Espalier
Retur til oversigt hua11  

Et espaliertræ op ad husmuren

Et espalier, der klæder husets facade, giver både trivsel og skønhed. Men det espalierede træ er ikke bare en smuk detalje. Træet giver også et udbytte.

Det lyder ganske vist lidt optimistisk, men faktum er, at selv herhjemme kan vi dyrke ferskner, fremmedartede pæresorter og vindruer. Klimaet for disse sarte planter forbedres betydeligt, når de vokser op ad en varm husmur.

Husets mure skaber det gunstige miljø, der gør at selv planter, der normalt kun trives i de sydlige lande, også kan vokse hos os. I løbet af dagen opvarmes husets mure af solen, og varmen afgives i løbet af natten.

Dette fænomen kan man selv iagttage ved et simpelt eksperiment. Hæng om sommeren et termometer på en mur, der vender mod vest, øst eller syd. Nogle minutter senere aflæser man temperaturen. Gentag målingen et par skridt længere borte fra muren. Det samme termometer viser nu, at temperaturen er nogle grader lavere.

vigtigt

Under et fremspringende tagudhæng bliver jorden meget tør. Vand regelmæssigt, især inden træet har fået et velfungerende rodsystem.

 

Afgørende forskel

Disse få graders forskel er altafgørende. Den ekstra varme og den lille variation i temperaturen helt tæt ved muren, gør det muligt for varmekrævende planter at trives på et sådant sted. Planterne takker for dette ved at give et rigeligt høstudbytte. Naturligvis under forudsætning af, at man passer sit espaliertræ regelmæssigt med den rette beskæring.

Hvilken mur er egnet?

Med undtagelse af nordvendte mure kan espaliertræ plantes på hvilken som helst side af huset. Selvfølgelig er høstens størrelse afhængig af, hvor meget sol træet får. Af samme grund vælges en mur, hvor der er meget sol. På denne mur anbringes espalieret, som træet skal vokse opad. Størrelsen bestemmer, man selv, da træet bliver lige præcis så bredt og stort, som man selv tillader det.

Man kan lade pæretræer vokse op til tagrenden og endog i hele husets bredde. Derimod trives ferskner bedst, hvis de ikke bliver for store. Tilpas espalierstørrelsen efter træets naturlige højde.

Til at lave et espalier bruges firkantet tømmer med dimensionerne 5 x 5 cm og 2,5 x 2,5 cm. Brug kun imprægneret træ, da træet skal holde i mange år fremover. Hvis man selv ønsker at imprægnere træet, bør man anvende midler, der ikke skader planten. Espalieret fæstnes til muren ved hjælp af murskruer eller rawlplugs, afhængig af hvilket materiale muren er lavet af.

Når man har bestemt størrelsen på espalieret, afmærkes den lodrette pinds placering på muren. Anvend vaterpas eller et lod. Hvis man ønsker flere lodrette pinde, er det bedst at placere dem med en afstand på 1-1,5 m. Skru pindene godt fast i muren. Luft mellem pinde og mur Hvis de lodrette pinde er alt for svære at montere, kan man helt undvære dem. Man fastgør ganske enkelt de vandrette pinde direkte på muren. For at luften skal kunne cirkulere mellem pindene og muren, bør man altid placere 5 cm tykke afstandsklodser under pindene.

Vær forsigtig

I de fleste tilfælde skal man bruge en stige for at klare arbejdet. Man behøver ikke kun stigen , når man bygger et højt espalier, den er også nødvendig ved beskæringen om foråret, sommeren og naturligvis når der skal høstes. I et fritstående frugttræ kan man sagtens klatre op, men espaliertræets grene er for tynde, og kan ikke klare en persons vægt. Sørg derfor for at have en stige, der er tilstrækkelig høj og virkelig stabil.

Plantningen

I praksis har det vist sig, at et bed med en bredde på 1-1,3 m er at foretrække. Her er der også plads til alle tænkelige forårs- og sommerblomster.

Da jorden let udtørrer på et varmt voksested, bør den iblandes materiale, der holder på fugtigheden f. eks. kompost. Grav et plantehul, hvis centrum ligger ca. 30 cm fra espalieret, hverken mere eller mindre. Hullet skal være mindst 20 cm større i omkreds end rodklumpen. På den måde får de første nye rødder lov til at vokse i løs jord.

De grene, der vokser ind mod muren skæres af allerede før plantningen, og er på den måde ikke i vejen ved selve plantningen.

Senere når træet placeres i hullet, sørger man for, at træet hælder en smule ind mod muren. Tramp jorden til og vand rigeligt.

Et espaliertræ behøver naturligvis ikke - i modsætning til et fritstående frugttræ - nogen speciel støtte. Men før opbindingen skal træet gennemgå sin første beskæring.

 

tips

At sætte pindene fast

Start med at fastgøre enderne på tværpindene. Senere er det lettere at skrue tværpindene fast i den lodrette pind.

 

Den første beskæring

Træet skal beskæres kraftigt. Kun to kraftige sidegrene lades tilbage. Selve stammen kortes. Den bør være omkring 50 cm højere end de to sidegrene. Beskær stammen, så den øverste knop peger opad, bort fra muren.

Begge sidegrene kortes ned til en tredjedel af deres oprindelige længde. Også på disse grene skal knoppen pege udad. Bind derefter sidegrenene fast så vandret som overhovedet muligt. Alternativt kan man, hvis der er tale om pæretræer eller æbletræer, helt fjerne stammen og i stedet lade to til fire sidegrene sidde.

Espaliertræet formes derefter enten som et U (to sidegrene) eller som et dobbelt U (fire sidegrene).

 

hua113

Fuld sol op ad en sydmur er et ideelt sted for et espaliertræ.

 

Friere former

Surkirsebær, abrikos og ferskner kan vokse på en lidt friere uregelmæssig måde. Surkirsebær bibeholder stammen, hvorimod stammen helt fjernes på abrikos og fersken. På den måde vokser træet bedre og giver mere frugt, da det meste af kraften nu går til det frugtbærende ved.

TRIN FOR TRIN
hua115
    1. Fastgør den lodrette pind
hua116
    2. Klodser under tværpindene
 

Sådan laves et simpelt espalier
Grundprincippet er altid det samme. Et større es- palier laves på nøjagtig samme måde som et mindre (se billedet til venstre). Glem ikke den lodrette pind, der kan udskiftes med afstands- klodser (billede 2). På den mådekan luften cirkulere mellem mur og træ, yderligere lettes op- bindingsarbejdet, når grene skal bindes fast til espalieret. For at det skal se professionelt ud, an- vendes vaterpas og tommestok. Afstanden mellem pindene skal være lige stor.

hua117
    3. Det færdige espalier.
hua118
    4. Træet plantes.

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004