Golden Delicious
(Malus x domestica)

Retur til oversigt frb36  

Et verdensberømt æble

Navnet "Golden Delicious" kendes over hele verden, som ingen anden æblesorts navn. Det er et æble der eksporteres og spises over hele kloden, fordi det har så frisk en smag og så saftigt frugtkød.

Golden Delicious er et dominerende æble i erhvervsfrugtavl og i handelen. Ingen grønthandler eller supermarked mangler dette æble.

Men det er egentlig mere erhversmæssige hensyn end smagsmæssige kvalifikationer, der er skyld i denne dominans, for der er mange andre æblesorter, der har en rigere smag.

Denne sort garanterer nemlig tidligt, sikkert og meget godt udbytte, og den egner sig godt til ekstrem tæt plantning i plantagerne. De er robuste overfor senfrost, og for kraftig frugtansats kan nemt udtyndes med kemiske midler.

Hertil kommer, at æblet er meget nemt at lagre og transportere uden skader. Det bevarer sit pæne udseende og sin friske, søde smag, selv efter lang tids lagring og lang transport.

For frugtavleren betyder disse egenskaber en ringe financiel risiko. Udfald, som kan risikeres i andre sorter, på grund af frost, skurv eller lagerskader, forekommer kun yderst sjældent hos "Golden Delicious".

værd at vide

"Golden Delicous" blev opdaget i 1890 i Vest Virginia (USA) og bragt i handelen i 1916. I dag er det erhvervsmæssigt en af hovedsorterne, og mange nye krydsninger nedstammer fra denne sort.

Svag aroma ved forkert klima

For haveejeren er det mere interessant med et æbles aroma, såvel som den økologiske tilpasningsevne og modstandskraft. Set fra det synspunkt står "Golden Delicious" i et langt mindre gunstigt lys.

Hvis æblerne overhovedet skal udvikle blot en anelse af deres fulde aroma, er der brug for en varm placering, helst et klima som det findes i lande, hvor man dyrker vin. Desuden er næringsrig og vandgennemtrængelig jordbund obligatorisk.

På mindre gunstige voksesteder bliver æblesmagen sødlig og uden særlig aroma, og æblerne får ikke deres optimale C-vitaminindhold. Under mindre gunstige forhold kan dyrkning af æblet derfor ikke anbefales.

Det kan være klogt at købe "Golden Delicious" i supermarkedet og dyrke et æble der passer bedre til de klimatiske betingelser.

 

Lys: Solrigt
Blomstring: Maj
Højde: 4 - 6 m.
Jord: Sur, humusrig og veldrænet
 

Udtynding er nødvendig

Træet vokser middelkraftigt. Det fordrer en årlig vedligeholdelses beskæring, så dannelsen af de frugtbare langskud stimuleres. De fleste og mest værdifulde frugter dannes på korte skud på toårigt ved. Man kan dog, ligesom ved "Jonathan" og "James Grieve" også opdage blomster og frugter på etårige skud.

På grund af den kraftige frugtsætning skal træet udtyndes i juni. Alle syge og væksthæmmede æbler fjernes. En god tommelfingerregel siger, at der mellem de enkelte æbler skal være en god håndsbredde, d.v.s. ca. 25 cm.

Plantedoktoren

Kronen skal holdes lys for at forebygge og bekæmpe skurv. Så tørrer bladene hurtigere og skurven kan ikke så let brede sig. Nedfaldent løv fjernes om efteråret, da svampesporerne ellers kan overvintre i det. Jorden under træet, rundt om stammen, dækkes med kompost og græsafklip. Om foråret kan man i forebyggende øjemed forsigtigt sprøjte med et svovlmiddel.

 

frb364

Sorten "Red Delicious" har overhovedet ikke noget at gøre med "Golden Delicious".

Korte råd
Voksted -
Voksested

Denne æblesort er kun velegnet til gunstige og milde steder, for den behøver et varmt, solrigt voksested. Trives godt ved husets østside i læ og ro.

jord -

Jord

Næringsrig og vandgennemtrængelig jord, bedst sur til let sur. Dybmuldet jordbund. Tåler også tør jord.

pasning -

Pasning

Megen pleje. Årlig beskæring. Regelmæssig gødning og vanding er nødvendig. Frugten udtyndes. Forebyggende bekæmpelse af skurv anbefales.

frb363

Den gulgrønne skal får ofte en let rødmen på solsiden.

Robuste blomster

Træet er ikke særlig sart under blomstringen. Senfrost eller et forsinket forår giver færre skader end hos andre sorter. "Golden Delicious" er diploid og meget velegnet som pollenspreder for andre æblesorter. Nyere krydsninger som "Charden", "Jonagold", "Mutzu" eller "Maigold" nedstammer direkte fra "Golden Delicous" og kan ikke befrugtes af "Golden Delicous". Træet er også uforeneligt med "Boscoop" og "Holsteiner Cox".

tips

Plant på østsiden

"Golden Delicious" kan anbefales til meget beskyttede steder, Træet vokser bedst ved husets østside, hvor det får varme nok, På sydsiden er de udsat for den bagende middagssol, og det lider aromaen under.

Pasning og høst

Ud over plejebehovet må man også regne med en stor modtagelighed for sygdomme. Æbleskurv er det mest almindelige, og den angriber blomster, blade og frugter. I fugtig forårsvejr med varme temperaturer optræder skurven næsten med sikkerhed. Der er desuden ofte problemer med råd og virussygdomme.

"Golden Delicious" modner i slutningen af oktober, på varme steder dog 2-3 uger tidligere. Æblerne sidder ret godt fast og er gode at plukke. Ved lagring i en kølig kæder holder de sig til februar. Man skal dog regelmæssigt kontrollere om der er rådne frugter ellers kan det forekomme, at et enkelt rådent æble smitter alle de andre æbler.

frb362

Høsten på et godt voksested kan være overvældende stor, og giver avleren mange friske og saftige æbler.

ÅRSKALENDER
Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Marts: Der kan beskæres på milde dage.
April: Nyplantede træer skal vandes, så de kan vokse til. Skurvsprøjtning.
Maj: Blomstring. Blomsterne er mindre udsatte for senfrost og er gode pollenspredere.

Sommer

Juni: Efter at træet har tabt nogle af frugterne, udtyndes det yderligere med håndkraft. Hos helt unge træer brækker man frugten af.
Juli: Giv flydende gødning.
August: Frugtbelastede grene skal støttes.

Efterår

Oktober: Høsttid. Æblerne håndplukkes og lægges forsigtigt i kasser. Den bedste tid for nyplantning.
Okt-nov: Dæk området omkring træet med Kompost og græsafklip.

Vinter

Nov-febr: I en kold kælder holder æblerne mange uger. Først efter lang tid bliver de noget tørre og lidt møre.
Febr-marts: Man kan male stammen og grenansatserne hvide som beskyttelse mod frost og sol.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 22.2.2004
kommentarer ?