Læg en haveplan
Retur til oversigt hu01  

Sæt drømmene på papir

Der er plads til en haveplan i selv den mindste have. Selv en mini-have kan blive til et indholdsrigt paradis hvis man planlægger omhyggeligt og planter hvad man drømmer om. Her kan man se hvordan sagen gribes an.

Selv en lille have kan opfylde de mest forskelligartede ønsker. Altemativeme behøver ikke være prydhave eller køkkenhave, legeplads eller havedam, terrasse eller græsplæne. Med en omhyggelig udnyttelse af arealet, kan man som regel få flere af sine ønsker opfyldt.

Lav en planskitse

Lav allerførst en planskitse over grunden. Brug f. eks. som basis den arkitekttegning af hus og grund, som normalt følger med ethvert hus. Tegn ind på skitsen hvor hus, indkørsel, indgange og stier findes, og tilføj store træer, som allerede findes, elinstallationer og vandrør og andet, der skal tages hensyn til. Glem heller ikke at tilføje verdenshjørnerne og grundens placering i forhold til dem.


Sæt ønskerne på papir

Når dette arbejde er gjort, så tag nogle kopier af skitsen, så Du kan tegne forskellige muligheder ind og sammenligne dem med hinanden. Det er nemmest hvis man starter ved grundens sider og arbejder sig ind mod midten eller mod huset. Hvis man f. eks. vil plante vilde hække langs grundens sider, skal man regne med at der skal bruges langt mere plads, end hvis der er tale om en veltrimmet thuja- eller ligusterhæk.

billede

En bar byggeplads bliver allerede efter et år...

billede

... til en frodig have fuld af trivsel.

Mange forskellige vækstbetingelser

Hvis man for eksempel vil give afkald på den beskyttelse mod kig udefra, som en hæk giver, og kun opsætte et hegn, er man fuldstændig fri til straks at gå igang med selve haveindretningen. Nu kan man begynde at planlægge store prydbede med forskellige høje stauder og mindre træer iblandt. Eller man kan anlægge en bonde-have. Indenfor havens grænser kan der plantes træer, også frugttræer. Ved husets sydmur trives bærbuske fint. Den næste ting i haven afhænger af, hvordan man har valgt havens grænser mod omverdenen. Foran og under vildhække passer lave stauder og pudeplanter godt, mens en mere strengt trimmet hæk måske indbyder mere til plantning af roser i bede, eller en velpasset græsplæne.

Omtanke betaler sig
Prøv at tegne ind på planen, alle de bede Du kunne tænke dig at anlægge. Dernæst er der nogle helt grundlæggende ting, der skal tages hensyn til. F. eks. skal kompostbunken ligge i halvskygge, måske skjult bag nogle buske. En grøntsagshave behøver derimod fuld sol. Syd for køkkenhaven må der altså ikke stå store træer. En siddeplads hvor man kan nyde haven, skal stå i sol, men skal også have et skyggefuldt hjørne. Et stenbed kan ikke lide tung lerjord. De fleste træer har brug for et tilstrækkeligt tykt muldlag, og de færreste planter holder af konstant fugt eller væde om rødderne. Hvis det sidste er tilfældet i dele af haven, skal der drænes.

Selvom du ikke vil have nogen decideret køkkenhave, skal man dog helst have en lille plet nær huset til krydderurter og lidt radiser. Tørrestativet skal også helst placeres i umiddelbar nærhed af huset, så det ikke ses fra vejen. Børnenes legehjørne skal placeres så man kan se det fra køkkenvinduet, og slet ikke i nærheden af vasketøjet. En snavset bold kunne let lave uheld.

Planlæg også flere steder med vand. Så behøver man ikke at bakse med uhåndterlige slanger eller store vandkander, der skal slæbes alt for langt.

Hvis du senere planlægger en havedam, en brønd eller et lysthus, skal det tages med i betragtningerne nu, så de senere kan anlægges uden at flytte besværlige planter etc. Først derefter kan man gå igang med den egentlig anlægning af haven og få lagt de nødvendige vandrør og el-ledninger, så haven ikke siden skal skæres sønder og sammen.

Fordel arbejde og omkostninger

Glem ikke i planlægningen at notere omkostninger til byggemateriale, planter og nødvendige installationer. Anlæg roligt nogle græsområder, hvis udgifterne er for høje på et enkelt år. Bortset fra det så fordrer en nyanlagt have meget pasning. Hvis man anlægger noget nyt hvert år, i stedet for at gøre det hele på en gang, så fordeler man også arbejdet langt bedre. Desuden glæder det altid, når haven den ene gang efter den anden forandrer udseende, indtil man har nået det endelig mål.

tips
Læg farver på planen

Hvis man farvelægger plantegningen, er det lettere at forestille sig det endelige resultat. Farv f. eks. vejene grå bedene gule græsset grønt og huset rødt. Derved understøtter man sin forestillingsevne betydeligt.

Havedammen føjer sig harmonisk ind i have-anlægget.

TRIN FOR TRIN

skitse
1. Start planlægningen med en skitse af grunden.
skitse
2. Bestem hvor og hvor stor grøntsagshaven skal være.
skitse
3. Blomster, buske og hække grupperes.
 

  1. Lav først en skitse af grundstykket, hvor hus, veje og bestående træer er tegnet ind.

  2. En lille nyttehave skal man have. Giv den en gunstig plads og fastlæg størrelse om omfang.

  3. Opdel resten af havens "rum", og grupper blomster, buske, træer og hække udefra og ind. Tag hensyn til verdenshjørnerne og sol og skygge, og vælg planter som passer dertil og samtidig passer sammen.

  4. Planlæg nu specielle detaljer som en stensætning, en havedam eller et fuglebassin. Tænk også på de nødvendige vandledninger og elektriske installationer på praktiske steder.
skitse
4. Tegn havedam, vandrør og el-installationer ind.

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004
kommentarer ?