Planter til mure
Retur til oversigt hua08  

Blomster, der klæder sten

Stenmures smalle fuger kan være det ideelle voksested for mange varmeelskende planter. I dette miljø befinder de sjældne små alpine planter sig godt sammen med mere almindelige stauder.

Man kan naturligvis betragte mure blot som en indretning i haven og kun beplante dem oppe på selve toppen.

Men murene tilbyder desuden ideelle forudsætninger for forskellige sjældne vilde former af alpine planter og for mange af de mindre planter blandt vore hjemlige stauder. Det er næsten synd ikke at beplante hele muren.

 

hua082

Blåpude oversået med blomster.

Plant i fugerne

Den enkleste måde er at plante, mens muren bliver bygget. Man lægger da planternes rødder med varierende afstand ovenpå stenlaget. Planterne må ikke komme for langt ind i muren, men skal dog have tilstrækkeligt fat med sine rødder. Senere lægges næste stenlag ovenpå, og der tætnes med ler, så den løse plantejord ikke løber ud.

For at planterne kan trives i muren, skal fugerne mindst være 5 cm brede.

Visse alpine arter trives dog også i små revner, mens andre arter kræver mere plads. Bedste plantetidspunkt er om foråret eller i det tidlige efterår.

Jorden

Plantejorden bør være næringsrig og ikke alt for let. Jorden bør også ligge bagved muren, så plante jorden kan vokse ind i den. En egnet jordblanding kan bestå af lerholdig havejord, tørvemuld og godt formuldet kompost. Blandingen fugtes godt før plantningen. Efter plantningen vandes der forsigtigt og rigeligt. Pas på, at den løse plantejord ikke skylles væk ved vandingen.

Når planterne har slået rødder, kræver de næsten ingen pleje. Det er sjældent nødvendigt at gøde eller vande. Cirka hvert andet år bør man beskære de kraftigst voksende planter.

 

hua083

Dværgiris (Iris-Barbata-Nana-gruppen) er tuedannende. Den bliver 15 - 30 cm høj og blomstrer i slutningen af april.

Plantekombinationer

Man må på forhånd bestemme sig for, om man kun vil have kompakte, brogede stauder eller botaniske vildarter med deres graciøse vækstform. Det er ikke så godt at kombinere de to typer, da de hurtigtvoksende kulturplanter snart vil have trængt de vilde planter i baggrunden.

Den karrige støttemur egner sig bedst til de taknemmelige planter, som stenurt, stenbræk, husløg og soløje. Sammen med dem kan man plante relativt ualmindelige vildarter som Pulsatilla, kobjælde, guldasters, Aster linosyris og forskellige vildarter af nellike, Dianthus.

Til de dele af muren, der ligger i skygge eller halvskygge egner forskellige bregnearter sig glimrende, visse stenbræk og nogle primulaer. Gul lærkespore og dværgakeleje (blå) giver farve i skyggen.

Vil man så hurtigt som muligt have dækket en mindre pæn mur, f.eks. af beton af en overflod af blomster, bør man anvende arter som stenurt, blåpude, fjeldarve og snepude.

Til beplantning på murens top egner sig løgplanter som krokus, perlehyacinter, stjerneløg og dværgiris.

Selv et flertal af varmekrævende græsser, stauder og buske, der elsker tørre jorde, f.eks. star, Carex montana, blåsvingel, Festuca cinerea, lavendel, gyvel og Daphne (pebertræ) har her de bedste forudsætninger for at trives.

hua084

Mange bregnearter trives i mursprækker.

tips
Kronen på værket

Hvis man vil plante en hæk oppe på muren, skal buskene sættes ca en meter fra kanten. Hvis ikke, tager hækken alt for meget vand og næring fra planterne, der sidder i revnerne. Der anvendes svagtvoksende buske til formålet.

hua085

Mur med gul krognål. Oppe på muren hvid snepude og ved foden vortemælk.

Planteudvalg til murbeplantning
Solrigt
Navn
Botanisk navn
Bemærkninger
Blomstring
Højde, cm
Acantholimon
Acantholimon
tuedannende, stikkende blade, rosa blomster
juni-juli
10-15
Klippeurt
Aethionema
hvide og rosa blomster
apr-juni
10-15
Fjeldarve
Androsace
rosa blomster
maj-juni
10-15
Engelskgræs
Armeria maritima
purpurfarvede blomster, tuedannende blade
maj-okt
15-25
Klokkeblomster
Campanula
blå blomster i flere varianter
juni-aug
15-30
Nellike
Dianthus
mange arter og sorter, hvide, rosa og røde
juni-juli
10-25
Vortemælk
Euphorbia
både høje og lave arter
maj-juni
5-30
Storkenæb
Geranium
mange arter, rosa, blåviolet
juni-juli
10-25
Kugleblomst
Globularia cordifolia
små blå blomster
juni-aug
10-15
Tæppepileurt
Polygonum affine
rosa blomsteraks
juli-sept
5-10
Stenurt
Sedum
gul-, hvidblomstrende arter
juni-aug
10-20
Husløg
Sempervivum
pudedannende bladrosetter
juni-juli
5-10
Ærenspris
Veronica
talrige arter med hvide og blå blomster
maj-juni
10-20
I skygge
Kalkkarse
Arabis
kridhvide blomster
apr-maj
10-15
Gul lærkespore
Corydalis lutea
lysegrønne blade, i skygge kun få blomster
juni-aug
15-25
Primula
Primula
mange arter og sorter i næsten alle farver
apr-juni
10-25
Stenbræk
Saxifraga
over 300 arter, hvor mange egner sig til skygge
apr-maj
10-20
Guldjordbær
Waldsteinia ternata
små gule blomster, meget bladløv
juni-juli
10-15
Bregner
 
alle er fugtelskende
 
10-30

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004