Pergola
Retur til oversigt hua12  

Et sted for drømmere

Selvom haven ikke er stå stor, behøver man ikke at undvære en hyggelig siddeplads under et skyggende træ. Også til den lille have findes der egnede træer.

En pergola iklædt smukke planter kan blive din ynd­lings­plads i haven. Bag tætte gardiner af blom­ster­ran­ker sidder man i læ for blæst og generende blikke. Man føler sig tryg omgivet af de omfavnende plan­ter.

På varme dage giver planterne skygge. Solen træn­ger kun delvist igennem bladløvet og omgivelserne fyldes af flimrende lys og skygge. En pergola (ita­li­ensk ord for løvgang) giver foruden læ og ly, en in­ter­es­sant arkitektonisk effekt på haven. Når det dre­jer sig om valg af planter og deres placering, er der næsten ingen grænse for fantasien. Antallet af egnede planter er stort.

vÆrd at vide

Alle metaldele der anvendes bør være for­zin­ke­de. Skruer, bolte og vinkeljern er da bedre beskyttet mod rust. Trædelene skal være trykimprægnerede.

 

hua122

Arkitektens trøst er meget hurtig- og kraftigt voksende.

Placering af pergolaen

En pergola skal ikke stå for sig selv i haven, men bør være et forbindelsesled mellem forskellige be­byg­gel­ser.

Ved hjælp af en pergola kan man f.eks. knytte ter­ras­sen og huset sammen, få udenomsareal knyttet til huset på en harmonisk måde eller adskille urte­ha­ven fra prydhaven. For at give mest mulig skygge bør pergolaen placeres i nord-sydlig retning.

En pergola med bare en tværbjælke fungerer som en port og bruges mest som en grøn passage. En per­go­la med to eller flere bjælker danner en overdækket gang og kan give siddepladser. Udover den op­rin­de­li­ge funktionsom støtte for klatre- og slyngplanter, har pergolaen fået en ny funktion.

Egnet byggemateriale

I kombination med planter er træ det bedst egnede materiale. Man kan bruge runde eller firkantede bjæl­ker.

Da træet er udsat for vejr og vind skal det over­fla­de­be­hand­les. En eller flere behandlinger med træ­im­præg­ne­ring beskytter træet mod vand og skadedyr. Midlet må ikke være giftigt for planterne.

I de fleste tilfælde kommer man til at bruge træ, der skal kombineres med andet materiale. Til at samle pergolaen skal man bruge varmforzinkede me­tal­de­le. Natursten eller beton er egnet som fundament eller som sokkel.

vigtigt

I stedet for tværliggere af træ kan man også anvende trådnet. Dette forenkler kon­struk­tio­nen og har samme funktion, nemlig at væ­re planternes støtte. Nettets ma­ske­stør­rel­se bør være mellem 20 og 30 cm.

Pergolaens forankring

Stolperne skal sættes i et fundament, der ikke be­ska­di­ges af frost. En god metode er at støbe stål­stol­per direkte ind i en betonsokkel på 30 x 80 cm. For at beskytte træstolperne mod råd, bør man pla­ce­re dem på en stålsko, så der er en afstand på ca. 5 cm til jorden.

Hvis man bygger pergolaen i tilslutning til en mur el­ler et plankeværk, kan man fæstne bjælkerne (de vand­ret­te tværliggere) til muren ved hjælp af en jernsko.

tips
Egnede planter

Man kan sætte nye planter opad pergolaen hvert år, f.eks. Lathyrus og Kalabas. Med disse planter får man henrivende blom­ster­guir­lan­der. Man kan også vælge den hur­tigt­vok­sen­de arkitektens trøst, humleplanten, den vilde vin, klatrehortensia, kaprifoler, vin­ter­jas­min, blåregn og alle slags slyng­ro­ser.

hua123

Sådan sættes stolpen fast.

Stabilitet er alfa og omega
Pergolaens materiale vælges så det passer til husets stil og til de dimensioner man har tænkt sig. Stol­per­ne og bjælkerne skal have en tykkelse på 100 - 160 mm.

Til tværliggerne er en tykkelse på 60 - 100 mm nok. Tværliggerne er dem der ligger øverst på tværs af per­go­la­ens længde og som efterhånden udgør per­go­la­ens grønne tag. Stolperne og bjælkerne skrues eller tappes sammen. Da disse samlinger er alt afgørende for stabiliteten bør arbejdet udføres med stor omhu. I samlingerne må vand ikke kunne trænge ind. Vend alle samlinger nedad.

Pergolaens højde, d. v.s. afstanden mellem jorden og bjælkernes underkant skal være mindst to meter så man kan bevæge sig frit under pergolaen. Ide­al­høj­den er 2,5 meter. De lodrette stolper skal stå med ca. 3 meters mellemrum. Tværliggerne (der lig­ger ovenpå bjælkerne) bør ligge i en afstand på 40 - 80 cm fra hinanden.

hua124

En grøn oase i haven.
TRIN FOR TRIN
 

Det mest almindelige materiale til pergolaen er træ. Her bruges spinkle, uafbarkede fyrretræsstammer. Redskaber der skal bruges: sav, hammer, boremaskine, stemmejern, skruetrækker og lange skruer. Husk at imprægnere træet.

 

hua1251
1
Fyrrestammen saves først på tværs og derefter på langs.

 

hua1252
2
Den nysavede flade placeres senere ovenpå stolperne.

 

hua1253
3
Samlingsstedet til skruer laves med et stemmejern

 

hua1254
4
Forbor skruehullet og fastgør stolpen med forzinkede skruer og rawlplugs til mur.

 

hua1255
5
Færdigt. Ovenpå ligger en støttebjælke.

 

hua1256
6
Betonfoden med indstøbt stålsko beskytter træet mod råd.

 

hua1257
7
Sådan forlænger en fagmand bjælkerne.

 

hua1258
8
En vinkelstøtte mellem stolpen og bjælken giver en stabil konstruktion.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004