placering

Vælg en solrig plads. Selvfølgelig er en placering under nogle træer også god nok, men ulemperne ses med det samme, gravearbejdet starter med en masse rødder. Det er ikke sundt til tilføje træerne skader, yderligere vil træets rødder måske bryde igennem plastfolien.

tips
Jordmasserne

Bestem allerde, før der startes med gravningen, hvor jorden skal placeres. En hel del af muldjorden kan spredes ud under træer og buske og anvendes andre steder. Sten og lerjord kan benyttes som materiale til en stenhøj. Hvis ikke, skal der arrangeres bortkørsel.

 

Planlægning

Når man har bestemt sig for størrelse og placering, starter den egentlige planlægning. Hvis bassinet tegnes på papir, letter det arbejdet. En nøje tegnet plan hjælper også, når indkøbene af planter og folie skal foretages.

For at bassinet skal blive så levende og afvekslende som muligt, skal man tage nogle ting med i beregningen. Man skelner i princippet mellem 3 forskellige zoner. De skal alle have forskellig dybde:

  1. Sumpområdet (0-10 cm)
  2. Strandområdet (20-50 cm)
  3. Åkandeområdet eller det dybeste område (80-100 cm)

I hver zone trives forskellige arter af dyr og planter, og ingen af dem bør mangle, Bassinets kanter må ikke være stejlere end max. 45 grader.

 

hua223

Beplantningen omkring et bassin er lige så vigtigt som selve gravearbejdet. I begyndelsen ser det noget bart ud.

 

Bassinet bygges

Til den nøje planlægning hører også indkøb af folie. Kig nøje efter prisen på folie, da den varierer betydeligt fra sted til sted. Skaf priserne, før De starter gravningen, men vent med at købe det, indtil bassinet er gravet færdigt. På den måde har man stadig mulighed for at korrigere den oprindelige plan. Hvis man har lavet præcise tegninger med nøjagtige mål, kan fagmanden udregne den eksakte plastfolie mængde. Husk at spørge, om folien kan tåle et stort tryk, og om den kan holde trærødder ude fra bassinet.

idérude
 

hua225
 

1. Ide

Bassin med åkandezonen i forgrunden. Frit udsyn fra terrasse og siddepladser. Gangsti med fliser. En lavere zone kaldet strandzonen og et sumpområde danner bagkant. Her kan mange dyr og planter finde et relativt beskyttet sted at leve på.

 

hua226
 

2. Planen set oppefra
Tegningen viser, hvor store de enkelte zoner er, og hvor bassinets sider slutter. På de lave steder kan man placere vand planterne.

 

 

 

3. Tværsnit
På tværsnittet ses, hvor dybt der skal graves, og hvor stor højdeforskellen er. Siderne må aldrig være stejlere end 45 grader.
 

hua227


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004