Havegangen
Retur til oversigt hua07  

Trin for trin på fast under lag

I en smuk have vil man gerne færdes. Men inden længe viser optrampede stier, hvor man færdes mest. Inden dette tager overhånd, bør man anlægge faste havegange.

Samtidig med man anlægger haven, bør man også anlægge flisegange. Omkostningerne behøver ikke at blive alt for store og med lidt tålmodighed kan man sagtens selv lægge fliserne.

En flisegang hører til de faste indretninger i haven, og den tjener ikke kun som gangsti, men den afgrænser også både bede og plæner. Det betyder, at man sagtens kan komme ned til sin kompostbunke og tilbage igen tørskoet. Gange og stier præger oftest haven.

Det er af afgørende betydning, hvordan gangen lægges, og hvor bred den er. Gangstien op mod hovedindgangen bør være så bred, at to personer sagtens kan gå ved siden af hinanden, dvs. 120-150 cm. I en mindre have er 90 cm nok. Her vil en bredere gang blive alt for dominerende og desuden optage alt for meget plads.

Andre stier, der ikke bruges særligt meget, - ler som anvendes til trillebørskørsel behøver ikke at være bredere end 40-60 cm.

Hovedreglen er, at ingen gangsti skal være bredere end højest nødvendig.

 

hua072

Der findes mange gode materialer til havegangen. Her ses brændte tegl med grønne fuger.

Forskellige materialer

I handelen findes der mange forskellige materialer inden for fliser. De findes i alle størrelser og mange materialer, f.eks. natursten eller massefremstillede sten eller træ. Der er fliser i beton, skiffer med ru overside eller hårdt brændt ler samt sandsten, kalksten og granit.

Men der er også klinker, træblokke eller træriste, der også giver en stabil gangsti. Ved at besøge de forskellige byggemarkeder, vil man snart finde det, der passer til ens egen have. Alle typer af fliser skal lægges på den korrekte måde, for at man skal have glæde af gangstien i mange år.

 

hua073

Fliser der afslutter bede, skal ligge nogle centimeter højere end den omliggende jord.

At lægge fliser

1. Klip græsset:
Hvis gangstien skal placeres, hvor der nu er græs, skal man først slå græsset med en maskine.

2. Marker stiens udbredelse:
Den endelige gangsti markeres i hele sin udstrækning ved at spænde en snor ud på hver side. Hjørner og kroge markeres med et spadestik. Snoren bindes fast til små træpinde.

3. Fjern jorden:
Græstørvene graves op og komposteres. Den overskydende løse jord fordeles i bedene. Grav ca 20 cm ned. Lidt efter lidt lægger man her 3 forskellige lag - grus, sand og fliser.

4. Nivellering:
Rettesnorene tjener også som niveaumarkering. Som regel skal fliserne lægges i samme niveau som den omliggende jord, så det bliver lettere at slå græsset.

Hvis gangstien derimod skal afslutte et bed, skal fliserne lægges højere end den omliggende jord. Og den måde undgår man, at jorden i tilfælde af regn skylles ud på fliserne. Regn også med et fald på 1 cm pr. m (1 %), så vand kan løbe af. Hældningen bør være væk fra huset, så man ingen vandskader får. Snorene sænkes, så de netop er i den højde, som fliserne skal ligge.

materiale

Fliser (f.eks. fliser i beton eller natursten) i lethåndterlige størrelser (30x30 eller 40x40 cm) grus og stabilt grus.

5. Underlag:
Derefter lægges 10 cm bundsikringsgrus på. Ovenpå lægges 3-5 cm stabilt grus. Stabilt grus skal have en kornstørrelse på 0-8 mm. Der tromles eller stampes.Underlaget skal være stabilt.

6. Fliselægningen:
Flisemme lægges på plads. Her er snore og vaterpas uundværlige. Hver flise lægges forholdsvist højt i begyndelsen for senere at blive stampet ned i det rette niveau. Fliser, der lægges for dybt eller ikke ligger stabilt, tages op igen. Ved hjælp af en murske fylder man mere sand på (eller man tager overflødigt sand bort). Flisen lægges på plads og dunkes på plads ved hjælp af en hammer eller mukkert.

Man kan sagtens lægge en ny gangsti til en allerede eksisterende. F1iser i beton deles med en skæremaskine eller ved hjælp af hammer og mejsel. Med en mejsel kommer der kanter på fliserne.

7. Fyldning af fugerne:
Gangstien bliver ikke stabil, før fugerne er fyldt ud. Mellemrummene udfyldes med fint grus eller sand, der fejes ned med en kost. Derefter vandes med haveslange, indtil alle fliserne ligger, hvor de skal.

Hvis man ikke kan mærke overgangen fra. den ene flise til den anden, ligger fliserne perfekt.

 

tips
Overskrift

Fliserne kommer til at ligge meget stabilt, hvis man blander græsfrø og let jord sammen med gruset. Vand blandingen. Sådan en havegang med grønne fuger passer fint til den øvrige have.

TRIN FOR TRIN
 

hua0751
1.
Rettesnoren spændes ud.

 

hua0752
2.
Jorden graves væk, ned til en dybde på 20 cm.

 

hua0753
3.
Bundsikringsgrus og stabilt grus udlægges.

 

hua0754
4.
Underlaget planeres ud, og der stampes.

 

hua0755
5.
Ved hjælp af vaterpasset laves en hældning på 1%.

 

hua0756
6.
De første fliser lægges vandret ved hjælp af rettesnoren.

 

hua0757
7.
Fliserne bankes på plads med en gummihammer.

 

hua0758
8.
8. Sandet fejes ned i fugerne, til sidst spules med vand.

 

hua0759
9.
Havegangen er klar til brug.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004