Cox Orange
(Malus x domestica)

Retur til oversigt frb35  

Udsøgt æble på et følsomt træ

Blandt alle æblesorter hører "Cox Orange" til et af de smagsmæssigt mere fremstående. Træet kræver dog et beskyttet sted, den aller bedste jord og megen pleje.

ox Orange opdagedes i England i år 1830. End ikke i vore dage er det lykkedes at overgå æblets fint krydrede aroma, der minder om kanel. Træet opstod fra et frø af "Ribston Pepping", og man antager at faderen var "Blendheim Orange".

 

værd at vide

Den langvarige, middeltidlige til sene blomsterdannelse gør at "Cox Orange" er en værdifuld bestøversort for andre æblesorter, dog ikke for det direkte afkom "Holsteiner Cox" og "Karmijn de Sonnaville" .Egnede bestøvere for "Cox Orange" er "Filippa", "Gul Richard" , "Melba" og "James Grieve".

En smag der mangler dens lige

Endnu i vore dage anses "Cox Orange" for at være selve begrebet af den ædleste af alle æblearomaer. Ingen nyere sorter kommer i nærheden af den fine, højaromatiske syre, det søde krydderi og den velafbalancerede smagsharmoni.

De grøngule frugter med deres typiske orange- til mørkerøde solsider modner fra midten af september. Skallen er tør og oversået med små stjerner, der omkring stilken danner en plet, der er typisk for sorten. Lige så høj som frugternes kvalitet er, lige så høje er kravene til dette træ med middelstærk vækst og lille krone. "Cox Orange" er meget følsom overfor vinterkulden og de sene frostnætter. Træet kræver megen varme og fugtighed, og kan derfor kun plantes på de mest gunstige voksesteder. Jorden skal være af god beskaffenhed, for at den typiske smag hos frugterne, skal kunne udvikles. På kolde steder og mindre god jord opstår der straks problemer, dårlig tilvækst, mindre god frugtdannelse og svag aroma.

 

Lys: Solrigt
Blomstring: Maj
Højde: 400-600 cm.
Jord: Humusrig, lerholdig havejord
 

Jævn næringstilførsel

Træet skal have en dyb og næringsrig jord med stor andel af humus og ler. Kun på jorde af denne type får træet tilstrækkeligt med fugtighed og luft så det kan trives. På tørre sandjorde eller på alt for fugtige og tunge jorde trives "Cox Orange" overhovedet ikke.

Også næringstilførslen er vigtig. Fremfor alt kræves en jævn tilførsel af makro- og mikronæringsstoffer. Disse krav opfyldes af jorde med et naturligt højt indhold af næringsstoffer og gennem en omhyggelig og regelmæssig tilførsel af gødning.

 

Plantedoktoren

"Cox Orange" angribes let af sygdomme og skadedyr. Trækræft, meldug, monilia og blodlus kan give træet svære skader, især på uegnede voksesteder. Træet reagerer på sygdomme og næringsmangel ved et for tidligt blad-, blomster- og frugtfald.

Busket træ med lille krone

De svagtvoksende grundstammer (M 9, M 26, MM 106) på hvilke "Cox Orange" normalt forædles, resulterer i lavtstammede træer med et overfladisk rodsystem. Dette nødvendiggør et stort jordareal under træet, der dækkes med halm eller barkmuld. Vokser græs og andre planter frem under træet, vil det aldrig kunne trives rigtigt.

Om efteråret gødes hele jordarealet under træet med staldgødning. Efter behov kan man supplere med kalibetonat-mineralgødning. Husk at store kvælstofmængder ganske vist fremmer skuddannelsen, men til gengæld skader blomsterdannelsen.

frb352

Som regel forædles "Cox Orange" på svagtvoksende grundstammer.

Korte råd
Voksted -
Voksested

Stiller høje krav. Et varmt og beskyttet voksested og høj luftfugtighed. Blomsterne og veddet er meget frostfølsomme. Følsom overfor vådt, koldt forår.

jord -

Jord

Meget høje krav. Dyb, ler- og humusholdig jord med et stort næringsindhold. Jorden bør være jævn fugtig med god gennemluftning.

pasning -

Pasning

Meget høje krav. Regelmæssig og jævn gødning samt vinter- og sommerbeskæring. Må ikke beskæres kraftigt. Skududtyndning ved stor frugtdannelse.

frb353

Solsiden lyser i mættede orangefarvede nuancer.

At fremme blomsterdannelsen

I det hele taget er det ikke let at stimulere "Cox Orange" til en tilfredsstillende frugtdannelse. Den ekstreme skuddannelse om sommeren, medfører et overskud af nydannede grene og formindsket antal blomsterknopper. Følgen bliver lille udbytte og høj alternans, dvs. en regelmæssig udeblivende frugtdannelse.

tips

Bind grene op

En anden metode til at fremme knopdannelsen på er at opbinde grenene til vandret position i forsommeren. På den måde hæmmes endeknoppernes tilvækst til fordel for sideknopperne. Fra endeknopperne dannes blomsterknopper.

Sommerbeskæring

Dette problem kan løses ved en supplerende sommerbeskæring i starten af juli. Fjern alle nydannede og overflødige skud, der alligevel skulle fjernes ved den kommende vinterbeskæring.

Ved den tidlige fjernelse af skudtilvæksten, som er anbefalelsesværdig for andre sorter, men en nødvendighed for "Cox Orange", bruges livskraften helt tildannelsen af frugtknopper,

Hvis man derimod lader de unge skud blive siddende, så stjæler de så meget kraft fra træet, at den normale svage blomsterdannelse bliver endnu svagere. Det meste arbejde udføres altså om sommeren. Ved vinterbeskæringen er det kun kronens form, der reguleres.

frb354

Da træet ikke bliver så højt, kan det også dyrkes i den lille have.

ÅRSKALENDER
Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Febr-marts: Træet beskæres, vandes og gødes. Jorden løsnes under træet.
Maj: "Cox Orange" blomstrer. Husk at jorden bør kunne holde på fugtigheden. Vand ved tørke.

Sommer

Juni: Vand rigeligt og gød med flydende gødning, når frugtdannelsen begynder. På alt for rigtbærende træer udtyndes frugterne.

Efterår

September: Fra midten af september til starten af oktober høstes de velsmagende frugter.
Okt-nov: Egnet tidspunkt til nyplantning. Jorden under træet gødes med velomsat stald gødning.

Vinter

Nov-jan: Ved lagring i et køligt rum kan man nyde æblerne hele vinteren. De holder sig i tre til fire måneder.
December: De relativt frostfølsomme træers stammer hvidmales for at forebygge frostskader.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 22.2.2004
kommentarer ?