skyggetræet
Retur til oversigt hua20  

Samlingspladsen i det grønne

Selvom haven ikke er så stor, behøver man ikke at undvære en hyggelig siddeplads under et skyggende træ. Også til den lille have findes der egnede træer.

Så afholdte træer som bøg, eg, lind og kastanie er på grund af deres størrelse ikke egnede til haver af normal størrelse. Men der findes mange andre træer, man kan vælge i mellem.

 

indkøbstips

Foruden frugttræer kan følgende bruges som skyggetræer: Nogle af de mange løn­ar­ter, f.eks. rødløn (indtil 7 m højt), japansk løn, avnbøg (10 m), tulipantræ (7 m), tjørn, paradis­æb­le, fuglekirsebær, røn eller hol­landsk elm.

 

hua202

Hængepilen er en drøm i enhver have.

Havens midtpunkt

skyggetræet skal være centrum for livet i haven. Vælg derfor et lyst og fritliggende sted, der er nær ved huset. Tænk også på, når træet bliver fuldvoksent, at det ikke skygger på steder hvor man ønsker sol.

Selv om haven ikke er så stor, behøver man ikke at undvære en hyggelig siddeplads under et skyggende træ. Også til den lille have findes der egnede træer.

Vær opmærksom på, at træet ikke må komme for tæt på nabogrunden. Husets eget skyggetræ skal kunne vokse frit i mange år uden at blive beskåret, så det kan udvikle en velformet og naturlig krone.

Frugttræer

Undtagelsen fra reglen om beskæring er givet vis frugttræer, der skal beskæres for at give mange frugter. Til gengæld er der altid friske æbler, pærer eller kirsebær.

Tanken med et skyggetræ er ikke bare, at det skal fungere som et dominerende punkt i haven. Træet skal også kunne tilbyde en hygge1ig siddeplads i skygge af træets krone. Derfor er det påkrævet, at der under træet findes en bænk, der dog senere udvides med borde og stole. Udendørs møbler bør være af en sådan beskaffenhed, at de ikke skal bringes indendørs ved dårligt vejr.

En høj stamme

For at man skal kunne opholde sig under træet, er det nødvendigt at træets stamme er mindst 2 meter høj. På denne måde får man en luftig siddeplads i skyggen i ly for solens stråler, og fuglene kan boltre sig i træets krone.

Det bedste for skyggetræet er at placere det et sted, hvor det har god. plads til at vokse. Græsplænen tager ingen skade af lidt skygge. Planter man et træ med dybtgående rødder f.eks. ask, forbliver græsplænen garanteret frisk og grøn. Vælger man derimod et træ med rødderne i jordoverfladen, kan rødderne stjæle vand og næring fra græsset. For at undgå dette kan man udskifte græsset med barkflis, grus, trægulv eller fliser.

Husk, hvis der lægges fliser eller brædder, at sørge for et lille mellemrum, så vandet stadig kan trænge ned til træets rødder. Husk også, at jorden under belægningen bliver udsat for et stort tryk. Hvis der er tale om lerjord iblandes en del grus, således at jorden er gennemtrængelig for vand.

Hvilket træ skal jeg vælge?

Når man vælger skyggetræ, kan man ikke bare tage hensyn til ens personlige smag.

Afgørende for valget er spørgsmål som: Hvilken type jord er der i haven? Er voksestedet tørt? Hvor højt står grundvandet?

Vil trækronen efter nogle år genere naboen? Vil man have et staudebed under træet?

Hvis man er i tvivl bør man vælge et træ med en lille og gennemsigtig krone.

tips

Form kronen

Plant helst et træ med en høj stamme (mindst 180 cm). Klip de nederste grene af om vinteren. Denne beskæring fremmer væksten og man får hurtigere en siddeplads i skyggen af kronen. Husk endelig at give vand regelmæssigt i de første 2 år.

Vælg helst hjemlige arter

De træer, der passer bedst til vort klima er altid de hjemlige arter. Disse kan overleve både ekstremt kolde vintre og meget tørre somre. For at nævne nogle eksempler, så kan løn, pære og hvidtjørn klare sig på relativt udsatte steder. Træf valget ud fra de forskellige træers egenskaber: blomstring, frugt, løv og kronens form. Alle de lavtvoksende lønarter er udmærket egnet til den mindre have. De bærer deres tætte løv til sent på efteråret, hvor det farverige løv så falder til jorden.

Æble- og pæretræer blomstrer i maj og bærer frugt om efteråret. De grentornede hvidtjørnearter blomstrer og dufter vidunderligt.

hua203

Kirsebærtræet er meget brugt som skyggetræ.

Pasning

Når skyggetræet en gang er plantet og har slået rødder, kræver det ikke noget særligt ekstra arbejde - ud over den årlige oprydning af blade om efteråret. Naturligvis skal frugttræer beskæres regelmæssigt for at bære rigelig frugt, og man vil sikkert også høste frugterne. Ellers er det nok at fjerne visne grene og holde øje med skadedyr.

I tørre perioder bør træet sandsynligvis vandes, særlig i træets vækstperiode og det er også nødvendigt at gøde lidt. Skyggetræet skal altså passes på samme måde, som resten af havens træer og buske.

Plantning

Kun de træer, der er købt uden rodklump eller potte, behøver at beskæres. Rødder og krone beskæres til den halve længde. Træer med rodklump eller potte kan plantes med det samme - naturligvis skal plast- eller lærred samt potte fjernes først, Bind altid træet op til en kraftig pind, så det kan vokse lige. Jorden skal forberedes med langtidsvirkende organisk gødning. De første to år bør man vande træet regelmæssigt, så det så hurtigt som muligt kan udvikle sig til et stærkt og sundt træ. Glem ikke at træet skal være mindst en fire - fem år gammelt, før man kan slå sig ned under den grønne krones behagelige skygge.

TRIN FOR TRIN
 

hua2051
1
Grav et tilstrækkeligt stort plantehul og klip halvdelen af røddernes længde af.

 

hua2052
2
Selv grenene skal beskæres, hvis ikke træet er købt med rodklump eller i potte.

 

hua2053
3
Sæt træet ned i hullet og ryst det kraftigt, så jorden trænger ind alle steder.

 

hua2054
4
Fyld plantehullet med jord, der er forbedret med benmel eller anden organisk gødning .

 

hua2055
5
Træd jorden fast omkring træet, sørg for at træet står lige.

 

hua2056
6
Lav en lille jordforhøjning omkring planten, og giv rigeligt med vand.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004