Vækstvilkår
Retur til oversigt hu02  

Sol, vand og lys

Hvad solen er for solsikken, er den fugtige jord for sumpcypressen. Hver planteart har sine specielle livskrav, der kun kan opfyldes på bestemte voksepladser.

Med vækst-vilkår forstår man alle de påvirkninger, som en plante er udsat for på sin vokseplads. Det er dem der bestemmer om den enkelte plante, det kan være et træ eller en busk, trives eller ej.

I modsætning til mennesker og dyr er planterne ikke bevægelige. De kan ikke flytte sig, hvis det er for varmt, eller hvis jorden er for våd. Planterne må simpelthen affinde sig med de vilkår deres vokseplads giver. Det er derfor vigtigt at vælge de rigtige planter eller fremskaffe de rigtige vækstvilkår til en længe ønsket plante. Man skal altså undersøge hvilke faktorer det er, som gør en bestemt plantes liv muligt i haven. Og hvilke af disse faktorer man har indflydelse på, og evt. kan forbedre, ved at være en dygtig gartner.

vigtigt

Den beskyttelse som husmure og høje træer kan give, må ikke undervurderes. De forringer luftudvekslingen ganske betragteligt (vindbeskyttelse) og formindsker derved også afkølingen af luftlagene nær jordbunden (frostbeskyttelse). Naturligvis er det ikke fuldt tilstrækkeligt til meget sarte buske. Disse skal også vinterbeskyttes med grangrene eller plantesække

Makro- og mikroklima

En overordnet betingelse for alle voksepladser er klimaet. Klimaet bestemmer ikke blot vejret, årstemperaturen og nedbørsmængden, det har også i mange millioner år bidraget til jordens beskaflenhed. Det er makroklimaet, de klimatiske betingelser i en landsdel, som i vid udstrækning bestemmer hvilke planter der kan sælges, og hvilke der ikke kan sælges. Under klimaets indflydelse danner der sig på hvert eneste stykke jord et bestemt mikroklima, der er afhængigt af flere forskellige ting: af grundens beliggenhed, dens hældning, bebyggelsen og til sidst selve beplantningen. Alle de påvirkninger som omverdenen har på en plante på en bestemt vokseplads, er bestemt af makro- og mikroklimaet.

billede

Ved en husmur mod syd kan mikroklimaet være så godt, at selv sarte frugtsorter kan trives.

Lys

Lyset er planternes energikilde. Ved hjælp af deres grønkorn lagrer de sollysets energi i kulhydrater og forvandler dermed også solenergien til næring for mennesker og dyr. I løbet af evolutionen har de forskellige plantearter tilpasset sig lysforholdene. Der er arter, som kun trives optimalt i fuld sol, og der er arter, som ville blive brændt op på sådan en plads og derfor vokser bedst på en plads uden sol, eller måske helt i skygge. Via det rummelige udvalg af voksepladser (øst, syd.eller vest for huset), eller ved at plante skyggegivende træer, kan man selv bestemme over en stor del af lysets indflydelse på haven, og dermed opfylde de enkelte planters krav om lys.

billede

Mange solelskende planter, som f.eks. solsikke, bliver betydeligt mindre på en skyggeplads.

Temperatur og varme

Man har mindre mulighed for at yde indflydelse på temperaturen på stedet. Makroklimaet, de klimatiske betingelser i det omgivende landskab, så vel som højde og verdensretning, spiller den afgørende rolle.

Sarte planter er mindre udsat for frost på et højt sted, end i en sænkning, fordi den tunge, kolde luft om vinteren går udenom et højdedrag og samler sig i en lavning, hvor den kan skade planterne mere.

Vand
Vandet hører, ved siden af lyset, til de altafgørende livsvilkår. Den konstante vandforsyning fra rødderne til bladene er plantens hjerteslag. Vandet transporterer alle næringsstoffer, og når de allermindste dele af plantens "krop", hvor det indgår i stofskiftekredsløbet. Hvis vandstrømme bryder sammen under tørke, bliver planten slap, udtørrer og går til sidst til.

Jord

Den tilpassede forsyning af vand hænger ikke bare sammen med arten og mængden af vandingen, men bestemmes i langt højere grad af jordbundens type og struktur.

Forholdet mellem grus, sand, ler og humus bestemmer frugtbarheden. Mange grunde er opfyldt af sten og byggeaffald, eller det øverste jordlag er trykket sammen af store entreprenørmaskiner i byggefasen, så jordens vandindhold er forstyrret. Let sandet jord lader hurtigere vandet slippe bort end lerjord. Ingen af delene dur i ren form til en have.

Med forskellige former for jordforbedring kan man gøre jordens kvalitet mere egnet til havebrug.

billede

Kun når vækstvilkårene passer, kan haven blive så frodig.

tips

Når De planter en sart busk så vær opmærksom på at østsiden af hus og grund er meget mørkere og koldere end vestsiden. Om morgenen er solens kraft ikke særlig stor, og i vintertiden mangler den direkte indstråling på grund af solens lave stilling på himlen ofte helt, og ved middagstid breder husets skygge sig.

Næringsstoffer
En anden faktor, som hænger nøje sammen med jorden, er indholdet af næringsstoffer. Ved si- den af indholdet af næringselementer kommer det også an på, om de er disponible for planterne. Kalk- og humusindholdet, såvel som pH-værdien i jorden, er det som giver udslaget, På mager jord ses følgerne lige så tydeligt, som på overgødet jord.

billede

Pudeblomstrende blomster trives normalt bedst i fuld sol.

Illustration af vækstvilkår

Kun når alle vækstvilkår harmonerer, trives planterne optimalt. Illustrationen viser sammenhængen.

billede


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004
kommentarer ?